Pohjalaista potkua Lukuintoon
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kauhajoen kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 501
61801
Bibliotekets telefonnummer : 
0406748152
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kauhajoki.fi
ISIL-kod : 
FI-Kauho
FO-nummer : 
0178718-3
Ansvarsperson : 
Sirpa Taskinen
Telefonnummer : 
0406748029
E-post : 
sirpa.taskinen@kauhajoki.fi
Projektets målsättning: 

Kauhajoen kaupunginkirjasto yhdessä Kauhajoen Koulukeskuksen alakoulun kanssa sekä Kurikan kaupunginkirjasto yhdessä Säntin alakoulun kanssa ovat mukana valtakunnallisessa Lukuinto-projektissa pilotoijina. Avustuksen avulla haluamme yhteistyössä jatkaa hyvin alkanutta toimintaa järjestämällä sanataidepajat sekä Kauhajoella että Kurikassa. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Sanataidepajat ja osallistujat

Projektbeskrivning : 

SANATAIDEPAJA

Kauhajoen kaupunginkirjasto yhdessä Kauhajoen Koulukeskuksen alakoulun kanssa sekä Kurikan kaupunginkirjasto yhdessä Säntin alakoulun kanssa ovat mukana valtakunnallisessa Lukuinto-projektissa pilotoijina. Avustuksen avulla haluamme yhteistyössä jatkaa hyvin alkanutta toimintaa järjestämällä sanataidepajat sekä Kauhajoella että Kurikassa. Sanataidepajassa pyritään madaltamaan sanataiteen harrastamisen kynnystä, tehdään luovan kirjoittamisen ja suullisen ilmaisun harjoituksia, tutustutaan kirjoihin ja kirjailijoihin, keskustellaan kirjoista. Samalla edistäisimme lasten ja nuorten lukuharrastusta ja taitoa tekstien ymmärtämiseen. Marja-Leena Mäkelä on jo alustavasti lupautunut vetämään pajat syksyllä 2014, viikon Kauhajoella ja viikon Kurikassa. Kurikassa kaavaillaan sanataiteilupajoja ykköskakkosille sekä 7.-9. luokkalaisille. Kauhajoella Koulukeskuksen alakoulun kakkosille ja yläkoululla. Avustusta haemme Marja-Leena Mäkelän palkkioon, matkakuluihin ja päivärahoihin. Lisäksi kesällä 2014 järjestetään Taivalkoskella Marja-Leena Mäkelän vetämä sanataidepajakoulutus, johon Kurikan kaupunginkirjastossa ja Koulukeskuksen alakoulussa on  kiinnostusta osallistua.

 

KIRJAILIJAVIERAILU

Kauhajoen kaupunginkirjasto yhdessä Kauhajoen Koulukeskuksen alakoulun kanssa sekä Kurikan kaupunginkirjasto yhdessä Säntin alakoulun kanssa ovat mukana valtakunnallisessa Lukuinto-projektissa pilotoijina. Elävän kirjailijan näkeminen ja kuuleminen herättelee lukuhalua ja lisää lukuintoa. Kirjailijavierailun järjestämisellä haluamme herättää varsinkin pojat ja siksi valintamme kohdistuu Aleksi Delikourakseen. Hän on  lupautunut vierailemaan sekä Kauhajoella että Kurikassa kouluilla ja kirjastoissa keväällä 2014. Avustusta haemme vierailupalkkioon sekä matka-, majoitus- ja ilmoituskuluihin.

 LUKUINTOKOULUTUKSET

Kiristyvän taloustilanteen vuoksi Kauhajoellakin kaavaillaan kirjaston ja koulun määrärahojen supistamista, mutta pilotoijien kannalta Lukuinto-koulutukset ovat välttämättömiä. Ensi keväänä järjestetään kolme koulutustapahtumaa, Helsingissä, Rovaniemellä ja Oulussa. Syksyn koulutuksista ei vielä ole tietoa. Kauhajoella pilotointiin sitoutuneet ammattilaiset sekä koulussa että kirjastossa haluaisivat ehdottomasti osallistua näihin tapahtumiin. Avustusta haemme matka- ja majoituskuluihin.

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Kauhajoen koulukeskuksen alakoulu, Aninkuja 3-5, 61800 Kauhajoki, Yhteyshenkilöt Mari Knuuttila ja Marja Pättikangas  puh. 0401590221

Kurikan kaupunginkirjasto, Seurapuistikko 2, 61300 Kurikka, Yhteyshenkilö Piia Isoaho puh. 064513635

Kurikan Säntin alakoulu, Myllytöyräntie 33, 61360 Mieto, Yhteyshenkilö Katja Saarikoski puh. 064505130

Webbsidor, publikationer och material: 

Kauhajoen Koulukeskuksen kirjatoblogi: http://meidankoulukirjasto.blogspot.fi/

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kauhajoen kaupunginkirjasto parinaan Kauhajoen Koulukeskuksen alakoulu ja Kurikan kaupunginkirjasto parinaan Säntin koulu olivat Lukuinto-hankkeessa pilotteina.  Lukuintohanke alkoi vuonna 2013 ja yhteistä hankerahoitusta haimme vuosille 2014-2015. Suunnittelimme järjestävämme sanataidepajoja sekä kirjailijavierailun oppilaille. Näin teimmekin.

Pyysimme kauhuvinkkari Reetta Saineen vierailulle syksyllä 2014, Reetta piti kirjoituspajoja sekä vinkkasi kauhukirjoja, myös yläkoululla. Reetan vinkkaukset olivat menestys, varsinkin pojat kyselivät kirjoja jälkikäteen, myös opettajilta tuli hyvää palautetta.

Marja-Leena Mäkelä piti sanataidepajoja syksyllä 2015 sekä Kurikassa että Kauhajoella. Pajat toteutettiin kolmella peräkkäisellä viikolla, Kauhajon koulukeskuksessa 4.-luokkalaisille, Kurikassa kahdella eri koululla (Tuiskula ja Säntti) 3.-4.-luokille. Keväällä 2015 Marja-Leena ja Andrea Burci pitivät italiateemaiset pajat (Koulukeskus 4.-luokat, Tuiskula ja Säntti 3.-4.-luokat) sekä Kauhajoella eskareille satutunnin.

Isojoen kirjaston Sini Mäkinen ja Hellä-koira vinkkasivat Kauhajoella 5.-luokkalaisille.

Delikouras ei kiireidensä takia päässyt Etelä-Pohjanmaalle vierailulle, mutta saimme Siri Kolun syksyllä 2015. Siri piti luentoja ja työpajoja kolmella eri koululla eri ikäisille oppilaille. Siri on eläväinen ja hyvä esiintyjä ja sai koululaiset innostumaan, juuri ilmestynyttä Taika Taksista kyseltiin kirjastossa ahkerasti. Säntin koulu Kurikassa oli valmistautunut Sirin vierailuun mm. ennakkoon katsomalla Me Rosvolat-elokuvan sekä lukemalla kirjoja ja tekemällä kirjatrailereita. Jurvassa olisi toivottu vierasta myös yläkoulun puolelle, mutta se ei valitettavasti mahtunut aikatauluun.

Sekä Kurikassa että Kauhajoella toimivat säännöllisesti lukukoiratuokiot, Hanna Rinne käy Tilda-koiransa kanssa molemmissa kirjastoissa kerran kuussa. Ajat ovat olleet Kauhajoella pääsääntöisesti täynnä (4 lukuaikaa illassa) ja joskus on myös jonoja. Kauhajoella on myös toinen lukukoira, Susanna Hirviniemi-Soinilan Peppi. Myös Pepille on riittänyt kuukausittain lukijoita.

Lukuinnon puitteissa teimme vaihtokaupat, Kauhajoen kirjavinkkarit kävivät vinkkaamassa Kurikan ja Jurvan yläkouluilla ja Kurikan ja Jalasjärven kirjastolaiset puolestaan esittivät Kauhajoella nukketeatteriesityksen Kissa Killin Kiukkupäivä. Nämä toteutimme omakustanteisesti.

Hankerahat käytimme vierailijoiden (kirjailija, vinkkari, sanataidepajojen pitäjät) palkkioon, majoituksiin (merkittu matkakuluihin) ja matkakuluihin. Lukukoirat ja emännät tekevät vapaaehtoistyötä, mutta olemme halunneet ostaa heille pienet palkkiot sekä keväällä että syksyllä.

Yhteistyö koulujen ja kirjastojen välillä syveni ja toisaalta myös kirjastojen välillä kun järjestimme yhteisiä tapahtumia. Lukuinto oli laaja hanke ja sen avulla saimme aktivoitua lapsia sekä syventämään lukukokemusta että kirjoittamaan, piirtämään ja videokuvaamaan. Lukuinnossahan oli kyse monilukutaidosta, ei pelkästään perinteisten tekstien lukemisesta. Lukuinnon "virallisten" tahojen lisäksi olemme järjestäneet tapahtumia yläkouluille, esikouluikäisille ja jopa sitä nuoremmille sekä saimme nukketeatterissa mukaan Jalasjärven kunnankirjaston.

Lukuinnosta olemme tehneet erilliset loppuraportit, joista selviää tarkemmin hankkeen vaikutukset ja  muut tapahtumat mitä olemme järjestäneet. Tässä hankeraportissa on mainittu vain Kauhajoen ja Kurikan yhteiset tapahtumat, mutta olemme erikseen omilla rahoituksilla järjestäneet muitakin Lukuintotempauksia ja -tapahtumia, teemaviikkoja, vanhempainiltoja, vinkkauksia ja vierailuja.

Fortsatta åtgärder: 

Yhteistyö kirjastojen välillä sekä toisaalta kirjastojen ja koulujen välillä jatkuu. Mediametakka-hankkeessa ovat mukana Kurikan ja Kauhajoen lisäksi Jalasjärven kirjasto ja koulu. Lukukoirien kanssa jatketaan Lukuintohankkeen loputtua, se on mielekästä ja lukemisharrastusta tukevaa toimintaa.

Projektet börjar : 
03/02/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 130
Egen finansiering: 
€1 500
Budget sammanlagt: 
€7 630
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€5 000
Egen finansiering: 
€500

Statistik:
Antalet evenemang: 
59kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
1 400henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 500

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää esitetyn erittelyn mukaan. Perustelumuistio, ks.  http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014