Perinnekirjojen digitointi
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kangasniemen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kappalaisenkuja 2
51200
Kirjaston puhelin : 
040-5232210
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kangasniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kanmi
Y-tunnus : 
0164690-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Sari Tulla
Puhelin : 
0400-859 657
Sähköposti : 
sari.tulla@kangasniemi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena oli saada paikallishistoriallisesti arvokkaat ja merkittävät Kangasniemen kylien perinnekirjat digitaaliseen muotoon ja säilytettyä jälkipolville.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Digitoitujen teosten lainausluvut.
Kangasniemen digikokoelman kartuttaminen muilla teoksilla.

Kuvaus : 

Kangasniemellä on koottu eri kylien historiaa ja tapahtumaa perinnekirjoiksi 1980-1990 –luvuilla kansalaisopiston vetämän projektin myötä. Perinnekirjat ovat paikallishistoriallisesti hyvin merkittäviä. Ne antavat laajan kuvan Kangasniemen paikallishistoriasta ja muodostavat merkittävän ajankuvan 1800-1900 -luvun taitteen maalaispitäjän elämästä ja asukkaista. Suurten lainausmäärien johdosta kirjoja on jo useampaan kertaan korjattu, ja osa kirjoista on tullut tiensä päähän. Uusia painoksia kaikista perinnekirjoista ei tällä hetkellä ole saatavilla. Hankkeen myötä on tarkoitus saattaa tämä arvokas aineisto digitaaliseen muotoon, jolloin se säilyy jälkipolville. Tarkoitus on saattaa aineisto saataville myös verkon välityksellä linkittämällä digitoitu aineisto kirjaston omaan tietokantaan. Perinnekirjoja on yhteensä 28 kappaletta ja sivumäärä niissä yhteensä on 6 991 sivua (A4-koko). Puulan Seutuopisto (kansalaisopisto) on myöntänyt kirjallisen luvan kyseisen aineiston digitointiin. Hanke käynnistyy syksyllä 2015 lähettämällä aineisto digitoitavaksi Mikkelin digitointikeskukseen. Aineiston digitointi riippuu digitointikeskuksen aikataulusta. Aineiston digitoinnin valmistuttua vuoden 2016 aikana, kirjasto saattaa digitoidun aineiston saataville verkkoon vuoden 2016 loppuun mennessä. Haemme avustusta aineiston digitointikuluihin, postituskuluihin ja digitoidun aineiston saattamiseen verkkoon (atk / projektihenkilön palkkakulut). Tavoitteet: Hankkeen jälkeen Kangasniemen perinnekirjat on digitoitu ja asiakkaiden luettavissa verkon välityksellä.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena oli saada paikallishistoriallisesti arvokkaat ja merkittävät Kangasniemen kylien perinnekirjat digitaaliseen muotoon ja säilytettyä jälkipolville. Suurten lainausmäärien johdosta perinnekirjoja oli jo useampaan kertaan korjattu, ja osa kirjoista oli tullut tiensä päähän. Uusia painoksia kaikista perinnekirjoista ei ole myöskään ollut saatavilla. Perinnekirjoja oli yhteensä 28 kappaletta ja sivumäärä niissä yhteensä oli 6 991 sivua (A4-koko). Puulan Seutuopisto (kansalaisopisto) myönsi kirjallisen luvan alun perin Kangasniemen kansalaisopiston keräämän aineiston digitointiin. Alkuperäinen suunnitelma oli lähettää kaikki perinnekirjat digitoitavaksi Mikkelin digitointikeskukseen. Kirjaston henkilökunnan pohdittua tilannetta ja keskusteltuamme kirjastotoimen ylitarkastaja Eeva Hiltusen kanssa päädyttiin kuitenkin siihen, että digitointityö tehdään itse omassa kirjastossa, jolloin saatu oppi jää kirjastoon ja digitointia voidaan hyödyntää jatkossa myös muun aineiston digitoinnissa.

Hanke käynnistyi kesällä 2015 perehtymällä muiden kirjastojen tekemään vastaavaan työhön (esim. Kuopion Minnan Salonki www.minnansalonki.fi) sekä kartoittamalla vaihtoehtoja käytännön digitointityöhön. Perehdyimme myös yleisten kirjastojen Digi-sivustoon (http://digi.kirjastot.fi/), jonne päädyimme tallentamaan valmiit, digitoidut perinnekirjat.

Käytännössä perinnekirjat skannattiin kirjaston kopiokoneella, jonka jälkeen niitä muokattiin kirjastoon hankitulla pdf-ohjelmalla. Kesätyöntekijä perehtyi kesällä 2015 ohjelman käyttöön yhdessä kirjastovirkailijan kanssa parin viikon ajan. Tämän jälkeen tehtiin ensimmäiset testiskannaukset, pdf-ohjelmalla kokeiltiin aineiston muokkausta sekä tehtiin ensimmäiset ohjeet skannausta varten. Saatujen kokemusten ja useiden käytännön kokeilujen jälkeen löysimme toimintatavat ja käytänteen, millä tavoin skannausjäljestä saatiin kohtuullinen. Skannatut ja tallennetut tiedostot tarkistettiin ja yhdistettiin kirjakohtaisiksi tiedostoiksi. Vuoden 2016 aikana kaikki 28 perinnekirjaa skannattiin ja vuoden loppuun mennessä ne saatiin tallennettua yleisten kirjastojen Digi-sivustoon, jonne tehtiin oma Kangasniemen kunnankirjasto-kokoelma. Digisivuston käyttöön saimme yksityiskohtaiset ohjeet hankkeen projektivetäjältä Aija Laineelta. Aineisto luetteloitiin Digi-sivuston rekisteriin Dublin Core-formaatilla. Myös tähän tehtiin oma, yksityiskohtainen ohje.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen jälkeen Kangasniemen perinnekirjat on digitoitu ja asiakkaiden luettavissa verkon välityksellä ja löydettävissä myös Finnan kautta. Kotiseutuhistoriallisesti arvokas aineisto on tallennettu tulevia sukupolvia varten ja on laaja-alaisesti käytettävissä riippumatta paikasta ja ajankohdasta. Digitointiosaaminen jäi kirjastolle ja on käytettävissä jatkossa muiden digitointihankkeiden parissa. Kangasniemen kirjaston oma digi-kokoelma toi uuden ulottuvuuden kirjastomme asiakaspalveluun.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkossa Kangasniemen kirjaston digikokoelmaan on tarkoitus lisätä myös muuta arvokasta kotiseutuhistoriallista aineistoa, esim. Kangasniemen historia 1 ja Kangasniemen historia 2 –teokset sekä paikallisiin kulttuuripersooniin liittyvää aineistoa. Kirjasto panostaa myös digitoidun aineiston markkinointiin asiakkaille.

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€24 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€16 694
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 694
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2015, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015