Poikien vuosi
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kalajoen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Pohjankyläntie 6
85100
Kirjaston puhelin : 
044-4691289
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kalajoki.fi
Y-tunnus : 
0185924-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Eila Ainali
Puhelin : 
044-4691287
Sähköposti : 
eila.ainali@kalajoki.fi
Kuvaus : 

Kalajoen kaupunginkirjasto hakee avustusta alakouluikäisten poikien lukuharrastuksen ja kirjastonkäytön aktivoimiseen. Pojat käyttävät kirjastoa tyttöjä vähemmän. Esimerkiksi poikien lainausmäärät ovat Kalajoella kolmannes koko ikäluokan lainoista, ja kesällä 2011 järjestetyn koululaisten lukukilpailun 42 osallistujasta vain yksi oli poika. Vaarana on, että poikien lukemisharrastuksen jäädessä vähälle he syrjäytyvät samalla koko yhteiskunnasta.

Hankkeessa palkataan kouluja kiertämään vinkkari, joka vinkkaa nimenomaan pojille suunnattua kirjallisuutta. Lisäksi sekä pääkirjastossa että Himangan kirjastossa järjestetään poikia kiinnostavia tapahtumia ja kirjailijavierailuja. Kirjasto panostaa nimenomaan poikia kiinnostavan aineiston hankkimiseen, ja pojat aktivoidaan tekemään myös itse hankintaehdotuksia mieluisasta aineistosta.  Lisäksi kirjasto järjestää poikia kiinnostavia aineistonäyttelyitä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankerahoituksella toteutettiin loka-marraskuussa 2014 vinkkari- ja kirjailijavierailut kaikille Kalajoen kymmenelle alakoululle. Vinkkariksi palkattiin draamavinkkari Katariina Tenhunen, joka kiersi kouluilla lehmän rooliasussa vinkkaamassa lehmäaiheisia kirjoja ja kertomassa kirjastonkäytön ja lukemisen mukavuudesta. Vinkkausten ensisijaisena kohderyhmänä olivat 1.-luokkien oppilaat, mutta pienimmillä kouluilla esityksissä oli mukana myös esi- ja 2.-luokkaisia. Lehmävinkkari sai kouluilla innostuneen vastaanoton, ja lehmää toivottiin esiintyjäksi myös isommille koululaisille. Myös kirjoja lainattiin erityisesti alakoulujen kirjastoautopysäkeillä vierailun jälkeen selvästi tavanomaista enemmän.

Kirjailijavieraaksi hankittiin Lukukeskuksen kautta Etsiväkerho Hurrikaani -kirjoja kirjoittava Jari Mäkipää, ja vierailuun osallistuivat lähes kaikki Kalajoen 3.-6.-luokkalaiset. Esitysten yleisenä sisältönä oli kirjailijan työ ja kirjat ja tavoitteena lukemaan ja kirjoittamaankin innostaminen. Mäkipää oli koululaisille mieluisa vieras, ja oppilaat olivat tunneilla hyvin mukana kirjailijan työtä ja kirjoja koskevilla kysymyksillään. Kirjailija oli useille lapsille ennestään tuttu YLE:n lasten- ja nuortenohjelmista ja näin hyvä ja uskottava lukemisen roolimalli myös vähemmän lukeville pojille ja tytöille. Mäkipään vierailusta ja kirjailijan työstä julkaistiin juttu paikallisessa Kalajokiseutu-lehdessä 27.11.2014., ja myös hänen kirjojaan on kyselty vierailun jälkeen ahkerasti Kalajoen kirjastoista ja kirjastoautosta.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjasto pyrkii myös jatkossa nostamaan esille poikia kiinnostavaa kirjallisuutta vinkkauksissa ja kirjailijavierailuilla, ja näkökulma huomioidaan myös kirjaston aineistonhankinnassa ja aineiston esillepanossa.

Lisätietoa: 

Hanke toteutui alkuperäisestä aikataulusta poiketen syksyllä 2014 (1.8.-31.12.2014). Hankkeelle haettiin ja saatiin jatkoaikaa vastuuhenkilön vaihtumisen vuoksi. Vastuuhenkilönä toimi kirjastonhoitaja Anne Tihinen (anne.tihinen(at)kalajoki.fi).

Aloituspäivämäärä : 
31/07/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/05/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 938
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 338

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
20kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
841henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 600
 
okm
avi