Petsamo kartoissa ja kirjoissa
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Jorma Eton tie 6
96100
Kirjaston puhelin : 
050 315 1485
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@rovaniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rm
Y-tunnus : 
1978283-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Mikko Paajala
Puhelin : 
040 576 2604
Sähköposti : 
mikko.paajala@rovaniemi.fi
Hankkeen tavoite: 

Rovaniemen kaupunginkirjasto – Lapin maakuntakirjaston Lappi-osasto on saanut lahjoituksena digitoituja karttoja Petsamosta. Hankkeen tavoitteena on tuoda esille näitä harvinaisia karttoja Petsamon alueelta ja Lappi-osaston Petsamo-aineistoa kokonaisuudessaan. Petsamolla on tärkeä osa Lapin historiaa, koska Jäämeren rannikon vaikutus Lapin asutushistoriaan ulottuu kauas, ja kulttuuriset yhteydet Jäämerelle ovat olleet tärkeitä. Petsamo oli osa itsenäistä Suomea 1920–1944. Petsamon kartat ovat harvinaisia, koska virallisesti kartat tuli luovuttaa sotien jälkeen Neuvostoliittoon. 

Karttojen ja Petsamo-kirjallisuuden esille tuominen tukee ja täydentää Lapin maakuntamuseossa joulukuussa 2017 avautuvaa Petsamosta kertovaa perusnäyttelyä ”Suomi Jäämeren rannalla”.  

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen tuloksena syntyneen näyttelyn kävijämäärät

Kuvaus : 

Rovaniemen kaupunginkirjaston Lappi-osasto tekee näyttelyn lahjoituksena saaduista vanhoista Petsamon alueen kartoista. Kartat on tehty aikana, jolloin Petsamo oli osa Suomea.  Näyttely on esillä Rovaniemen kaupunginkirjaston Lapponica-salissa heinäkuussa 2017, minkä jälkeen sitä on mahdollista varata kiertonäyttelyksi Lappiin ja muualle Suomeen.

Näyttelyyn tulee yhteensä n. 15 pohjustettua karttasuurennosta: yleiskartta, merikortti, tiekartta sekä topografikarttoja. Topografikartat (1:20 000) valikoidaan mukaan Petsamon kylien alueilta.

Karttojen esittelyn lisäksi näyttelytauluissa kerrotaan Petsamon liittämisestä Suomeen, rajankäynnistä, kartoituksesta, Jäämerentien rakentamisesta, Petsamon maisemista ja kylistä.  Materiaalina ovat asiantuntija-artikkelit ja vanha Petsamo-kirjallisuus, esim. matkakertomukset, jota on näyttelyssä myös nähtävillä ja selailtavissa. Kartat lahjoittanut Erkki Lilja osallistuu palkkiotta näyttelyn suunnitteluun. Petsamo-aiheisia valokuvia saadaan käyttöön Lapin maakuntamuseosta ja Petsamo-seuralta.  Lisäksi Petsamoa käsittelevistä julkaisuista tehdään luettelo.

Digitoidut aineistot myös jaetaan kansallisessa verkkopalvelussa, esimerkiksi digi.kirjastot.fi-sivulla, jolloin aineistot ovat haettavissa myös Finnasta. Lisäksi karttojen esittämisessä hyödynnetään sosiaalisen median sovellusta, jossa valokuvat voidaan paikantaa kartalle ja sivuston käyttäjät voivat lisätä niihin tietoja.  Lapin maakuntamuseo on käyttänyt jo aikaisemmin tähän tarkoitukseen Historypin-sivustoa.

Kustannukset muodostuvat näyttelyn käsikirjoitustyöstä, graafiseen ilmeen suunnittelusta sekä näyttelytaulujen pohjustuksesta.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Lapin maakuntamuseo,
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Erkki Lilja, Seppo J. Partanen, Heikki Rantatupa, Kari Rantalainen (johtava asiantuntija, Maanmittauslaitos), Olli Sandström, Yrjö Teeriaho, Jarmo Lahtinen 

Jorma Luotio, Arvo Poussa, Pauli Haukkala, Markku Arvelin, Toivo Kunnari,

Kari Tammela, Mobilia - tieliikenteen valtakunnallinen erikoismuseo

 

Fennia - Suomen Maantieteellisen seura, Kansallisarkisto, Maanmittauslaitos,

Oulun maakunta-arkisto, Suomen Kuvalehti

 

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Unelma Jäämerestä – Petsamo kartoissa -näyttely esittelee karttojen kautta Petsamon historiaa osana Suomen historiaa. Karttanäyttely Petsamosta tehtiin yhteistyössä Rovaniemen kaupunginkirjaston Lappi-osaston pitkäaikaisen asiakkaan tietokirjailija Erkki Liljan kanssa, joka lahjoitti näyttelyn keskeiset kartat Lappi-osastolle. Hänen kauttaan näyttelyn tekoon tuli mukaan asiantuntijoiden ryhmä. Asiantuntijat lahjoittivat omia karttojaan ja kuviaan näyttelyyn sekä kirjoittivat artikkeleita, organisaatiot antoivat karttoja ja kuvia julkaistavaksi. Lappi-osaston rooli oli koordinoida ja toimia tuottajana.

 

Näyttely esittelee karttojen kautta Petsamon historiaa osana Suomen historiaa. Keskeisiä näkökulmia ovat rajat ja niiden muutokset, kartoitus, kulkuväylien historia ja kolttasaamelaiset alueen alkuperäisenä väestönä. Näyttely sisältää aihekokonaisuudet: Petsamo kartoissa, Petsamo suomalaistuu, Petsamon rajankäynti, Kolttasaamelaisten maa, Kulku Petsamoon, Petsamon kartoitus, Petsamon paikannimet, Luonto ja luonnonvarat.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kiertonäyttely koostuu 8 roll-upista, topografikarttojen selailukansiosta, 22 erillisestä karttakokonaisuudesta seinille ja pöydille esiin laitettavaksi Lappi-osaston sekä yhteistyökumppaneiden kokoelmista. Kiertonäyttely oli ensin laajempana kokonaisuutena vuoden ajan, jonka jälkeen kiertonäyttely koostuu 8 roll-upista.

Karttoja ei luetteloitu Finnaan eikä Historypin-sivustolle, kuten hankehakemuksessa aiottiin. Sen sijaan toteutettiin verkkonäyttely, jossa on samat aihekokonaisuudet kuin kiertonäyttelyssä, mutta laajempina: enemmän karttoja, kuvia ja tekstejä. Tällä tavoin karttoja saatiin avattua ja liitettyä asiayhteyksiin paremmin. Verkkonäyttely toimii tällöin myös johdatuksena Petsamon historiaan. Näyttelyiden oheen tehtiin julkaisuluettelo Petsamo-aiheisesta kirjallisuudesta, joka löytyy verkkonäyttelyn sivulta. Verkkonäyttely on osa Lapin kulttuuri kuvina -sivustoa, joka löytyy osoitteesta http://lapinkavijat.rovaniemi.fi/ .

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Unelma Jäämerestä – Petsamo kartoissa –näyttely oli 3.7.-30.7.2017 Rovaniemen kaupunginkirjaston Lapponica-salissa, jonka jälkeen se kiersi laajana kokonaisuutena 11 Lapin alueen kirjastossa vuoden 2018 aikana. Unelma Jäämerestä - Petsamo kartoissa -näyttelyt toivat esille Petsamon vähemmän tunnettua historiaa, aiemmin julkaisemattomia harvinaisia karttoja ja kartoituksen historiaa. Kiertonäyttely herätti runsaasti kiinnostusta eri paikkakunnilla jo etukäteen. Lapin kirjastoissa kävi näyttelyä katsomassa runsaasti myös henkilöitä, jotka eivät yleensä käy kirjastossa. Kirjastoilta saadun palautteen mukaan kiertonäyttelyssä tutkittiin hyvinkin tarkkaan paikannimiä kartoista ja oheismateriaaleista.

Näyttely sai runsaasti julkisuutta paikallisessa mediassa aina siellä missä näyttely oli esillä, myös Yleisradion Pohjois-Suomen uutisissa. Julkisuuden myötä Lappi-osasto sai lisää karttalahjoituksia.

Lappi-osasto jatkoi Petsamo-teemaa järjestämällä  luentosarjan “Kadonnutta Petsamoa etsimässä” keväällä 2018. Luennot keräsivät joka kerta Lapponica-salin täyteen Petsamosta ja sen historiasta kiinnostuneita.

Näyttelyn toteutusta esiteltiin kahdessa eri arktisen alueen kansainvälisessä konferenssissä vuoden 2018 aikana.

 

Jatkotoimenpiteet: 

 

Kiertonäyttely lähtee kiertämään muun Suomen kirjastoissa. Verkkonäyttely on nyt osa Lapin kulttuuri kuvina -sivustoa ja sitä olisi mahdollista laajentaa lisäämällä karttoja ja  kokonaisia aiheosioita, myös eri kieliversioita. Unelma Jäämerestä - Petsamo kartoissa -verkkonäyttelyyn sekä muihin Lapin kulttuuri kuvina -sivuston verkkonäyttelyihin voisi tehdä oppimateriaalipaketit koulujen eri luokka-asteille.

Aloituspäivämäärä : 
31/10/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 975
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 975
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Hankkeelle myönnetään avustusta Suomi 100 -teemaan liittyen.

 
okm
avi