Pienet kirjastot, pelit, VR ja makerspace
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pirkkalan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Suupantori 2
33960
Kirjaston puhelin : 
03-56524646
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pirkkala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pirkka
Y-tunnus : 
0152084-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija Saramäki
Puhelin : 
0504350262
Sähköposti : 
eija.saramaki@pirkkala.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on tuoda kirjaston henkilökunnalle mahdollisuus tutustua pelaamiseen, pelin tekemisen ja uuden teknologian mahdollisuuksiin ostamalla laitteita ja pakkaamalla ne niin, että niitä voidaan Pirkanmaan kirjastojen aineistokuljetusten mukana kierrättää kirjastojen kesken sekä järjestämällä koulutusseminaareja kirjastolaisille ja tapahtumia kirjastojen asiakkaille.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Järjestetyt työpajat

Pelisalkkujen kierto eri kirjastoissa

Kuvaus : 

Pirkanmaan kirjastoissa on hyvä yhteistyöverkosto ja PIKI-kuljetukset, joilla aineisto kiertää. Kuljetusten avulla pysytään liikuttamaan myös muuta tavaraa ja tuloksellisesti onkin liikuteltu pelisalkkuja kirjastosta toiseen jo vuodesta 2012. Salkut ovat edelleen käytössä ja laitteet ehjiä, mutta osin vanhentuneita. Pelisalkkujen avulla on pysytty järjestämään peli-iltoja myös pienten kuntien kirjastoissa ja sivupisteissä ja pelaamaan ovat päässeet kaikenikäiset.

Tämä jatkoprojekti päivittäisi salkut nykyaikaan uusien komponenttien ja virtuaalitodellisuuden muodossa. VR (virtual reality) on seuraava harppaus pelaamisessa, mutta myös oppimisessa. Kaupalliset sovellukset ovat tulossa ensi vuonna ja olisi hienoa, jos kirjastot voisivat olla tarjoamassa kokemuksia tästä. Koodaaminen, 3D tulostaminen ja yleinen maker-kulttuuri ovat kirjastojen asiakkaiden kiinnostuksen kohteena ja pienissä kirjastoissa olisi niitäkin mukava päästä kokeilemaan ja saamaan alkusysäystä ehkä ikiomiin pajoihin.

Yleisten kirjastojen tehtävänä kunnissa on tukea myös koulun opetussuunnitelman toteutumista ja uudessa OPS2016:sta monilukutaito sekä koodaamisen opettaminen korostuvat. Hankerahoituksella palkattaisiin pajoihin vetäjä (jokaiseen kirjastoon projektin aikana ainakin yksi paja) ja ostettaisiin Oculus Rift VR lasit sekä pelikonsolit PS4 ja XBox one. Kierrätettäväksi ostettaisiin 3D tulostin ja siihen tarvittavat materiaalit sekä ohjelmat.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

kirjastot: Virrat, Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Parkano, Kangasala, Ruovesi, Sastamala, Urjala, Valkeakoski, Ylöjärvi, Juupajoki

 

Aiemmat hankkeet: 

Kiertävä pelisalkku

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hanke oli jatkoa "Kiertävä pelisalkku" -hankkeelle ja mukana olivat suurimmaksi osaksi samat Pirkanmaan PIKI-kirjastojen pienet kunnat. Hankkeen tarkoituksena oli tuoda kirjastojen henkilökunnalle mahdollisuuden tutustua pelaamisen, pelin tekemisen ja uuden teknologian tuomiin mahdollisuuksiin ostamalla laitteita ja pakkaamalla ne niin, että niitä voidaan PIKI-kirjastojen aineistokuljetusten avulla kierrättää kirjastojen kesken sekä järjestämällä koulutusseminaareja kirjastolaisille ja tapahtumia kirjastojen asiakkaille.

Hankehakemuksessa oli suunniteltu virtuaalitodellisuuteen tutustumista hankkimalla Oculus Rift -lasit, mutta käytännössä tuo hankinta osoittautui mahdottomaksi kierrätyksen kannalta. Oculus Rift tarvitsee tuekseen tehokkaan tietokoneen eikä sellaista voi kierrättää useassa paikassa. Päädyttiinkin hankkimaan PS4-pelikonsoli ja siihen virtuaalitodellisuuspaketti ja muutamia pelejä. Ensimmäinen pelikonsolin testaus tehtiin asiakkaiden kanssa Pirkkalan pääkirjastossa joulukuussa 2016. Konseptia kehitettiin hankkimalla pelaamisen tueksi lisätarvikkeita, kuten kamerajalusta sekä videotykkejä ja liikuteltavia valkokankaita. Uusi pelipaketti esiteltiin hankkeen kirjastojen edustajille järjestetyssä seminaarissa tammikuussa 2017.Virtulaalitodellisuus tuo pelaamisen aivan uusia ominaisuuksia ja samalla siihen tutustuminen konkreettisesti avaa näkymiä opetus- ja hyötykäyttöön aivan toisella tasolla kuin pelkästään lukemalla aiheesta. Seminaarissa tutustuttiin myös 3D-mallinnukseen ja tulostukseen sekä koodaamiseen Kodarit-yrityksen edustajan opastuksella.

Hankkeen vetäjänä toiminut Pirkkalan kirjaston informaatikko kävi esittelemässä virtuaalitodellisuutta Valkeakosken kirjastossa helmikuussa 2017 ja viikolla 8 valkeakoskilaiset kutsuivat asiakkaansa vapaasti tutustumaan laseihin viikon ajan pääkirjastossa.

Hankehakemuksessa oli suunniteltu, että hankitaan yhteinen 3D-tulostin kierrätettäväksi kirjastojen kesken, mutta tutkimuksissa selvisi pian, että kyseiset laitteet eivät kovin hyvin sovellu sellaiseen käyttöön. Hakemuksessa oli myös arvioitu optimistisesti laitteiden hintakehitys. Sen sijaan että hinnat olisivat tulleet alas, kunnolliseen tulostimeen olisi pitänyt investoida yli 3000 euroa, mikä oli hakemuksessa arvioitua summaa paljon suurempi. Hankkeen vetäjä kävi kaksipäiväisen kurssin Kirjasto10:ssä Helsingissä tutustuen 3D-tulostuksen maailmaan ja mallinnusta esiteltiin kirjastolaisille paitsi tammikuun seminaarissa myös Valkeakoskella työväenopiston senioriopiskelijoille sekä kirjaston henkilökunnalle. Ruoveden kirjaston järjestämässä tapahtumassa käytiin kahdella koululla esittelemässä 3D-mallinnusta. Asiakkaiden, sidosryhmien ja kirjastolaisten tiedot 3D-mallinnuksesta ovat hankkeen aikana lisääntyneet merkittävästi.

Koodaus on tullut uutena myös peruskoulun opetussuunnitelmaan ja sen myötä kiinnostus sitä kohtaan on kaikissa ikäluokissa kasvanut. Hankkeen vetäjä tutustui erilaisiin koodauspajoihin ja koodausalustoihin, sillä hankkeen aikana oli tarkoitus tarjota koodaamiseen liittyviä työpajoja myös muille mukana oleville kirjastoille ja heidän asiakkailleen. Lopulta neljästätoista hankkeessa mukana olevasta kirjastosta kuusi järjesti Kodareiden vetämän työpajan asiakkailleen loppuvuodesta 2017. Pirkkalassa järjestettiin helmikuussa 2017 koodaustyöpaja 7-12 -vuotiaille ja siinä koodausalustana käytettiin Code.orgia. Mukana olivat myös Meet Edison-ohjelmoitavat robotit, joiden avulla koodauksen tuloksen näki hauskalla tavalla heti. Robotteja tilattiin hankkeen käyttöön 10 kappaletta, koska lapset innostuivat niistä kovasti.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikana Pirkanmaan kirjastoissa kiertävät pelisalkut päivitettiin vastaamaan tämän päivän pelaajien tarpeita ja kiinnostuksen kohteita, mikä oli tervetullut lisä. Kirjastojen käytössä on tällä hetkellä kahden Playstation 4 pelikonsolin ja niihin tarvittavien VR-lisälaitteiden lisäksi yksi Playstation 3, XBOX One, XBOX 360 ja Nintendo Wiiu pelikonsoli ja runsaasti erilaisia pelejä jokaiselle konsolille, jotka ovat vapaasti varattavissa kirjastojen tarpeisiin. Näiden lisäksi kirjastojen kesken kiertää kolme videotykkiä ja liikuteltavaa valkokangasta sekä aktiivikaiutinpari. Vuonna 2017 pelisalkkuja kierrätettiin yhteensä 11 kertaa 16 viikon ajan. Asianmukaisten laitteiden hankkiminen helpottaa esimerkiksi kiinnostavien pelitapahtumien järjestämistä ja houkuttelee varmasti uusia uteliaita asiakkaita kirjastoihin tutustumaan esimerkiksi VR-maailmaan.

Koodaus ja 3D-tulostukseen liittyvät asiat tulevat varmasti olemaan yhä enemmän läsnä myös kirjastojen arjessa ja hankkeen aikana saatiin arvokasta tietoa sekä laitteista että ohjelmistoista, joita näihin tarvitaan. Hankkeen aikana laitteiden hinnat olivat vielä pienten kirjastojen budjettien ulottumattomissa, mutta tulevaisuudessa, jos niiden kysyntä asiakkaide keskuudessa kasvaa, toivottavasti niitä pystytään hankkimaan myös pienempiin kirjastoihin.

Jatkotoimenpiteet: 

Pelisalkut ja niihin liittyvät oheislaitteet jatkavat kiertoaan Pirkanmaan kirjastoissa Pirkkalan hallinnoimina. Pelimaailman ja teknologian kehitystä seurataan jatkuvasti ja laitteisiin ja peleihin tehdään päivityksiä mahdollisuuksien mukaan jatkuvasti. Pelisalkkujen aktiivisen markkinoinnin avulla kannustetaan kirjastoja tutustumaan tarkemmin pelaamiseen ja järjestämään tapahtumia ja työpajoja asiakkaille, jos laitteita ei omasta kirjastosta löydy. Yhteistyö Kodareiden kanssa toimi hyvin, joten heitäkin varmasti hyödynnetään jatkossa. Tavoitteena olisi saada myös Meet Edison-ohjelmointirobotit laajempaan ja säännölliseen käyttöön osaksi kirjaston arkea.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€24 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€19 977
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 977
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
12kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
181henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.