Pentti Haanpää -aineistot kaikkien ulottuville
År 2016 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 15 (Kaarlenväylä 3)
90015
Bibliotekets telefonnummer : 
044 7037315
Bibliotekets e-postadress : 
city.library@ouka.fi
ISIL-kod : 
FI-Om
FO-nummer : 
0187690-1
Ansvarsperson : 
Maija Saraste
Telefonnummer : 
044 7037 316
E-post : 
maija.saraste@ouka.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen tavoitteet

Pentti Haanpää (1905-1955) kuuluu keskeisimpiin  suomalaisiin kirjailijoihin. Haanpään merkitys ja hänen tuotantonsa arvostus on kasvanut jatkuvasti viime vuosikymmeninä. Haanpää oli myös yhteiskuntakriitikko, jonka teoksia kustantajat aikanaan kieltäytyivät julkaisemasta. Haanpään julkisuudelta kielletyn tuotannon digitointi toisi tutkijoiden ja kirjallisuudenharrastajien ulottuville ainutlaatuista aineistoa. Haanpää-aineiston julkistaminen on myös hieno lisä itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlintaan.

Hankkeen tarkoitus on saattaa laaja Haanpää-aineisto kirjallisuudenharrastajien ja tutkijoiden käytettäväksi myös verkon kautta. Se edellyttää Haanpää-museossa olevien kuvien, alkuperäiskäsikirjoitusten, artikkelien, teosten ja esineiden sisällönkuvailua ja mahdollista digitointia sekä tietojen tallentamista kirjasto- ja museotietokantoihin.

Hankkeen tausta

Pentti Haanpään nimeä kantava kirjallisuusmuseo sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, Piippolan kirjaston tiloissa Siikalatvan kunnassa. Museota ylläpitää Pentti Haanpää -seura, joka on saanut Pentti Haanpään omaisilta lahjoituksena suurimman osan museon aineistosta. Osa museon aineistosta on Siikalatvan kunnan omaisuutta.

Museon kokoelmat ovat varsin laajat. Aineiston tarkka määrä ei ole tiedossa. Arviolta kokoelman suuruus on seuraavanlainen:

  • noin 1000 valokuvaa
  • parituhatta Haanpäätä esittelevää lehtiartikkelia
  • Pentti Haanpään oma kirjasto, noin 100 teosta
  • Pentti Haanpään koko tuotanto eri painoksineen
  • noin 100 alkuperäiskäsikirjoitusta
  • kymmeniä Pentti Haanpään muistivihkoja, lukuisia matkamuistoja Kiinan matkalta, erilaista esineistöä ja kalusteita yhteensä useita kymmeniä

Museon tilat ovat pienehköt. Museo on avoinna kirjaston aukioloaikoina, jonka lisäksi se pyritään avaamaan myös pyydettäessä.

Hankkeen toiminta

Oulun kaupunginkirjasto on suunnitellut Haanpää-seuran edustajien ja Siikalatvan kirjasto- ja kulttuuritoimen kanssa sitä, millaisia toimenpiteitä tarvittaisiin Haanpää-kokoelman säilyttämisen ja käytön turvaamiseksi. On päädytty seuraaviin toimenpiteisiin:

-          Digitoidaan kokoelman valokuvat ja samassa yhteydessä hoidetaan kuvien tunnistus yhdessä Haanpää-seuran jäsenten kanssa. Valokuvat tallennetaan Oulun kaupunginkirjaston hallinnoimalle palvelimelle. Valokuvat saatetaan käyttöön Kirjastovirma-sivuston tai digi.kirjastot.fi-palvelun kautta kautta. Arvioitu työmäärä on 4 kuukautta.

-          Kuvaillaan artikkelit kansalliseen artikkelitietokantaan ARTOon omana kokonaisuutena. Arvioitu työmäärä on 4 kuukautta.

-          Digitoidaan Haanpään alkuperäiskäsikirjoitukset ja tallennetaan aineisto Oulun kaupunginkirjaston hallinnoimalle palvelimelle. Selvitellään teosten oikeudenomistajalta mahdollisuutta julkaista digitoidut teokset Kirjastot.fi.n ylläpitämässä digi.kirjastot.fi-palvelussa. Mikäli julkaisulupaa ei saada, julkaistaan digitoitu aineisto tekijäoikeuksien rauetessa vuonna 2026. Arvioitu työmäärä on kuukausi.

-          Luetteloidaan ja kuvaillaan Pentti Haanpään kirjaston teokset omaksi kokoelmaksi joko Kiri-kirjastotietokantaan, johon Siikalatvan kirjasto kuuluu, tai Oulun kaupunginkirjaston OUTI-kirjastotietokantaan.Arvioitu työmäärä on 4 kuukautta.

-          Tallennetaan ja kuvaillaan Haanpää -museon esineistö museotietokantaan. Arvioitu työmäärä on 2 kuukautta.

-          Varmistetaan kaiken aineiston löytyminen verkon kautta joko rakentamalla kansalliseen Finna-palveluun Pentti Haanpää-museolle oma hakuliittymä tai tekemällä Pentti Haanpäälle oma kokonaisuus pohjoispohjanmaalaisen kulttuuriperinnön yhteiseen sivustoon Kirjastovirmaan. Kummassakin tapauksessa varmistetaan helppo tiedonhaku museon koko kokoelmasta yhdellä kertaa. Arvioitu työmäärä on kuukausi.

Hankkeessa on tarkoitus palkata kirjastoammattilainen kirjallisen aineiston ja kuva-aineiston tallentamisen ja kuvailuun 13 kuukaudeksi. Tarvittaessa palkataan museoalan ammattilainen museoaineiston kuvailuun ja tallentamiseen. Käyttöliittymän rakentaminen voidaan tehdä joko ostopalvelutyönä tai hanketyöntekijän voimin.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena laaja Pentti Haanpään museon aineisto on kuvailtu, merkittävältä osin digitoitu ja julkaistu verkossa niiltä osin, kuin se on tekijänoikeudellisesti mahdollista.

Samarbetspartner/s: 
Pentti Haanpää -seura, Oulun Museo-tiedekeskus Luuppi/Pohjois-Pohjanmaan museo, Siikalatvan kirjasto, Siikalatvan kulttuuritoimi
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Seija Hankonen, Pentti Haanpää -seura

Riitta Tarnberg, Siikalatvan kirjastotoimi

Pasi Kovalainen, Oulun museo-tiedekeskus Luuppi/Pohjois-Pohjanmaan museo

Tidigare projekt: 

Kirjastolla ei ole ollut Haanpäähän liirttyviä aiempia hankkeita.

Projektet börjar : 
01/04/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€59 000
Egen finansiering: 
€12 700
Budget sammanlagt: 
€71 700
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.