Pojat lukemaan
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Vapaudenkatu 39-41
40100
Kirjaston puhelin : 
014 266 411
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.taloustoimisto@jkl.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jym
Y-tunnus : 
0174666-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Leena Kruuti
Puhelin : 
014 266 4103
Sähköposti : 
leena.kruuti@jkl.fi
Hankkeen tavoite: 

Tämän projektin aikana aiomme saada Keski-Suomen alakoululuikäiset pojat lukemaan. Innostamme  poikia lukemaan monilla eri menetelmillä, unohtamatta monilukutaitoa. Lisätäämme opettajien ja vanhempien poikakirjallisuuden tuntemusta sekä avaamme lukevien esikuvien (esim. urheilijat) ja esimerkkien (isät ja miesopettajat) tärkeyttä poikien maailmassa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vinkkauksen ja koulutusten määrä, videohaastattelut

Kuvaus : 

Lähtökohta

Lukeminen ei ole poikien ykkösharrastus. Lukutaito ei kehity lukematta ja ilman sujuvaa lukutaitoa on vaarassa syrjäytyä. Kirjojen lukeminen vaatii ajallista panostusta, johon poikien keskittyminen ei aina riitä. Siksi olisi tärkeää löytää ja esitellä pojille sopivaa luettavaa sekä löytää uusia tapoja lukuinnon sytyttämiseen.

Tavoite

Tämän projektin aikana aiomme saada Keski-Suomen alakoululuikäiset pojat lukemaan. Innostamme  poikia lukemaan monilla eri menetelmillä, unohtamatta monilukutaitoa. Lisätäämme opettajien ja vanhempien poikakirjallisuuden tuntemusta sekä avaamme lukevien esikuvien (esim. urheilijat) ja esimerkkien (isät ja miesopettajat) tärkeyttä poikien maailmassa.

Menetelmät

  • Vinkkareiden ja kirjailijoiden kierrätys kimpan alueella (alueen omien vinkkareiden taidot laajempaan       käyttöön, säästöä kirjailijavierailuiden kustannuksiin, markkinointiyhteistyö ja medianäkyvyys)
  • Koulutukset kirjastojen henkilökunnalle, opettajille ja vanhemmille (yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa)
  • Vertaisvinkkaus (isommat pojat vinkkaavat nuoremmille)
  • Kilpailut (kovin lukija, meidän luokan lukumaraton)
  • Monilukutaitokerhot (Seikkailu- ja koodikerhoja, SEKO-kerhot, joiden toimintaan on ujutettu erilaisten tekstien lukemista, kerhojen vetäjät luokanopettajaopiskelijoita)
  • Videohaastattelujen tekeminen poikia kiinnostavista lukevista miehistä, esim. Pasi Lönn, paikallisia urheilijoita (JYP, JJK), Duudsonit (opiskelijatyönä ja poikamaisella otteella)
Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Jyväskylän yliopiston luokanopettajakoulutus
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Keski-kirjastojen kunnat (Jyväskylä, Uurainen, Muurame, Karstula, Keuruu, Saarijärvi, Luhanka, Kannonkoski, Kivijärvi, Kyyjärvi)

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Projektin tavoitteena oli lisätä keskisuomalaisten alakouluikäisten poikien lukemista. Sen mittaaminen on vaikeaa, kun lainaustilastot eivät kerro tyttöjen ja poikien lainamääriä erikseen. Pojat otettiin kuitenkin projektin aikana kaikessa toiminnassa huomioon. Vinkkaukset suunniteltiin niin, että niissä oli mahdollisimman paljon poikia kiinnostavia kirjoja. Aineistovalintaa painotettiin poikiin ja tapahtumia järjestettiin pojat ensin -asenteella.

Toisena tavoitteena oli opettajien ja vanhempien poikakirjallisuuden tuntemuksen lisääminen ja alueen kirjastojen henkilökunnan kouluttaminen. Kirjastolaisten koulutuspäiviä järjestettiin projektin aikana kolme, joista kaksi Jyväskylässä ja yksi Keuruulla. Koulutukset järjestettiin yhdessä Mediakasvatushankkeen kanssa. Sillä tavalla päivien sisällöistä saatiin mahdollisimman monipuolisia. Uuraisilla pidettiin vielä yksi koulutuspäivä yhdessä Uuraisten Perheet lukemaan -hankkeen kanssa. Tämä koulutus oli suunnattu sekä opettajille että kirjastolaisille. Vanhemmille järjestettiin Selkokirjallisuus tutuksi -ilta. 

Käytetyt menetelmät

Kaikkia hakemuksessa mainittuja menetelmiä ei voitu käyttää hankerahan pienuuden ja yhteistyökumppanien ajan puutteen vuoksi. Lukevien esikuvien videohaastatteluista jouduttiin luopumaan, eikä poikien vertaisvinkkausta saatu onnistumaan. Tosin viimeisimmän kilpailun tuotoksena saadaan vertaisvinkkejä nettiin.

Kilpailut

Kilpailut osoittautuivat poikien kohdalla hyväksi menetelmäksi. Pojat olivat innolla mukana Jyväskylän Lukevin luokka -kilpailussa ja kesän koko Keski-Suomea koskevassa Lukuhaasteessa. Viimeisin kirjavinkkikisa on vielä kesken.

SEKO-kerhot

Monilukutaitokerhot (Seikkailu- ja koodikerhoja, SEKO-kerhot) eivät toimineet kuten oli ajateltu. Opettajaopiskelijat suunnittelivat hienot kerhosisällöt ja mainokset, mutta iltapäivällä toimiviin kerhoihin ei saatu osallistujia. Ehkä kerhot järjestettiin väärissä kirjastoissa (Jyväskylän pääkirjasto ja Vaajakoski), ajankohta oli väärä tai pojilla on jo liikaa harrastuksia. Kerhot toteutettiin lopulta koulupäivän aikana, jolloin kokonaiset luokat osallistuvat toimintaan. SEKO-tunti toimi parhaiten viidesluokkalaisilla, jotka innostuivat toden teolla koodauksesta ja aarteenetsinnästä. Toiminnan vetämisessä oli mukana toistakymmentä opiskelijaa eri pisteillä. Juuri tällaista toimintaa kirjastoihin kaivattaisiin. opiskelijayhteistyöstä olisi hyvä saada jatkuvaa. 

Rappipajat ja Lauantaijamit

Rappipajat ja rap-tapahtumat olivat kolmas onnistunut menetelmä. Pajoja kokeiltiin eri kokoisissa kirjastoissa. Muuramessa ja Laukaassa pajoihin osallistui luokkia ja menestys oli taattu. Jyväskylän pääkirjastossa ja aluekirjastoissa tapahtumat ja pajat olivat avoimia ja ne järjestettiin lauantaina. Osallistujia ei ollut kovin paljon, mutta kaikki olivat tyytyväisiä. Rappi kiinnostaa monen ikäisiä poikia ja monet innostuvat sen myötä sekä esiintymään että tekemään rap-runoutta. Pienempien poikien kohdalla rapin tekemistä pitäisi helpottaa. Valmiit sanat lapuilla tai jääkaappimagneetteina helpottavat ja pojat voivat keskittyä paremmin rapin sisältöön. Rap-tapahtuma innostaa poikia esikuvan voimalla. On hienoa nähdä taitavan räppääjän esitys ja sen jälkeen päästä itse tekemään ja esittämään.

Lue poika, lue!

Pojilla on välillä ollut vaikeuksia Lukudiplomin suorittamisessa. Hankkeessa pojille tehtiin oma bonuskirjalista, johon valittiin kaikenikäisiä poikia kiinnostavia kirjoja.

Hei, mekin luetaan!

Lukevien esikuvien mukaan houkuttelu oli aika haastavaa. Rapparit ja tubettajat ovat kiireisiä, eivätkä ehdi lukea. Muutaman keskisuomalaisen lukevan urheilijan saimme mukaan. Kaikkiin Keskikirjastoihin lähetettiin Hei, mekin luetaan juliste, jossa esiintyvät Jypin Juha-Pekka Hytönen ja Happeen Kaapo Savinainen. Lukevia esikuvia tarvittaisiin enemmän.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kts. toiminnan kuvaus

Jatkotoimenpiteet: 

Poikien lukemiseen pitäisi jatkossakin panostaa enemmän. Monia poikia kiinnostaa tekniikka ja e-kirjat voisivat innostaa poikia enemmän kuin tavallinen kirja. Myös puhelimella kuunneltavat äänikirjat voisivat olla ratkaisu monen pojan lukuhaluttomuuteen. Joidenkin poikien lukutaito on sen verran puutteellinen, että selkokirjoja tarvittaisiin kirjastojen kokoelmiin huomattavasti enemmän. Pojat toimivat mieluusti ryhmässä, joten e-kirjoja, äänikirjoja ja selkokirjoja pitäisi olla reilusta tarjolla eri koululuokkien tarpeisiin. Pojat lukemaan esikuvien, rapin, kilpailujen ja uuden tekniikan voimin!

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 460
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 060
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€13 119
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 119
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
4kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
120henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
11kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
220henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti.

Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi