PIKI-media - tapahtumatallennusta kirjastossa
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Pl 152
33101
Kirjaston puhelin : 
03 565 611
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@tampere.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tam
Y-tunnus : 
0211675-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuula Haavisto
Puhelin : 
0400 985991
Sähköposti : 
tuula.haavisto@tampere.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen avulla halutaan laajentaa kirjastoalan viestinnällisiä kanavia ja valmiuksia, jotka on alan strategioissa todettu välttämättömiksi kehittämiskohteiksi. Kirjastoissa pidetään vuosittain lukuisia tallentamisen arvoisia tapahtumia kuten kirjailijavierailuita, joiden avulla voidaan tehdä kirjallisuutta tutuksi myös verkon kautta ja lisäksi elävöittää kirjastojen verkkosivuja.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koulutukset, tapahtumat, esitys- ja opetusmateriaalit

Kuvaus : 

Hankkeen avulla halutaan laajentaa kirjastoalan viestinnällisiä kanavia ja valmiuksia, jotka on alan strategioissa todettu välttämättömiksi kehittämiskohteiksi. Kirjastoissa pidetään vuosittain lukuisia tallentamisen arvoisia tapahtumia kuten kirjailijavierailuita, joiden avulla voidaan tehdä kirjallisuutta tutuksi myös verkon kautta ja lisäksi elävöittää kirjastojen verkkosivuja.

Hankkeessa jatketaan ESR-projektissa Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt aloitettua toimintaa erilaisten kirjastotapahtumien tallentamiseksi, toimittamiseksi ja julkaisemiseksi verkkomediassa Tampereen kaupunginkirjaston - Pirkanmaan maakuntakirjaston toiminta-alueella. Kehittäjä ja hallinnoija on  Tampereen kaupunginkirjasto, ja vaikutusalueena Pirkanmaan maakunnan lisäksi  koko Suomi. Tästä johtuen hankkeen keskeisiin toimenpiteisiin kuuluu yhteistyöverkostojen luominen maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Yhteistyöverkostojen kautta tapahtumien tallentaminen voidaan nivoa osaksi pirkanmaalaisten PIKI-yhteistyökirjastojen verkkojulkaisemista (ks. http://piki.verkkokirjasto.fi) sekä tuottaa materiaalia myös Kirjastokaistalle ja vastaaviin kanaviin. PIKI-media tukee myös muiden, rinnakkain haettavien ELY-kehittämishankkeiden sisällöntuotantoa. Hankkeen avulla voidaan lisätä kirjastojen näkyvyyttä ja tehdä tunnetuksi niiden toimintaa  sisältöjen avaajina sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.

Hankkeen aluksi kartoitetaan  teknisten apuvälineiden tarve ja ominaisuudet, jonka perusteella hankitaan ammattimaiseen sisällöntuotantoon soveltuva kamerajärjestelmä lisälaitteineen. Alussa selvitetään myös maakunnan kirjastojen tarpeet tapahtumien tallennuksessa. Kartoituksen avulla pystytään arvioimaan sekä toiminnan frekvenssiä että siihen liittyvää matkustustarvetta. Hankintojen toteuduttua jalkaudutaan paikallisesti ja maakunnallisesti kirjastoihin, joiden kanssa voidaan tapahtumien tallentamisen lisäksi tuottaa erilaisia esittely- ja opastusmateriaaleja sekä kirjastoammattilaisille että kirjaston asiakkaille. Editoitu materiaali julkaistaan Tampereen kaupunginkirjaston – Pirkanmaan maakuntakirjaston viestintästrategian mukaisesti määritellyissä kanavissa, sekä saatetaan tarvittaessa myös muiden toimijoiden käyttöön.

Hankkeeseen liittyy  kirjastohenkilökunnan koulutus (20-25h opetuspaketti), jossa painopistealueena on teknisten taitojen rinnalla toimituksellisen otteen kehittäminen. Tavoitteena on antaa kiinnostuneille maakunta-alueen kirjastoammattilaisille perusvalmiudet oman työn puitteissa tapahtuvaan AV-materiaalin kanssa työskentelemiseen. Henkilökuntaa voivat kouluttaa sekä hankkeeseen palkattava henkilö että ulkopuoliset kouluttajat.

Hankkeen kustannuksiin ja panoksiin ei tässä vaiheessa ole laskettu omavastuuosuuksia.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

maakunnan kirjastot, Kirjastokaista

Aiemmat hankkeet: 

Kirjastokaista ja sisällöntuotanto sitä varten eri kirjastoissa; Tapahtumatallentamisen työryhmä Tampereen kaupunginkirjastossa 2010-2011; Editointilaitteet kirjastossa; PIKI-verkkokirjaston kehitys; Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt (kirjastoammattilaisten sisällöllisten tietoyhteiskuntataitojen kehittäminen)

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tampereen kaupunginkirjaston etusivulle lisättiin banneri osoittamaan kirjaston Youtube-kanavalle. Mietittiin myös oman videosivun perustamista, mutta ideasta päätettiin luopua, koska Youtube-sivuilta löytyy jo kaikki tieto kätevästi. Tarvittaessa, jos joku uusi video pitää ns. nostaa esiin, voidaan etusivulle kirjoittaa videoon liittyvä uutinen ja upottaa video uutiseen. http://kirjasto.tampere.fi/

Kirjaston Youtube-kanava: Kaikki julkaisukelpoiset ja esiintyjiltä luvat saaneet videot lisätään kirjaston Youtube-kanavalle, josta niitä on kätevä linkittää mm. kotisivuille ja Facebookkiin. Lisäksi kirjastokaista.fi voi hakea kanavalta uusimmat videot automaattisesti sivuilleen. Kirjaston Youtube-sivuilla on katsottu videoita yli 25000 kertaa. http://www.youtube.com/user/TampereenKirjasto

Kirjastokaista: Kirjastokaista.fi-sivuston “paikalliset”-osioon on tarkoitus lisätä “lisäosa” joka automaattisesti hakee Tampereen kaupunginkirjaston youtube-videot näytille myös heidän sivuilleen. http://www.kirjastokaista.fi

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projektin tekeminen aloitettiin ottamalla selvää tapahtumatallennuksen silloisesta tilasta Pirkanmaan kirjastoissa. Tämä osuus projektista valmistui joulukuussa 2012. Projektia jatkettiin suunnittelemalla ohjemateriaalit ja kouluttamalla kirjaston henkilökuntaa tallentamaan kirjastoissa järjestettäviä tapahtumia.

Projektin aikana laadittiin ohjeet kirjaston videokameran ja diginauhurin käyttöä varten,  videoiden editointiin ja niiden julkaisuun sekä kirjoitettiin yleisiä ohjeita liittyen kirjastoissa järjestettävien tapahtumien tallentamiseen.

Koulutuksia järjestettiin kolme kappaletta koska kaikki halukkaat eivät päässeet paikalle alun perin päätettynä ajankohtana. Koulutuksessa käytiin läpi edellä mainitut ohjeet ja opeteltiin käyttämään videokameraa ja diginauhuria.

Kirjaston kotisivuille lisättiin linkki kirjaston Youtube-kanavalle ja itse kanavaa päivitettiin lisäämällä sinne tietoa kirjastosta ja luomalla esittäjä- ja aihekohtaisia soittolistoja.

Helsingissä käytiin tutustumassa Kirjastokaistan toimintaan (www.kirjastokaista.fi) ja sieltä saatiin paljon vinkkejä ja ideoita joita hyödynnettiin ohjemateriaaleissa sekä koulutuksessa.

Vaikutukset nähdään parhaiten vasta sitten, kun tapahtumia tallentamaan koulutetut työntekijät alkavat kuvaamaan ja äänittämään tapahtumia. Nyt yli kymmenellä kaupunginkirjaston työntekijällä on koulutus tapahtumien tallentamiseen ja materiaalin tuottamiseen mm. kirjaston kotisivuille ja Youtube-kanavalle. Vaikutuksiin voidaan laskea myös kirjaston näkyvyyden kasvaminen Youtube-kanavan katsojamäärien noustessa ja sisällön lisääntyessä. Koulutuksesta saatiin hyvää palautetta ja koulutetut tuntuivat aidosti kiinnostuneilta tapahtumatallennusta kohtaan.

Jatkotoimenpiteet: 

Toimintaa on tarkoitus jatkaa tallentamalla entistä enemmän materiaalia kaupunginkirjaston Youtube-kanavalle ja muille sivustoille/medioihin. Tarkoitus olisi myös päivittää ja kasvattaa kirjaston tapahtumatallentamiseen tarkoitettua kalustoa rahatilanteen niin salliessa. Suunnitelmissa on hankkia ainakin uusi jalusta ja editointiohjelmistoa. Myös toisen videokameran hankkimista tulee miettiä, mikäli tapahtumien tallentaminen alkaa saavuttaa suurempaa suosiota.

Aloituspäivämäärä : 
31/08/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/03/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€28 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€32 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
15henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi