Poppia ikä kaikki - musiikkiaineisto ja pelit tutuiksi!
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kurikan kaupunginkirjasto
Kurikan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Seurapuistikko 2
61300
Kirjaston puhelin : 
06-451 3635
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kurikka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kurka
Y-tunnus : 
0209046-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Paula Rönni
Puhelin : 
06-451 3637
Sähköposti : 
paula.ronni@kurikka.fi
Kuvaus : 

Kurikan kirjastolla on pitkä perinne kirjojen vinkkaamisessa sekä monipuolisessa lasten- ja nuortenkirjastotyössä. Kirjastolla on myös laaja musiikkiosasto, Naxos-musiikkipalvelu, pelipiste sekä lainattavaa peliaineistoa. Näitä palveluja ja aineistomuotoja ei kuitenkaan ole tähän mennessä tuotu esille läheskään siinä määrin kuin kirjoja. Cd-levyjen lainausmahdollisuus on useimmille asiakkaille tuttua, mutta musiikkikirjallisuuden, -lehtien, musiikin verkkoaineistojen ja pelien tuntemus ei ole läheskään samalla tasolla.

Kirjastolle on esitetty toiveita mm. musiikkiaineiston vinkkaamisesta kouluilla, mutta pelkästään oman henkilökunnan resursseilla tällaista työtä ei pystytä toteuttamaan.  Tähän mennessä järjestetyt, vielä vähäiset, musiikki- ja pelitapahtumat ovat olleet asiakkaiden keskuudessa suosittuja mutta aineistosisältöjä ei niiden kautta ole juurikaan avattu.

Hankkeen tarkoituksena on järjestää syksyllä 2014 sekä keväällä 2015 musiikki- ja pelivinkkausta ala- ja yläkouluille. Tätä tarkoitusta varten kutsumme vieraaksi ko. aineistoon perehtyneitä vinkkareita sekä teemme vinkkauksia myös oman henkilökunnan työpanoksella. Lisäksi järjestämme nuorille syksyllä 2014 musiikki- ja pelitapahtuman ilta- ja yöaikaan. Tapahtumassa on pelaamisen lisäksi nuorten omia musiikkiesityksiä, aineistovinkkejä sekä pelaamisen maailmaan liittyvä vierailija.

Järjestämme myös aikuisille tapahtuman, johon kutsumme vieraaksi jonkin musiikkitietämyksen suuren nimen. Tapahtumassa on myös levynvaihtopiste ja musiikkiesityksiä. Kun markkinoimme tapahtuman hyvin, saamme kirjastoon sellaistakin asiakaskuntaa joka ei vielä aktiivisesti käytä kirjastoa. Lisäksi voimme järjestää kirjastoon levyraadin, johon kutsumme vieraaksi paikallisia tuttuja musiikkialan nimiä.

Haemme avustusta vinkkaajien ja muiden esiintyjien palkkioihin ja matkakustannuksiin sekä kirjastossa järjestettävien tilaisuuksien ilmoituksiin ja markkinointiin.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Työryhmä Kurikan kirjastossa: Paula Rönni, Piia Isoaho, Timo Nevala

Musiikinopettajat, Kurikan Kehittyvän Musiikin Yhdistys, Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopisto

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Poppia ikä kaikki -hankkeen tarkoituksena oli tuoda esiin sekä tehdä tunnetuksi Kurikan kirjaston musiikki- ja peliaineistoja sekä nuorille asiakasryhmille että aikuisille.

Hankkeen puitteissa on järjestetty runsaasti musiikki- ja peliaiheisia tapahtumia. Vakiintuneiksi tapahtumiksi ovat hankkeen aikana muodostuneet pelipäivät, joita on järjestetty Jurvan kirjastossa kolme kertaa ja Kurikan pääkirjastossa viisi kertaa. Pelipäivinä kirjastoon viritetään useampia pisteitä konsolipeleille ja lisäksi on mahdollisuus pelata tableteilla tai lautapelejä. Pelaamiseen saa myös ohjausta ja on mahdollisuus haastaa kaverinsa tai kirjaston henkilökuntaa. Muita vakiotapahtumiksi tulleita ovat Sedu Kurikan kanssa yhteistyössä järjestetyt Musatiistait sekä Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston pienimuotoiset konsertit.

Suurin tapahtuma on ollut hankkeen nimikkotapahtuma "Poppia ikä kaikki", joka on järjestetty kaksi kertaa. Ensimmäinen järjestettiin syksyllä 2014 ja nelipäiväisen tapahtuman ohjelmassa oli mm. Ylen musiikkitoimittajan Jake Nymanin vierailu kirjaston yleisötapahtumassa sekä Kurikan lukiolla, paikallisten nuorten bändien katselmus, paikallisten musiikkipersoonien levyraati ja levykirppis. Bändikatselmuksen pohjalta syntyi ajatus Sedu Kurikan musiikkiopiskelijoiden säännöllisistä esiintymisistä (Musatiistait), joita on järjestetty lukuvuoden aikana kuukausittain. Toinen "Poppia ikä kaikki" järjestettiin keväällä 2015 yksipäiväisenä ja ohjelmassa oli tuolloin mm. levykirppis, levyraati ja Naxos-musiikkipalvelun esittelyä.

Lisäksi on järjestetty jouluisia yhteislaulutapahtumia sekä lapsiryhmille että aikuisille ja Kirsi Rannon musiikillinen kirjailta. Kurikan Monnarilla järjestetyn ison ilmaiskonsertin yhteydessä toteutettiin musiikillinen pop up -kirjasto, jossa sai lainata musiikkiaineistoa ja esittelimme kirjaston tapahtumia.

Musiikki- ja pelivinkkaukseen emme löytäneet vierailevaa vinkkaria, jolla olisi ollut mahdollisuus laajemman vinkkauksen toteuttamiseen Kurikassa. Kaksi työntekijäämme kävi kuitenkin syksyllä 2015 Tampereella tutustumassa Metson musiikkivinkkaukseen ja pohdimme mahdollisuutta toteuttaa vuorovaikutteista musiikki- ja pelivinkkausta omalla työpanoksella jollekin ikäryhmälle. Tarkoituksena on tulevana vuonna ottaa myös av-aineiston vinkkaus osaksi toimintaamme.

Olemme todenneet, että paras vaikuttavuus on sellaisilla tapahtumilla, joissa aineistoa tuodaan esiin rennon yhdessäolon lomassa ja joilla on jatkuvuutta. Tällaisia ovat olleet etenkin Pelipäivät sekä Musatiistait. Myös nimekkäämmät esiintyjät, kuten Jake Nyman ja Kirsi Ranto tuovat kirjastoon väkeä ja eloa myös aineiston käytön osalta. Levykirppisten järjestämisestä päätettiin luopua, sillä myyjien saanti kirjastoympäristöön ei ottanut tulta alleen. Bändikatselmuspäivään ei myöskään saatu paljonkaan yleisöä.

Ilahduttavasti musiikkiäänitteiden lainaus on vuoden 2015 aikana ollut noususuunnassa Kurikassa edelliseen vuoteen verrattuna 20 prosentin verran. Nuottien lainaus on kasvanut jopa hieman enemmän. Peliaineistoa on hankittukin vasta kuluneen vuoden aikana isommassa määrin, joten niiltä osin vertailuja ei voi tehdä. Sen sijaan Naxos-musiikkipalvelusta on päätetty luopua tulevana vuonna vähäisen käytön vuoksi. Vaikuttaa toistaiseksi siltä, että fyysinen aineisto pitää pintansa alueellamme ja tapahtumat, jotka tuovat musiikin harrastajia ja sen aktiivisia kuluttajia kirjastoon, myös lisäävät aineiston käyttöä. Samalla kirjastotilan käyttötavat laajenevat.

Hankkeeseen myönnetty avustus on käytetty musiikkiin ja peleihin liittyvien tilaisuuksien markkinointiin, järjestelykuluihin sekä esiintyjien ja vierailijoiden palkkioihin ja matkakuluihin. Omarahoitusosuus koostuu oman henkilökunnan palkkakuluista ja matkakuluista, pelipäivien tarjoilukuluista sekä osasta ilmoituskuluja.

Jatkotoimenpiteet: 

Hyviksi ja vaikuttaviksi havaittuja tapahtumia, kuten Pelipäiviä, Musatiistaita ja Musiikkiopiston oppilaskonsertteja jatketaan. Nostetaan musiikki- ja peliaineistoa esiin ja markkinoidaan sitä tapahtumien yhteydessä. Kutsutaan yläkoulun musiikin valinnaisryhmiä kirjastoon, esitellään heille musiikkiosastoa ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan vinkkausta jollekin ikäryhmälle. Kutsutaan pelipäiviin vierailijoiksi nuoria peliharrastajia, jotka voivat esitellä tiettyjen pelien ominaisuuksia aloittelijoille syvällisemmin. 

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 124
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 124

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
5henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
32kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
770henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää esitetyn erittelyn mukaan. Perustelumuistio, ks.  http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi