Pop up - kirjasto sinne missä ihmiset ovat
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
fb.com/kuopionkirjasto
Kuopion kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 157
70101
Kirjaston puhelin : 
0447182314
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kuopio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Km
Y-tunnus : 
0171450-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi Savinainen ja Liisa Rossi
Puhelin : 
0447182311
Sähköposti : 
paivi.savinainen@kuopio.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on markkinoida kirjaston erilaisia palveluja, saavuttaa ei-käyttäjät sekä tutustuttaa lapsia kirjastoon.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Pop up -tapahtumat Saavutetut sidosryhmät

Kuvaus : 

Kuopion kaupunginkirjasto on käynnistämässä pop up -toimintaa osittain monien sidosryhmien kiinnostuksesta johtuen. Kaikki asiakkaat eivät välttämättä pääse kirjastoon, joten kirjastopalveluiden on hakeuduttava asiakkaiden luokse. Tällaisia asiakasryhmiä ovat mm. päiväkodit, turvapaikanhakijat, lapsiperheet. Kirjastopalveluja täytyy myös markkinoida siellä, missä ihmiset kokoontuvat ja ovat mm. erilaisissa tapahtumissa, joista voidaan löytää uusiakin asiakkaita. Pop up -toimintaa varten kirjasto tarvitsee resursseja henkilöstökuluihin, esitteisiin, markkinointiin, laitteisiin ja tavarankuljetuspyörään. Hankkeen tavoitteena on markkinoida kirjaston erilaisia palveluja, saavuttaa ei-käyttäjiä sekä tutustuttaa lapsia kirjastoon.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Savon ammatti- ja aikuisopisto, yhdistykset esim. Kuopio Tanssii ja Soi ry, Satamankulman taideyhdistys, Turvalinkki ry, Kuopion Perheentalo, päiväkodit esim. Maljapuron päiväkoti, Minnan päiväkoti, Lehtoniemen päiväkoti, Kuopion kaupungin markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut, Kuopion kaupunginkirjaston Pop up -työryhmä

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena oli markkinoida kirjaston erilaisia palveluja, saavuttaa ei-käyttäjät sekä tutustuttaa lapsia kirjastoon. Hankkeessa kirjastopalvelut hakeutuivat sinne, missä ihmiset kokoontuvat esim. tapahtumiin ja vapaa-ajanviettopaikkoihin. Hanketyöntekijä teki yhteistyötä mm. oppilaitosten, yhdistysten, tapahtumajärjestäjien, Kuopion kaupungin toimijoiden esim. markkinointi- ja viestintävastaavien ja varhaiskasvatuksen kanssa ja vieraili Kirjastofillari-tavarapyörällä mm. tapahtumissa, tilauskäynneillä, toreilla ja uimarannoilla markkinoimassa kirjaston palveluja. Hankkeessa kirjasto hakeutui ihmisten kokoontumispaikoille, tavoitti myös ei-käyttäjiä ja sai uusia asiakkaita. Hanke saavutti tavoitteensa. Pop up -toiminta on vakiintunut kirjastomme yhdeksi palvelumuodoksi ja Kirjastofillari liikennöi myös jatkossa.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kuopion kaupunginkirjaston markkinointimateriaali mm. esitteet, verkkojulkaisut Ilmoitus Kohtaamisia-lehden painetussa ja verkkoversiossa https://www.kuopio.fi/kohtaamisia-lehti Lehtijutut mm. Virkailija polkee, kirjasto kulkee. Savon Sanomat 25.7.2016 Radiojutut mm. Radio Sandelsissa ja Yle Radio Savossa

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kaupunkimme ja kirjastomme strategiaan tämä osallisuus- ja kumppanuushanke kytkeytyy asiakaslähtöisten ja ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämisenä. Hankkeessa kirjasto hakeutui ihmisten kokoontumispaikoille, tavoitti myös ei-käyttäjiä ja sai uusia asiakkaita. Hanke saavutti tavoitteensa. Pop up -toiminta on vakiintunut kirjastomme yhdeksi palvelumuodoksi ja Kirjastofillari liikennöi myös jatkossa.

Jatkotoimenpiteet: 

Pop up -toiminta on vakiintunut kirjastomme yhdeksi palvelumuodoksi ja Kirjastofillari liikennöi myös jatkossa. Hankkeessa syntynyt yhteistyö sidosryhmien kanssa jatkuu. Vuonna 2016 toteutetun hankkeen projektiseuranta-aika päättyy 30.6.2017. Jälkiarvioinnin ajankohta on 1.9.2017.

Aloituspäivämäärä : 
02/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€0
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 645
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 633
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
12henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
18kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
200henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi