Pohjoissavolaiset kausijulkaisut esiin
År 2016 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Bildens ursprung: 
Kuopion kaupunginkirjasto - Pohjois-Savon maakuntakirjasto
Kuopion kaupunginkirjasto - Pohjois-Savon maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Maaherrankatu 12
70100
Bibliotekets telefonnummer : 
017-182314
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kuopio.fi
ISIL-kod : 
FI-Km
FO-nummer : 
0171450-7
Ansvarsperson : 
Minna Koistinen
Telefonnummer : 
0447182353
E-post : 
minna.alina.koistinen@kuopio.fi
Projektbeskrivning : 

Kuopion kaupunginkirjasto on vuodesta 1967 Pohjois-Savon maakuntakirjastona kerännyt pohjoissavolaiset kausijulkaisut kattavasti maakuntakokoelmaansa. Vanhempia pohjoissavolaisia kausijulkaisuja – 1800-luvulta lähtien - on hankittu kokoelmaan takautuvasti. Kausijulkaisukokoelma on karttunut ainutlaatuiseksi.
Vuosien varrella kausijulkaisuja on luetteloitu kirjastotietokantaan monin tavoin ja eri kirjastojärjestelmin, mistä syystä tiedot kausijulkaisuista eivät ole tällä hetkellä yhteneväisesti haettavissa. Jotta kausijulkaisujen luettelointi- ja kuvailutiedot olisivat vaivattomasti käyttäjien löydettävissä, ne tulisi päivittää nykyisen MARC21-formaatin mukaisiksi sekä tallentaa Auroran kausijulkaisuohjelmaan.

Hankkeen tavoitteet ja tuotos

Hankkeen tuotoksena kausijulkaisuhaku kehittyy käyttäjäystävällisemmäksi parantaen pohjoissavolaisten kausijulkaisuiden löydettävyyttä. Hankkeen tavoitteena on luetteloida ja sisällönkuvailla Pohjois-Savon maakuntakokoelman pohjoissavolaiset kausijulkaisut nykyformaatin mukaisesti, jotta ne tulisivat haettaviksi ja löydettäviksi Kuopion kaupunginkirjaston – Pohjois-Savon maakuntakirjaston aineistotietokannasta. Kun kuvailutietueet ovat yhteneväiset, hakutuloslistaukset saadaan luotettaviksi ja kattaviksi. Luotettavia tuloslistauksia voidaan käyttää monipuolisesti, esim. verkkokirjastolinkkejä jakamalla, palvelemaan pohjoissavolaisen kausijulkaisuaineiston tehokkaampaa esille tuontia ja verkkomarkkinointia. Myös valtakunnallisia yhteisluetteloita silmällä pitäen tietojen tulee olla formaattinsa puolesta konvertoitavissa.

Luettelointi- ja sisällönkuvailutyöhön palkataan projektityöntekijä noin puoleksi vuodeksi.
Hankkeen alussa järjestetään Pohjois-Savon yleisille kirjastoille avoin kausijulkaisujen luetteloinnin ja sisällönkuvailun koulutuspäivä, joka ostetaan asiantuntijaorganisaatiosta ja johon projektityöntekijäkin osallistuu. Koulutus edesauttaa kausijulkaisujen tasalaatuista sisällönkuvailua koko Pohjois-Savon alueella.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Hankkeen vetäjänä toimii maakuntaosaston osastonjohtaja. Hankkeen ohjausryhmän muodostavat Kuopion kaupunginkirjaston järjestelmä- ja verkkopäällikkö, luetteloinnista vastaava kirjastonhoitaja, maakuntaosaston ja lehtisalin kirjastovirkailijat. Hankkeen taloushallinnon hoitaa hallintosihteeri. Koulutuspäivän yhteistyökumppanina on luetteloinnin ja sisällönkuvailun asiantuntijaorganisaatio.

Projektet börjar : 
14/03/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€12 800
Egen finansiering: 
€2 000
Budget sammanlagt: 
€14 800
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0