Perheet lukemaan, musiikkiaineistot esiin
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
kuvaaja Kristiina Lähteenmäki
Uuraisten kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Topintie 2
41230
Kirjaston puhelin : 
014 2672650
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@uurainen.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Uura
Y-tunnus : 
0177224-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Puntala
Puhelin : 
014 2672651
Sähköposti : 
minna.puntala@uurainen.fi
Hankkeen tavoite: 

Edistää lukuharrastusta Uuraisilla erityisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden keskuudessa, aktivoida elokuvatoimintaa kunnassa. Järjestää lukemisen tärkeyttä käsittelevä koulutuskokonaisuus, joka suunnattaisiin sopivalta osin sekä Keski-kirjastojen että Uuraisten kunnan  henkilöstölle mutta myös  kaikille avoimena.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien määrä

Tapahtumiin osallistujien määrä

 

Kuvaus : 

Musiikkiaineistot esiin Uuraisten kirjastossa musiikkiin liittyvä aineisto on jäänyt viime vuosina syrjään vaativien tilaratkaisujen ja kehnojen henkilöstöresurssien vuoksi. Aineisto ansaitsisi tulla nostetuksi esiin kaikille ikäryhmille, mutta esimerkiksi musiikkivinkkaukseen kaipaamme ammattilaisen apua. Musiikki lisää tutkimusten mukaan hyvinvointia – aivan kuin kirjallisuuden harrastaminenkin, joten tähänkin aineistolajiin haluamme eri muodoissa satsata. Pyrkimyksenä on tuoda kirjasto esille monipuolisena ja monitoimisena palveluna. Musiikkiaineistot ovat osa kirjaston peruspalvelua, mutta niitä pitäisi markkinoida uusin keinoin ja ne pitäisi saada esille myös heille, jotka käyttävät kirjaston musiikkipalveluja vähän. Osa hankkeen vierailuista on tarkoitus kohdentaa suoraan esimerkiksi koululaisille ja vanhustyön asiakkaille kulttuurituokioina, jotka yhdistävät sanataidetta ja musiikkia. Tämä toteutetaan osin asiakkaiden arkiympäristössä. Musiikkipalvelu Naxosta ja muita musiikkipalveluja tuodaan myös esille. Myös musiikinkuunteluun kirjastotilassa tarvitaan uutta otetta: Haluaisimme tarjota asiakkaillemme uuden palvelun mahdollistamalla musiikinkuuntelun ”omassa rauhassa” niin henkilökunnan miehittämänä palveluaikana kuin tulevana omatoimiasioinninkin aikana. Haemme avustusta musiikinkuuntelutuolin ja äänentoistolaitteiden hankkimiseen. Lisäksi haemme avustusta musiikkivinkkareiden ja muiden esiintyjien palkkioihin sekä majoitus- ja matkakustannuksiin ja muihin järjestelykuluihin. Perheet ja pojat lukemaan Haluamme tukea ja lisätä perheiden lukemisharrastusta Uuraisilla luomalla yhteistyötä Uuraisten kirjaston ja muiden toimijoiden välille sekä parantaa lapsiperheille tarjottavia palveluja. tarkoituksena on tavoittaa entistä paremmin ne lapsiperheet, jotka eivät vielä käytä kirjastoa. Tarjoamme erilaisia sanataidesisältöjä ja lukuvinkkejä nimenomaan perheiden tarpeita ajatellen. Hankkeen tarkoituksena on myös lisätä kirjastotoiminnan yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä kunnan toimijoiden välillä. Keskusteluissa on tullut esille huoli erityisesti poikien lukemisesta – pojat lukevat vähän tai eivät ollenkaan. Mutta onko näin? Ainakin on selvää, että kodin malli lukemiseen kantaa pitkälle. Lastenkirjallisuuden asiantuntija Päivi Heikkilä-Halttusen mukaan ”pojan odotukset, tarpeet ja kiinnostuksen kohteet tietää parhaiten toinen poika tai mies. Tarvittaisiin enemmän mieskirjailijoita ja -kuvittajia, jotka tekisivät poikakirjallisuutta”. Tarjoamme hankkeessa erityisesti pojille räätälöityjä kirjavinkkarivierailuja sekä lisäksi sanataidevierailuja osin kaikille avoimena, osin kohdennettuna esim. koululaisille. Lisäksi toteutamme asiantuntijavierailun perheille ja ammattihenkilöstölle suunnattuna (vieraana esim. em. Heikkilä-Halttunen). Osana perheiden lukemisharrastusta aiomme luoda lastenosaston tunnusmaskotin, lohikäärme Kerttuli Kimalluksen, ympärille laaditun iltasatujen sarjan Youtubeen nimellä "Kerttulin iltasadut": Youtubeen tehdään 5-10 kpl 2-3 minuutin pituista iltasatuvideota. Sadut on kirjoitettu näiden videopätkien pohjaksi. Niistä voidaan koota myös tehtäväpaketti (esim. väritystehtäviä), joita lapset / koulut/ päiväkodit voivat käyttää kirjaston sivuilta. Toteuttajana Sari Kanala, Amusantti. Kerttuli Kimalluksen tarinasta laaditaan myös kuvitettu kirja, jota hyödynnetään kirjaston toiminnassa ja markkinoinnissa. Vinkkausmaraton vol 2 Kirjavinkkausmaraton onnistui yli odotusten keväällä 2015 erilaisten kohdennettujen vierailujen sekä spontaanien pop-up-vinkkausten muodossa eri puolilla Uuraisten keskustaa. Erityisen palkitsevalta on tuntunut koulun ja vanhustyön hyvä palaute: Vastaavaa toimintaa toivottiin lisää. Vierainamme olivat kirjavinkkariyhdistyksen asiantuntijat, jotka jalkautuivat useaan kohteeseen. Maratoniin sisällyttiin myös lasten satutuokiotyyppisiä sanataidetapahtumia. Toteutamme maratonin jatko-osan jälleen mahdollisimman keskitettynä Kirjavinkkariyhdistyksen asiantuntevien vinkkareiden tehoiskuna, myös muita vieraita kutsutaan tarpeen mukaan. Mukaan osallistumaan otetaan tällä kertaa myös kyläkoulut ja pienemmät oppilaat entistä paremmin. Pop-up-vinkkausta kohdennetaan eri paikkoihin ja maratoniin sisältyy jälleen myös satutuokiotyyppisiä osioita. Mikäli aikataulutus käy hankalaksi, maratontapahtumaan jaetaan useampaan osaan, mutta ideana on toteuttaa edellisen kaltainen kompakti kokonaisuus. Mediakasvatusta kouluilla ja elokuvakerhossa Mediakasvatus ja monilukutaidot eri muodoissa kuuluvat kirjaston ja koulun yhteistyösisältöihin: Toteutamme suoraan kyläkouluille kohdennettuina Mediametkan innoittamia madiakasvatustuokioita koulujen lähtökohtia kuullen. Uuraisten kyläkouluille on viime vuosina hankittu sivistystoimen resurssein iPadeja, joita voimme hankkeessa hyödyntää monipuolisin tavoin. Toteuttajana mediaosaaja Sari Kanala, Amusantti. Uuraisten kirjasto on järjestänyt kunnassa elokuvatoimintaa erityisesti lapsille ja nuorille maksamalla vuosittaisen M & M viihdepalvelun elokuvalisenssin sekä ostamalla elokuvajärjestelypaketit Uuraisten 4 H -yhdistykseltä. 4 H ottaa jatkossa entistä enemmän vastuuta elokuvatoiminnasta ja heidän aikeenaan on perustaa kuntaan elokuvakerho lapsille ja nuorille. Osa toiminnasta toteutetaan kirjaston maksaman lisenssin puitteissa, mutta kirjasto tarjoaa kerholle mediakasvatuksellista toimintaa siten, että kirjasto toteuttaa kerholaisille teemallisia minielokuvapajoja, joissa toteutetaan lyhyitä (2-3 min.). Pajat liittyvät sanataiteeseen ja oppilaiden lähiympäristöön. Tällä toivotaan juurrutettavan elokuvakerhotoimintaa kuntaan. Toteuttajana Sari Kanala, Amusantti.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Uuraisten MLL, Uuraisten neuvola, Uuraisten 4 H, Amusantti Oy, Kirjavinkkariyhdistys
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeessa edistettiin lukemisharrastusta mm. sanataidepainotteisen satutuokiotoiminnan, laajan kirjavinkkauskierroksen, kirjailijavierailujen sekä nukketeatterin keinoin. Järjestimme myös  kolmiosaisen ammattihenkilöstön koulutuspäivän Uuraisilla: Aamun osio oli suunnattu Keski-kimpan henkilöstölle ja äidinkielen opettajille; iltapäivän osio suunnattiin sekä Keski-kimpan henkilöstölle että Uuraisten kunnan varhaiskasvatuksen henkilökunnalle; iltatilaisuus toteutettiin kaikille avoimena. Koulutuspäivä toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän kaupunginkirjaston ja Keski-kimpan kirjastojen yhteishankkeen sekä Uuraisten kunnan varhaiskasvatustoimen kanssa.

Musiikkiaineistojen esilletuonti oli jätettävä ohjelmasta pois, koska saatu avustusmäärä oli huomattavasti haettua pienempi.

Kirjavinkkauskierroksella, jonka Sanna Nissinen toteutti,  pyrittiin kattamaan kaikki ala-asteen luokat joka koululla (kunnassa 4 alakoulua). Tähän osioon sisältyi myös runohetkiä vauvoille ja äideille seurakunnan Ekavauvakerhossa, satutunteja MLL:n perhekerhossa sekä vierailu päiväkotiryhmälle. Kevään lopussa toteutettiin kaikissa esikouluryhmissä kaksi Piki- tuntia, joissa keskityttiin Uuden edessä – teemaan ja koulun alkua ajatellen erilaisten tunteiden tunnistamiseen. Kirjastolle hankittiin lorupusseja elävöittämään lapsille suunnattua toimintaa.

Henkilöstön koulutuspäiväosioissa luennoivat Päivi Heikkilä-Halttunen, Jyri Paretskoi (Uuraisten kirjaston toisen hankkeen vieraana), Kaisa Hallikas, Sanna Nissinen sekä Leena Kruuti. Kaikille avoimessa tilaisuudessa luennoi Päivi Heikkilä-Halttunen.

Hankkeen mediakasvatusosa-alueeseen suunniteltu elokuvakerhotoiminta muuttui kahden kokoontumiskerran jälkeen vähäisten osallistujien vuoksi elokuvateemaisiksi kuvataidetunneiksi Uuraisten koulukeskuksella. Vetäjänä toimi Sari Kanala 12 oppitunnin ajan. Hän tutustutti kuvataiteen valinaisryhmien oppilaita elokuva-analyysiin ja käsikirjoittamiseen - myös pieniä omia elokuvapätkiä työstettiin koulun välineistöllä ja ohjelmilla. Kirjaston tarjoamat (M & M Viihdepalvelun elokuvalisenssi) kaikille avoimet lasten ja nuorten elokuvaesitykset toteutti Uuraisten kunnan 4 H-yhdistys Koulukeskuksen auditoriossa.

Satutuokioissa nähtiin Sari Kanalan Hissen Joulu -esitykset kirjastolla, Jokihaaran päiväkodissa ja Päiväkoti Helmessä sekä Keski-Suomen päivänä Leena Pyylammen esitys Pikkulan päiväkodissa. Nukketeatteri Capelle puolestaan esitti Grimeldan lähde-kokonaisuuden kahdelle ryhmälle.

Vanhustyölle tarjottiin sanataide-esitys Vanhustenviikolla 2016 sekä Pikkujoulutapahtuma vanhustyön päiväkerholaisille. Lisäksi Leena Pyylampi esiintyi RiviKuukan Ukko-kerhossa Keski-Suomen päivänä.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Perheet ja pojat lukemaan-koulutuspäivän esiintyjien materiaalit Keski-kirjastojen työtilassa

Kerttuli-lohikäärmeen puuhakirja-kokonaisuus hyödynnettäväksi lastenkirjastotyössä

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa tuotiin eri kohderyhmille (esim. kasvattajille ja vanhemmille) esille lukemisen tärkeyttä (Lukeminen alkaa sylistä). Monen toimijan yhteinen koulutuspäivä voi luoda pohjaa muulle yhteistyölle. Hankkeessa saatiin kerättyä tietoa ja materiaalia poikien ja perheiden lukemiseen sopivista aineistoista (kirjalistoja, tutkimustietoa, nettisivustoja ym.) - tätä informaatiota voidaan hyödyntää yhteistyössä esim. koulun, muiden kirjastojen, seurakunnan ja yhdistysten kanssa sekä jatkohankkeissa.

Jatkotoimenpiteet: 

Lukemisharratuksen edistämiseen kohdennetusti ja teemoittain haetaan avustusta ja kehitetään lukemista innistavia toimintamuotoja.

Kerttuli Kimalluksen puuhakirjaa hyödynnetään lapsille ja perheille suunnatussa toiminnassa; Kerttulin ympärille kehitetään mahdollisesti jatkossa myös muita lukemiseen innostavia tuotoksia.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€19 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€0
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 626
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 626
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
126henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
56kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 174henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi