Poikien luku- ja kirjoituspaja - Pomeranssi
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vihdin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pisteenkaari 9
03100
Kirjaston puhelin : 
09 4258 3181
Kirjaston sähköposti : 
vihdin.kunnankirjasto@vihti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vihti
Y-tunnus : 
0131905-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Iina Merjankari
Puhelin : 
044 042 1149
Sähköposti : 
iina.merjankari@vihti.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena oli innostaa 7-12 vuotiaita poikia kirjallisuuden pariin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Poikien määrä, kokoontumiskerrat, kirjoittamis- ja lukuprosessien aktivointi, kirjailijavieraat

Kuvaus : 

Paja on tarkoitettu 7 – 12 vuotiaille pojille. Pajan tarkoitus on innostaa poikia kirjallisuuden pariin. Paja kokoontuu kerran viikossa syys- ja kevätlukukauden ajan Vihdin kirkonkylän kirjastolla sekä Vihdin pääkirjastossa Nummelassa. Pajakerta on 1 tunti 30 min / paja.

 Kirjasto pajapaikkana on täydellinen, sillä koko kirjaston kattava materiaali on pajan käytössä. Lisäksi kirjaston toimivat tilat takaavat pajatoiminnan. Pajassa tutustutaan erilaisiin tapoihin kirjoittaa sekä laajasti kirjallisuuteen (aforismeista näytelmiin) ja musiikkiin (pääpaino sanoituksissa), jonka kautta kirjoittamis- ja lukuprosessit aktivoidaan. Pajassa tullaan kirjoittamaan muun muassa omia rap-lyriikoita, tekmään sarjakuvaa ja kokeilemaan dialogin tallentamista autenttisessa tilanteessa.

 Pojat tarvitsevat esikuvia lukemiseen. Siksi pajassa kästellään lähinnä kirjallisuutta, jota miehet ovat kirjoittaneet. Sarjakuvia, runoa, proosaa, räppiä, aforismeja, ja niin edelleen. Tutustutaan tekijöihin ja kutsutaan muutama tekijä vierailemaan. Kirjailijavieraan ohella pajaan voisi kutsua esimerkiksi nuorten tunteman julkisuudenhenkilön kertomaan omasta lukuharrastuksestaan.

 Suhde kirjallisuuteen syntyy ääneen lukemalla. Tämän vuoksi jokaisella pajakerralla luetaan ääneen niin novelleja, lyriikoita kuin pidempääkin tekstejä. Ääneen lukeminen myös rauhoittaa ja inspiroi.

 Lukeminen, minkä tahansa kirjallisuuden lukeminen, sivistää. Pajan sanomaton tarkoitus onkin saada lukemaan ja löytämään elämyksiä kirjallisuudesta. Tämän päivän pelit, netti ja kännykät ovat nopeita tiedonhakukeinoja mutta ne eivät kannusta pysähtymään ja pohtimaan asiaa syvällisemmin. Ymmärtääkseen asian lukija tarvitsee sisällön. Tämä takaa myös luovan toiminnan mahdollisuuden, jota tarvitaan elämässä erilaisten vastaantulevien tilanteiden ratkaisemista varten.

Tutkija Päivi Heikkilä-Halttunen on todennut, että koulussa kirjojen valinta menee enemmän tyttöjen ehdoilla. Pajan tarkoitus olisikin pureutua nimenomaan niihin lajityyppeihin ja teksteihin, joista pojat ovat kiinnostuneita.

 

Aiemmat hankkeet: 

AVIn myöntämillä apurahoilla Minna-Karoliina Heino on vetänyt niin Kasvukipuja-projektia kuin sarjakuvapajaa Vihdissä. Sarjakuvapaja on vakiintunut kunnassa niin, että kunta otti sen osaksi koulukerhotoimintaa ja rahoittaa pajaa jo toista vuotta. Pajaan tuli tänä syksynä 72 ilmoittautumista, joista puolet ovat poikia. Tämän vuoksi olisi hyvin todennäköistä, että myös pojille suunnattu kirjallisuuspaja saisi osanottajia.

 

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Poikien luku- ja kirjoituspaja Pomeranssi kokoontui syksyn 2017 aikana yhteensä 24 kertaa eli 12 kokoontumista per paja. Pajat kokoontuivat Nummelan kirjastolla keskiviikkoisin klo: 14.00 – 15.00 sekä kirkonkylän kirjastolla torstaisin klo: 14.00 – 15.00. Pajoihin ilmoittautui yhteensä 20 poikaa. Pajakerroille osallistui keskimäärin 12 poikaa per pajakerta. Pajalaiset olivat iältään 7 – 10 -vuotiaita.

Pajakerrat koostuivat aloituksesta, jolloin ensin lämmiteltiin eli esimerkiksi pelattiin tai tehtiin nopeita pieniä harjoituksia. Tämän alkuverryttelyn avulla pojat saatiin selkeästi keskittymään pajatoimintaan ja unohtamaan esimerkiksi kännykät kasseihin.

Verryttelyn jälkeen pajalaiset tekivät haastavamman tehtävän. Tähän osioon kuului kirjallisuutta ja taitoja kehittäviä osioita. Kyseisiä asioita treenattiin muun muassa vastakohtabingon avulla, tutustumalla taiteilijoihin, kuten kirjailijoihin ja matkimalla heidän teoksiaan. Kokeiltiin myös kuvataiteen puolelta eri tekijöiden käsialan harjoittamista omalla tavalla. Tällä tavoin saatiin mukavasti ja vaivihkaa motoriikanharjoittelu mukaan kuvioihin. Kokeiltiin myös sanataidepainia sekä sanataideviestijuoksua. Nämä osoittautuivat hyviksi tavoiksi harjoitella erilaisia juttuja. Sanataidepainissa painittiin kämmenet vastakkain ja samalla käytiin esimerkiksi aakkosia läpi poimien sanoja kirjainten joukosta, vähän seitsemän veljeksen tyyliin. Tällöin fyysisyys ja ajattelu yhdistyivät mukavasti toisiinsa. Sanataideviestissä pojat jaettiin joukkueisiin ja ensin juostiin. Se ryhmä joka voitti juoksun sai ensimmäisen vastausvuoron. Jos he eivät vastanneet oikein kirjallisuusaiheiseen kysymykseen, niin vastausvuoro siirtyi toiselle joukkueelle, ja näin heillä oli mahdollisuus varastaa voitto itselleen. Tässä pelissä oli kyse erityisesti ryhmätyöstä. Vastauksia piti pohtia yhdessä ja kysymykseen tuli aina enemmän kuin yksi oikea vastaus, jolloin jokaisella ryhmäläisellä oli mahdollisuus antaa oma panos yhteiseen vastaukseen.

Tämän tehtäväosion jälkeen tunti eteni rauhallisempaan tekemiseen. Tällöin esimerkiksi piirrettiin sarjakuvaa, kirjoitettiin erilaisten virikekorttien avulla tarinaa tai piirrettiin hahmoja, joille keksittiin kokonainen maailma ympärille. Nämä hahmot myös seikkailivat poikien tarinoissa sekä itse keksityissä tietokonepeleissä. Ehdittiin hieman koodatakin, toisin paperiversiona.
Tunnin lopuksi pelattiin sananselityspeliä tai rentouduttiin niin että ohjaaja luki kirjaa ääneen (tästä pidettiin erityisesti). Tehtiin myös ryhmän yhteisiä tarinoita sana kerrallaan.

Tunnit rakentuivat aloituksesta, vaativammasta tekemisestä, pysähtymisestä, löytämisestä, onnistumisesta ja lopetuksesta.
Lukupiiri Pomeranssissa vierailivat Maestro Markus ja Fiktio Fakta http://maestrojafiktio.blogspot.fi/ Tämä esitys oli erinomainen juuri poikienlukupiirille. Esiintyjiä oli kaksi ja he olivat miehiä. Esityksessä läpikäytiin Kalevalaa tietopohjaisesti mutta äärimmäisen hauskalla tavalla. Lisäksi esitykseen kuului musiikkia vanhoilla suomalaisilla soittimilla sekä kalevalaista laulua. Pojat pitivät esityksestä ja myös Kalevala jäi mieleen. Tällä esityksellä oli varmasti erityinen merkitys useammalle lapselle. Kommentteja esityksestä: ”Huikea”, ”5/5”, ”Hauska”, ”Jännittävä”

Pajatuntien taustalla punaisena lankana kulki jokaisessa kerrassa innostaminen kirjallisuuteen, omaan tekemiseen, jokaisen lapsen kohtaaminen sekä kannustava ilmapiiri. Käytiin läpi muun muassa ajatusta siitä, että jos joku osaa 7000 sanaa ja toinen 13 000 niin kummalla on paremmat edellytykset suoriutua erilaisista tehtävistä? Pohdittiin kuinka sanavarastoa voisi kartuttaa ja miksi se on tarpeellista? Pojat päätyivät tulokseen, että tietämällä enemmän sanoja pärjää paremmin. He vertaisvat sanoja tietokonepelimaailmaan: Vain oppimalla tietokonepelityyppien käyttöä ja tapoja, voi siirtyä seuraavalle levelille (taitotasolle). Ja se joka on korkeimmalla tietää eniten ja on paras. Hienosti he tämänkin asian yhdistivät.

Pojat olivat rohkeita tekijöitä ja heittäytyivät tehtävään kuin tehtävään mukaan. Pajat olivat kokonaisuudessaan hyvin onnistuneita. Vanhemmilta on tullut positiivista palautetta pajatoiminnasta, erityisesti sen innostavuudesta.

Minkan työtunnit:

Suunnittelutunnit 15 tuntia:
Lauantai 12.8.2017 klo: 14.00 – 16.00 yhteensä 2 tuntia.
Sunnuntai 13.8.2017 klo: 14.45 – 17.00 yhteensä 2 tuntia 15 minuuttia.
Perjantaina 18.8.2017 klo: 10.00 – 11.30 ja klo: 13.00 – 14.15 yhteensä 2 tuntia 45 minuuttia.
Sunnuntaina 20.8.2017 klo: 10.30 – 12.30 yhteensä 2 tuntia.
Keskiviikko 23.8.2017 klo: 12.15 – 13.15 yhteensä 1 tunti.
Lauantai 2.9.2017 klo: 17.00 – 19.00 yhteensä 2 tuntia.
Maanantaina 4.9.2017 klo: 9.00 – 12.00 yhteensä 3 tuntia.

Kokoontumiset + pajakohtaiset suunnittelutunnit 48 tuntia:
6.9. 2017 suunnittelu klo: 9.00 – 10.00, pajatunti klo: 14.00 – 15.00 yhteensä 2 tuntia
10.9.2017 suunnittelu klo: 9.00 – 10.00, pajatunti klo: 14.00 – 15.00 yhteensä 2 tuntia
13.9.2017 suunnittelu klo: 9.00 – 10.00, pajatunti klo: 14.00 – 15.00 yhteensä 2 tuntia
14.9.2017 suunnittelu klo: 9.00 – 10.00, pajatunti klo: 14.00 – 15.00 yhteensä 2 tuntia
20.9.2017 suunnittelu klo: 9.00 – 10.00, pajatunti klo: 14.00 – 15.00 yhteensä 2 tuntia
21.9.2017 suunnittelu klo: 9.00 – 10.00, pajatunti klo: 14.00 – 15.00 yhteensä 2 tuntia
27.9.2017 suunnittelu klo: 9.00 – 10.00, pajatunti klo: 14.00 – 15.00 yhteensä 2 tuntia
28.9.2017 suunnittelu klo: 9.00 – 10.00, pajatunti klo: 14.00 – 15.00 yhteensä 2 tuntia
4.10.2017 suunnittelu klo: 9.00 – 10.00, pajatunti klo: 14.00 – 15.00 yhteensä 2 tuntia
5.10.2017 suunnittelu klo: 9.00 – 10.00, pajatunti klo: 14.00 – 15.00 yhteensä 2 tuntia
11.10.2017 suunnittelu klo: 9.00 – 10.00, pajatunti klo: 14.00 – 15.00 yhteensä 2 tuntia
12.10.2017 suunnittelu klo: 9.00 – 10.00, pajatunti klo: 14.00 – 15.00 yhteensä 2 tuntia
25.10.2017 suunnittelu klo: 9.00 – 10.00, pajatunti klo: 14.00 – 15.00 yhteensä 2 tuntia
26.10.2017 suunnittelu klo: 9.00 – 10.00, pajatunti klo: 14.00 – 15.00 yhteensä 2 tuntia
1.11.2017 suunnittelu klo: 9.00 – 10.00, pajatunti klo: 14.00 – 15.00 yhteensä 2 tuntia
2.11.2017 suunnittelu klo: 9.00 – 10.00, pajatunti klo: 14.00 – 15.00 yhteensä 2 tuntia
8.11.2017 suunnittelu klo: 9.00 – 10.00, pajatunti klo: 14.00 – 15.00 yhteensä 2 tuntia
9.11.2017 suunnittelu klo: 9.00 – 10.00, pajatunti klo: 14.00 – 15.00 yhteensä 2 tuntia
15.11.2017 suunnittelu klo: 9.00 – 10.00, pajatunti klo: 14.00 – 15.00 yhteensä 2 tuntia
16.11.2017 suunnittelu klo: 9.00 – 10.00, pajatunti klo: 14.00 – 15.00 yhteensä 2 tuntia
22.11.2017 suunnittelu klo: 9.00 – 10.00, pajatunti klo: 14.00 – 15.00 yhteensä 2 tuntia
23.11.2017 suunnittelu klo: 9.00 – 10.00, pajatunti klo: 14.00 – 15.00 yhteensä 2 tuntia
29.11.2017 suunnittelu klo: 9.00 – 10.00, pajatunti klo: 14.00 – 15.00 yhteensä 2 tuntia
30.11.2017 suunnittelu klo: 9.00 – 10.00, pajatunti klo: 14.00 – 15.00 yhteensä 2 tuntia

Loppuyhteenveto 10 tuntia:
Maanantai 27.11.2017 klo: 21.00 – 23.00 yhteensä 2 tuntia.
Torstaina 30.11.2017 klo: 11.00 – 13.00 yhteensä 2 tuntia.
Perjantaina 1.12.2017 klo: 9.00 – 11.00 ja klo: 13.00 – 15.00 yhteensä 4 tuntia.
Sunnuntaina 3.12.2017 klo: 15.00 – 17.00 yhteensä 2 tuntia.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Pajoissa otettiin huomioon poikien vilkas toimeliaisuus ja hyödynnettiin sitä erilaisilla motoriikkaharjoituksilla. Harjoitukset liittyivät aina tavalla tai toisella kirjallisuuteen, sanaston ja sanavaraston harjoitteluun. Toiminnalliset harjoitteet kehittivät ryhmätyötaitoja ja auttoivat keskittymään pajatoimintaan.
Pajan rauhallisemmassa osiossa toiminta oli monipuolista rap-lyriikoista virikekortteihin ja mielikuvituspiirroksista sanaselityspeleihin. Nämä kehittivät mielikuvitusta ja kannustivat poikia tulevaisuudessa suhtautumaan avarakatseisesti erilaisiin kirjallisuuden lajeihin ja tyyleihin.

Maestro Markus ja Fiktio Fakta olivat Pomeranssin vieraina hyvä valinta. 7-10 vuotiaiden poikien on helpompi samaistua omaan sukupuoleensa ja suhtautuminen niinkin tuttuun asiaan kuin Kalevala oli erittäin positiivinen. Tässäkin asiaan tutustuttiin musiikin, laulun ja esityksen tehokeinojen avulla. Näin Kalevala jäi helposti mieleen, kun se ei ole tylsästi kerrottu.

Nykylapsien huomiosta ja keskittymiskyvystä ollaan syystäkin huolissaan, mutta tämä paja osoitti hyvin, että tekemistä monipuolistamalla ja erilaisia tekniikoita käyttämällä lapset saadaan innostumaan sanoista ja ymmärtämään niiden merkitys. Pojat olivat rohkeita tekijöitä ja heittäytyivät tehtävään kuin tehtävään mukaan. Pajat olivat kokonaisuudessaan hyvin onnistuneita. Vanhemmilta on tullut positiivista palautetta pajatoiminnasta, erityisesti sen innostavuudesta.

Jatkotoimenpiteet: 

Tämä hanke oli erityisen onnistunut. Tulevaisuudessa kiinnostaisi kokeilla vastaavanlaisilla keinoilla pajaa yläkouluikäisille pojille. Mielestämme pojat eivät ole hukattu ja kadotettu asiakaskunta kirjastoissa; he vain tarvitsevat toisenlaista lähestymistapaa kirjallisuuteen. Tällainen pajatyyppinen toiminta on niin erilaista kuin luokassa äidinkielen tunnilla istuminen, että se voi jo sinänsä kannustaa poikia lukemaan vapaa-ajalla. Lukeminen kun ei ole rajoitettu vain perinteiseen kirjallisuuteen, vaan sitä voi laajentaa sarjakuviin, lyriikoihin, sanapeleihin, tietokilpailuihin. Vain mielikuvitus on rajana...ja sitäkin voi kehittää!

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 844
Oma rahoitus yhteensä: 
€844
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
24kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
12henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000
 
okm
avi