Pihatanssit - syksyn 2014 ajokierroksen avaus
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Sirkku Petäjä
Nurmijärven kirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 47
01901
Bibliotekets telefonnummer : 
040 3172500
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@nurmijarvi.fi
ISIL-kod : 
FI-Nurmi
FO-nummer : 
9014613-2
Ansvarsperson : 
Mika Pollari
Telefonnummer : 
040 3172512
E-post : 
mika.pollari@nurmijarvi.fi
Projektbeskrivning : 

Tapahtuman on tarkoitus antaa lisävauhtia kirjastoauton syyskierroksen käynnistymiselle. Lisäksi tarkoituksena on saada autolle uusia asiakkaita aikuisväestön keskuudesta ja innostaa lukemisharrastusta tai sen aloittamista. Sivukylällä järjestettävä tapahtuma lisää yhteisöllisyyttä, ja antaa myös päätaajamien ulkopuolella asuville kuntalaisille mahdollisuuden osallistua kirjaston järjestämään tilaisuuteen omassa lähiympäristössään.

Tapahtumaa markkinoidaan sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla sekä paikallislehdissä. Markkinointi lisää myös muiden kirjastoauton asiakkaiden tietoisuutta auton liikkeelle lähdöstä kesätauon jälkeen.

Tapahtuma järjestetään yhden illan aikana yhdellä pysäkillä. Mukana on lasten taikuri ja paikalliset pelimannit sekä tanhuryhmä. Ilta alkaa tanhuryhmän ja taikurin esityksillä ja lopuksi pidetään pihatanssit.

Kirjastoauto on paikan päällä ja toimii myös tarvittaessa taikurin esityksen pitopaikkana. Autossa esitellään uutta hankittua aineistoa sekä auton muuta toimintaa. Aineisto on tietenkin lainattavissa ja luettavissa. Autossa päivystävät virkailija ja kuljettaja koko tapahtumaillan ajan.

Avustusta haetaan esiintyvien taiteilijoiden palkkioihin ja matkakustannuksiin yhteensä 1 500 euroa.

 

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Paikalliset pelimannit ja tanhuajat, kyläyhdistys

Webbsidor, publikationer och material: 

Printtimainontana oli kirjaston henkilökunnan itse tekemä juliste ja siitä tuotetut kaksi eri versiota. Julisteita jaettiin ja kiinnitettiin Nukarin ja lähikylien ilmoitustauluille sekä vastaaviin paikkoihin.

Kirjaston facebook-sivuilla tapahtumaa mainostettiin muutamaa päivää ennen tapahtumaa.

Kylätoimikunnan internetsivujen tapahtumakalenterissa oli asiasta ilmoitus.

Paikallislehti Nurmijärven Uutiset teki puffijutun Pihatansseista. Juttu julkaistiin tapahtumaa edeltävänä keskiviikkona, kun tapahtuma pidettiin perjantaina. Juttu oli myös paikallislehden sähköisessä versiossa.

Tapahtuman pitopaikkana oli Nukarin kylän koulu ja koulun piha. Koululta otettiin oppilaiden vanhempiin yhteyttä asian tiimoilta Helmi-reissuvihkojärjestelmän kautta.

Lisäksi järjestäjät levittivät tapahtumatietoa suullisesti mm. kirjastoautossa, Nukarin kylällä ja Nukarin koulussa.

Alla olevista linkeistä ei välttämättä enää saa tietoa itse tapahtumamainonnasta, koska ne ovat päivityksien yhteydessä pyyhkiytyneet pois, mutta näissä paikoissa tapahtumaa kuitenkin mainostettiin: 

- kirjastoauton internetsivut http://www.nurmijarvi.fi/vapaa-aika_ja_kulttuuri/kirjasto-_ja_tietopalvelut/kirjastoauton_aikataulu_ja_yhteystiedot

- kirjaston facebook-sivut https://www.facebook.com/nurmijarvenkirjasto

- kylätoimikunnan internetsivujen tapahtumakalenteri http://www.nukari.fi/kalenteri.html?m=8&y=2014

- paikallislehti Nurmijärven Uutiset teki puffijutun. http://www.lehtiluukku.fi/lehti/nurmijarven-uutiset/_read/27.08.2014/57957.html

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Mitä tehtiin, eli toimenpiteitä

Mainonnan lisäksi pidettiin sähköpostilla yhteyttä eri toimijoiden välillä(kirjastoauto, koulu ja kylätoimikunta). Pidimme myös yhden nopean kokouksen toimijoiden edustajien kesken. Kirjastoauton osalle tuli hankkia illan esiintyjät ja tarjoilut esiintyjille sekä toimia hankkeen vetäjänä. Kylätoimikunta hoiti kuuluttamisen itse tapahtumassa sekä piti omia myyntituotteitaan esillä. Koulu tarjosi tapahtumalle tilat.

Tapahtuman tulos

Tuloksena saimme koko illaksi (klo 18.00 – 21.00) ohjelmaa. Ensin esiintyi perheen pienimmille taikuri Riesa-Pelle. Nuoremmille katsojille oli koululaisten laulu- ja cheerleading -esitykset, ja lopuksi aikuisempaan makuun esiintyivät Nurmijärven pelimannit. Illan päättivät sitten noin tunnin kestäneet tanssit orkesterinaan Oivan Pumppu. Kirjastoauto oli paikalla koko illan. Ohjelmaa seurasi parhaimmillaan yli 50 henkilöä. Loppuillan tansseissa ei ollut enää kovin paljon ihmisiä, vain muutamia pareja kävi pyörähtämässä parketilla. Tämä oli pettymys, koska illan tarkoituksena oli myös houkutella aikuisväestöä paikalle ja samalla tutustumaan kirjastoautoon. Aikuisväestön aktivointi ei täten tuottanut aivan toivottua tulosta. Toisaalta, tapahtuman jälkeen on kirjastoautossa käynyt kyseisen kylän kolmella eri pysäkillä paremmin asiakkaita kuin edellisvuonna.

Koska hankkeesta jäi vielä rahaa, päätettiin jatkaa pihatansseja kevään 2015 aikana. Ajankohdaksi valikoitui lauantai 9.5.2015 klo 10-13, jolloin samalla pidettiin uuden kirjastoauton, Oivan, lanseerausjuhlat. Pihatanssien avustusrahoja päätettiin suunnata lapsille kohdistuvaan esiintyjään. Näin osa Mikko Perkoilan & Vinkulelun keikkapalkkiosta pystyttiin rahoittamaan avustussummasta. Yhtye teki hieman ylipitkän esiintymisen esittäen mm. perinteisillä soittimilla (kantele ja jouhikko) säestettyjä kansanlauluja lapsille sekä tekemällä mehupilleistä puhallinsoittimia halukkaille.

Fortsatta åtgärder: 

Tapahtumasta ja sen suosiosta sekä yhteistyön onnistumisesta rohkaistuneina tulemme miettimään ja pohtimaan uusia vastaavanlaisia tapahtumia niin nyt mukana olleiden yhteistyökumppaneiden kanssa, kuin myös toisien kylätoimikuntien, koulujen, sekä kunnan toimijoiden kanssa. Kirjastoautossa järjestettävien tapahtumien etuna on, että ne voidaan viedä myös pienempiin kyliin. Auton tapahtumat tullaan kuitenkin  jatkossa selkeämmin tarkentamaan joko lapsille tai aikuisille, sillä resurssien vähyydestä johtuen ei kirjastoauton henkilöstöllä ole mahdollisuuksia tehdä kaikille suunnattuja tapahtumia.

Projektet börjar : 
01/08/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€1 500
Egen finansiering: 
€1 500
Budget sammanlagt: 
€3 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€1 942
Egen finansiering: 
€942
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
239henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€1 000