Piirtäen ja räpäten: taidetapahtumien sarja lapsille
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Riihimäen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 16, PL 197
11100
Yhteyshenkilön nimi : 
Olli Setälä
Puhelin : 
0197584680
Sähköposti : 
olli.setala@riihimaki.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa kirjaston lapsiasiakkaille järjestetään taidetapahtumia, joissa heidät tutustutetaan eri taidemuotojen yhdistämiseen piirtämisen, rap-runouden ja tarinankerronnan keinoin. Tapahtumiin kuuluu esiintymistilaisuus. Lisäksi lasten tuottamista kuvista ja runoista laaditaan loppukooste kaikille osallistujille. Toteutuksesta vastaavat alan ammattilaiset. Teemat 1 ja 3.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Osallistuvien lasten määrä. Toteutuneiden tapahtumien määrä. Loppukoosteen valmistuminen (vihkonen).

Kuvaus : 

Tapahtumien ohjaajina toimivat kuvataiteilija Suvi Kari, muusikko Tommi Juutinen ja kirjailija Markku Hattula. Tapahtuman aikana lapset piirtävät lempieläinhahmojaan tai muita lempiaiheitaan. Piirustusten pohjalta tehdään rap-runoja. Halutessaan lapset voivat myös esittää tuottamiaan runoja itse. Lasten piirtämien lempihahmojen ympärille rakennetaan tarinaa, jolloin hahmot muuttuvat osaksi fiktiivistä tarinankerronnan perinnettä.

Ryhmään otetaan kerralla enintään 10 osallistujaa. Kevään 2018 aikana kokoonnutaan kolme kertaa, yksi kokoontuminen kestää kaksi tuntia. Mikäli osallistujia on runsaasti, huolehditaan siitä, että kaikki halukkaat pääsevät mukaan.

Tapahtuman lopuksi järjestetään esiintymistilaisuus. Kuvat laitetaan seinälle, ja jokainen voi esittää oman rap-runonsa musiikin säestyksellä. Tarvittaessa ohjaaja avustaa lasta esiintymistilanteessa. Rap-runoista ja piirustuksista kootaan vihkonen kaikille osallistujille. Jos osallistujat haluavat, voidaan esiintyminen videoida ja jakaa myös netissä osallistujien luvalla.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kuvataiteilija Suvi Kari, muusikko Tommi Juutinen ja kirjailija Markku Hattula.
Aloituspäivämäärä : 
30/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 848
Oma rahoitus yhteensä: 
€712
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 560
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 500
 
okm
avi