Populappi II
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Jorma Eton tie 6
96100
Kirjaston puhelin : 
040 5751097
Kirjaston sähköposti : 
salla.erho@rovaniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rm
Y-tunnus : 
1978283-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Salla Erho
Puhelin : 
040 5751097
Sähköposti : 
salla.erho@rovaniemi.fi
Hankkeen tavoite: 

Tietokantaan on suunnitteilla teknisten parannusten ohella puhtaasti laadullisia ja sisällöllisiä muutoksia; tarkoitus on laatia Populapin täydennysosaksi systemaattinen, lappilaisen musiikin diskografia eli ensimmäinen koskaan Suomessa julkaistu luettelo maakunnallisesta äänilevytuotannosta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tietokannan käyttö.

Kuvaus : 

PopuLappi II:
Lappilaisen musiikin diskografia

Lappilaisen populaarimusiikin tietokanta PopuLappi julkaistiin yleisölle 24. elokuuta 2012. Populappi-tietokannan, sen suunnittelun, tiedonkeruun ja rakentamisen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Populappi on Rovaniemen kaupunginkirjaston käytetyimpiä verkkopalveluita, ja sitä ylläpidetään päivittäin olennaisena osana virkatehtäviä. Tietokannasta löytyy biografioita sekä relaatio-periaatteella toimivat artisti- ja bändihaut soittimineen ja tyylilajeineen. Populappiin skannataan lisäksi päivittäin valokuvia ja lehtiartikkeleita.

Nyt tietokantaan on suunnitteilla teknisten parannusten ohella puhtaasti laadullisia ja sisällöllisiä muutoksia; tarkoitus on laatia Populapin täydennysosaksi systemaattinen, lappilaisen musiikin diskografia eli ensimmäinen koskaan Suomessa julkaistu luettelo maakunnallisesta äänilevytuotannosta. Bibliografia-hankkeita on Suomen yleisissä kirjastoissa toteutettu verrattain runsaasti, kun taas diskografioita ei ole laadittu ensinkään - huolimatta siitä, että äänitteet ja muut musiikin tallenneformaatit ovat kuitenkin kuuluneet yleisten kirjastojen kokoelmiin aina 1950-luvulta alkaen. Lapin kirjastojen musiikin kotiseutukokoelmat eivät tähän mennessä kuitenkaan ole systemaattisesti koottuja ja ne sisältävät vielä paljon merkittäviä puutteita. Siksi diskografia-hankkeen tarkoituksena on myös hankkia kirjaston kokoelmiin kaikki lappilaiset koskaan julkaistut fyysiset äänitteet alkaen Matti Hyvösen vuonna 1961 julkaistuista EP:stä ”Lauluja elokuvasta Kertokaa se hänelle - sekä laatia niistä systeemaattinen luettelo PopuLappi-tietokantaan.

Diskografian toteuttaminen

Rovaniemen kaupunginkirjastosta vuoden mittaiseen hankkeeseen kiinnitetään musiikkiosaston virkailija Jarkko Seppänen, joka on tiiviisti työskennellyt Populapin parissa koko sen olemassaolon ajan. Seppänen kerää hankkeen aikana tietoa ja materiaalia käyttäen lähteinään muun muassa sosiaalista mediaa, lehtiartikkeleita, kotisivuja, muita tietokantoja ja levykauppojen, huutokauppojen sekä antikvariaattien tarjontaa.

Verkkoympäristöön sijoitettavan diskografian toteuttamiseksi Populappiin luodaan uusi tekninen alusta, joka tilataan edellisen hankkeen tavoin ostopalveluna, jota varten kustannusarvioissa on erillinen kohtansa. Sama koskee graafisen ulkoasun päivittämistä.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Populappi II – hankkeessa luotiin populappi-tietokantaan mahdollisimman kattava diskografia lappilaisista äänitteistä. Samalla kirjaston kokoelmiin hankittin omarahoituksena lappilaisia äänitteitä, jotka luetteloitiin paitsi kirjaston Pallas-järjestelmään, myös populappiin perustietojen osalta.  

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tietokanta löytyy verkko-osoitteesta
populappi.rovaniemi.fi

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikana kirjastovirkailija Jarkko Seppänen hankki Populappi-kokoelmaan yli 500 kpl äänitettä (c-kasetteja, lp- ja cd-levyjä, vinyylisinglejä). Lisäksi Seppänen skannasi noin 1600 kpl äänitteiden kansikuvia, lisäsi tietokantaan 350 artistia ja 120 yhtyettä tietoineen. Yhteensä Seppänen liitti hankkeen aikana Populappi-tietokantaan yli 2000 äänitettä perustietoineen muodostaen ainutlaatuisen, edelleen karttuvan diskografian lappilaisesta äänitetuotannosta. Tietokantaan tehtiin myös muutamia teknisiä uudistuksia hallinnan, asiakasnäkymän ja käytön sujuvoittamaksi. Rovaniemen kaupunginkirjaston musiikkiosastolle perustetiin myös oma osasto lappilaisia äänitteitä, ns. populappi-kokolemaa varten. 

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjastovirkailija Jarkko Seppänen jatkaa Populappi-tietokannan parissa muiden tehtäviensä ohella. Musiikkikirjaston määrärahoja käytetään jatkossakin lappilaisen äänitekokoelman kartuttamiseksi. Tietokannan teknisen alustan päivittämiseksi tullaan tarvitsemaan jatkossakin rahoitusta. Suunnitelmissa on saattaa Populappi vuoropuheluun avoimeen lähdekoodiin perustuvan Koha-järjestelmän kanssa, joka otetaan käyttöön alkuvuodesta 2017.

Aloituspäivämäärä : 
03/08/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€45 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€55 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€22 646
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 978
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€19 668

Hanke liittyy vahvasti kirjaston rooliin muistiorganisaationa, ja kirjasto on musiikin osalta ainoa paikallinen taho, joka musiikkikulttuurin osalta tekee vastaavaa työtä.

Avustusta ei voi käyttää aineistohankintoihin.

 
okm
avi