Porstua paremmaksi
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Alvar Aallon katu 14
60101
Kirjaston puhelin : 
06-4162318
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@seinajoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sm
Y-tunnus : 
1928736-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Virpi Kortesniemi
Puhelin : 
06-4162327
Sähköposti : 
virpi.kortesniemi@seinajoki.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on yhdistää Laari-artikkelitietokanta samaan järjestelmään Porstua-verkkopalvelun kanssa. Asiakkaiden kannalta ei ole järkevää pitää montaa erillistä tietokantaa, vaan alueellinen tieto olisi saatava samaan paikkaan.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

???

Kuvaus : 

Tausta

Porstua on Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjastojen     yhteistyönä toteutettu. Projekti aloitettiin v. 2000 marraskuussa opetusministeriön tuella ja sivusto julkaistiin vuoden 2003 alussa. Porstuaan tallennettava aineisto on valikoitua, luetteloitua ja systemaattisesti järjestettyä. Jokainen maakuntakirjasto on vastannut omasta maakuntakirjastoalueestaan.
Tällä hetkellä Porstuaan on tallennettu www-sivuja, kokotekstiartikkeleita, artikkeliviitteitä, digitoituja kirjoja, ääninäytteitä ja valokuvia.
Sivusto sijaitsi Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston palvelimella osoitteessa: http://www.porstuakirjastot.fi. Porstua-verkkopalvelu jouduttiin ottamaan pois käytöstä tietoturvasyistä, koska palvelimen laitteisto- ja ohjelmistoympäristö on vanhentunut eikä vastannut tämän päivän tarpeita. Sivusto on toteutettu monihaku- ja tietokantasovelluksena, jonka valmistaja on Motive Systems Tampereelta. Myös uusien ominaisuuksien lisääminen ja integroitavuus muihin järjestelmiin oli vaikeaa.
Näistä syistä Porstua ollaan siirtämässä avoimeen lähdekoodiin soveltuvaan Omeka-julkaisujärjestelmään. Omeka on suunniteltu erityisesti kirjastojen, museoiden ja arkistojen tarpeisiin. Omeka on kehitetty Yhdysvalloissa Georg Mason –yliopiston alaisuudessa toimivassa Roy Rosenzweig Center for History and New Mediassa (CHNM). Samalla Porstua siirretään Seinäjoen kaupungin palvelimelle. Omeka mahdollistaa Porstuan liittämisen Kansalliskirjaston KDK-asiakasliittymään (Finna) sekä yhteydet Europeanaan.

Omeka-julkaisujärjestelmää voi erilaisten laajennusosien avulla lisätä ominaisuuksia, jotka lisäävät sivuston käytettävyyttä ja sivuston toiminnallisuutta.

Seinäjoen kaupunginkirjasto on sopinut perus-Omekan hankinnasta omalla kustannuksellaan, mutta laajennusosien avulla voimme tarjota lisää ominaisuuksia, josta asiakkaat hyötyvät. Laajennusosia on Omekassa paljon erilaisia ja niitä kehitetään koko ajan lisää. Laajennusosien avulla voi mm. lisätä sivustoon kävijäseurannan (Google Analytics), Solr-hakujärjestelmän integrointi Omekaan (SolrSeach), Image Annotation -toiminto, jolla voi merkitä kuviin esim. henkilöiden nimiä, paikkoja, nimetä esineitä jne., Scripto-transcribointityökalu, jolla voi transcriboida esim. käsin kirjoitettuja tekstejä, ääntä tai videoita, Contribution-toiminto, joka antaa mahdollisuuden käyttäjille lähettää aineistoa tallennettavaksi. Nämä ominaisuudet ovat esimerkkejä siitä, kuinka monipuolisia laajennusosat ovat ja Porstuan kaltaiseen sivustoon sopivat hyvin.

Asiakkaiden tiedonhaun helpottamiseksi vanhasta Porstuasta on ollut mahdollista hakea myös Seinäjoen Laari-artikkeliviitetietokannasta. Laari-artikkeliviitetietokantaan on tallennettu paikallisten sanomalehtien ja Etelä-Pohjanmaan kuntien joululehtien artikkeliviitteitä yhteensä noin 36 000. Laari-artikkelitietokanta on erillinen sql-pohjainen tietokantasovellus, joka on valmistunut v. 2000. Laarin tietokanta on Porstuan tapaan vanhentunut ja tietoturvariski Seinäjoen kaupungille. Omekasta Laari-hakua ei ole automaattisesti, vaan aineisto pitää erikseen viedä sinne.

 Tavoitteet

Tavoitteena on yhdistää Laari-artikkelitietokanta samaan järjestelmään Porstua-verkkopalvelun kanssa. Asiakkaiden kannalta ei ole järkevää pitää montaa erillistä tietokantaa, vaan alueellinen tieto olisi saatava samaan paikkaan.

Omeka-julkaisujärjestelmässä digitoitu, paikallinen aineisto saadaan näyttävästi esille verkossa.  Ulkoasun graafinen suunnittelu parantaa verkkopalvelun omaleimaisuutta ja tunnettavuutta. Visuaalisen suunnittelun avulla luodaan sivustoon omintakeinen ja persoonallinen ilme. Se lisää sivuston käytettävyyttä ja ulkoasun selkeys auttaa tiedon havaitsemista ja hahmottamista. Uuden Porstuan ja sen uusien toiminnallisuuksien käyttöön on syytä myös kouluttaa sekä asiakkaita että henkilöstöä. Koulutukset toimivat myös sivuston markkinointina.

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

PORSTUA PAREMMAKSI

Tausta

Porstua on Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjastojen yhteistyönä toteutettu aluetietokanta. Projekti aloitettiin vuoden 2000 marraskuussa opetusministeriön tuella, ja sivusto julkaistiin vuoden 2003 alussa. Porstuaan tallennettava aineisto on valikoitua, luetteloitua ja systemaattisesti järjestettyä. Jokainen maakuntakirjasto on vastannut omasta maakuntakirjastoalueestaan.
Tällä hetkellä Porstuaan on tallennettu mm. kokotekstiartikkeleita, artikkeliviitteitä, digitoituja kirjoja, ääninäytteitä ja valokuvia.
Sivusto sijaitsi Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston palvelimella osoitteessa: http://www.porstuakirjastot.fi. Porstua-verkkopalvelu jouduttiin kuitenkin ottamaan pois käytöstä tietoturvasyistä, koska palvelimen laitteisto- ja ohjelmistoympäristö oli vanhentunut eikä vastannut tämän päivän tarpeita. Sivusto oli toteutettu monihaku- ja tietokantasovelluksena, jonka valmistaja oli Motive Systems Tampereelta. Myös uusien ominaisuuksien lisääminen ja integroitavuus muihin järjestelmiin oli vaikeaa.

Tavoitteet uudelle järjestelmälle

  • Aineisto esille näyttävämmin
  • Avoin lähdekoodi – ei kiinni järjestelmätoimittajasta
  • Hinta
  • Sivuston ylläpito helppoa
  • Integroitavuus muihin järjestelmiin esim. Finna ja Europeana
  • Dublin Core – ja OAI-PMH –tuki
  • Urn-tunnusten automaattinen haku Kansalliskirjaston urn-palveluun
  • Vanhan Laari-artikkeliviitetietokannan viitteiden siirto samaan järjestelmään (sanomalehtien ja Etelä-Pohjanmaan kuntien joululehtien artikkeliviitteitä tuolloin noin 33 000)
  • Uusi graafinen ulkoasu

Omekasta julkaisujärjestelmä

Vanhaa Porstuan järjestelmää ei kannattanut lähteä uusimaan, koska se oli vanhanaikainen (ulkoasultaan/tekniikaltaan) ja se olisi tullut kalliiksi. Julkaisujärjestelmien asiantuntija Matti Lassila suositteli Omekaa toimiessaan Vaasan kaupunginkirjaston verkkopalveluprojektissa. Omeka vaikutti toimivalta järjestelmältä Porstuan tarpeisiin.

Omeka on kehitetty Yhdysvalloissa Georg Mason –yliopiston alaisuudessa toimivassa Roy Rosenzweig Center for History and New Mediassa (CHNM).

Omeka on avoimeen lähdekoodiin perustuva julkaisujärjestelmä. Omeka on suunniteltu erityisesti kirjastojen, museoiden ja arkistojen tarpeisiin. Se on lokalisoitu usealle eri kielelle, myös suomeksi.

 

Omekassa on Dublin Core –tallennusalusta niin kuin vanhassa Porstuassa, joten aineiston siirto oli suhteellisen helppo tehdä. Kaikkea ei pystytty koneellisesti siirtämään, vaan vanhan Porstuan moniosaiset www-sivut on jouduttu viemään erikseen Omekan näyttelytoimintaa hyödyntämällä. Omekan näyttelytoiminnan avulla pystyy nostamaan erilaisia aineistoja paremmin esille sivustossa.

Porstuan urn-tunnukselliset artikkelit yms. haravoidaan Kansalliskirjaston urn-palveluun. Urn-palvelun avulla aineisto saa pysyvän osoitteen. Esim.: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi-fe20041236

Porstuan sivusto siirrettiin Seinäjoen kaupungin palvelimelle ja kaupungin tietohallinto vastaa Omekan päivityksistä ja tekniikasta hankkeen loputtua.

Omekan OAI-PMH -tuki mahdollistaa Porstuan liittämisen Kansalliskirjaston Finnaan sekä yhteydet Europeanaan.

Laajennus- eli lisäosat

Seinäjoen kaupunginkirjasto hankki perus-Omekan omalla kustannuksellaan.

Omeka-julkaisujärjestelmään voi erilaisten laajennusosien avulla lisätä ominaisuuksia, jotka lisäävät sivuston käytettävyyttä ja sivuston toiminnallisuutta. Laajennusosia on Omekassa paljon erilaisia ja niitä kehitetään koko ajan lisää.

Porstuaan on tällä hetkellä asennettu 18 lisäosaa (luettelo, LIITE 1), joiden avulla on saatu lisää ominaisuuksia ja toiminnallisuutta Porstuaan.

Laajennusosien avulla esimerkiksi lisättiin sivustoon kävijäseuranta (Google Analytics) ja karttatoiminnallisuus (Geolocation). CoINS-lisäosan avulla Porstuassa voi ottaa käyttöön Zotero–viitetietojen hallinta- ja raportointiohjelman.

 

Porstuaa varten tehtiin muutoksia Geolocation ja OAI-PMH–lisäosiin. Näitä muutoksia voivat myös muut Omekan käyttöönottavat kirjastot hyödyntää omilla Omeka-sivuillaan. Karttatoiminnallisuuteen liittyvässä työssä tehtiin muutoksia Porstuan tietokantaan, koska myös olemassa olevaan aineistoon piti lisätä koordinaattitiedot. Porstua-lisäosa on tehty vain Porstuaa varten. Sitä ei voi hyödyntää muissa Omeka-järjestelmissä.

Laari-artikkelitietokannan siirtäminen Porstuaan

Asiakkaiden tiedonhaun helpottamiseksi vanhasta Porstuasta oli mahdollista hakea myös Seinäjoen Laari-artikkeliviitetietokannasta. Tämä ominaisuus haluttiin myös uuteen Porstuaan. Asiakkaiden ja henkilökunnan tiedonhaun kannalta ei ole järkevää pitää montaa erillistä tietokantaa, vaan alueellinen tieto olisi saatava samaan paikkaan jatkossakin.

Laari-artikkeliviitetietokantaan on tallennettu paikallisten sanomalehtien ja Etelä-Pohjanmaan kuntien joululehtien artikkeliviitteitä yhteensä noin 33 000. Laari-artikkelitietokanta oli erillinen sql-pohjainen tietokantasovellus, joka valmistui v. 2000. Laarin tietokanta oli vanhan Porstuan tapaan vanhentunut ja tietoturvariski Seinäjoen kaupungille.

Laarin viitteet konvertoitiin ja uuteen Porstuaan perustettiin oma kokoelma artikkeliviitteet. Nurmon joululehdet eivät vielä olleet Porstuassa, vaan ne oli luetteloitu Aurora-kirjastojärjestelmään. Nurmon joululehtien artikkeliviitteet konvertoitiin Aurorasta Porstuaan.

 

Ulkoasun suunnittelu

Omeka-julkaisujärjestelmässä digitoitu, paikallinen aineisto saadaan näyttävästi esille verkossa. Ulkoasun graafinen suunnittelu parantaa verkkopalvelun omaleimaisuutta ja tunnettavuutta. Visuaalisen suunnittelun avulla luotiin sivustoon omintakeinen ja persoonallinen ilme.

Graafisen ulkoasun suunnitteli graafinen suunnittelija ja kuvittaja Miika Immonen (http://www.miikaimmonen.org) yhteistyössä kirjaston edustajien kanssa.  Miika Immonen on suunnitellut myös Kuopion Minnan salongin (http://www.minnansalonki.fi/) ulkoasun.

Porstua Finnassa 

Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto on mukana Kansalliskirjaston Finna-hankkeessa yhdessä maakunta-alueen kirjastojen kanssa. Tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan kirjastojen yhteinen Finna on Kansalliskirjaston testipalvelimella eikä ole vielä julkisesti nähtävillä. Porstuan aineisto on haravoitu Finnaan ja aineisto on sieltä haettavissa, kun Finna avataan. Yhteydet Europeanaan tullaan hoitamaan mahdollisesti Finnan kautta.

Hankkeen onnistuminen ja jatkosuunnitelmat

Kaiken kaikkiaan hanke onnistui hyvin.  Monet Suomen yleiset kirjastot ovat kiinnostuneet ottamaan tai ovat jo ottaneet Omekan alueellisten tietokantojensa julkaisujärjestelmäksi.  Porstuaan tehtyjä asioita voi hyödyntää muissakin Omekoissa.  Saimme käyttöömme nykyaikaisen alustan, jonka kehittäminen ja liittäminen muihin järjestelmiin onnistuu jatkossakin.

Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan maakuntakirjastojen yhteistyönä tehty vanha Pohjalaiset musiikintekijät -sivusto (http://www.porstuakirjastot.fi/musiikintekijat/) löytyy myös uuden Porstuan kautta. Sivustosta on tehty virtuaalinen ja se on linkitetty Porstuaan.

Suunnitelmissa on, että Pohjalaiset musiikintekijät integroidaan Porstuaan, jos siihen löydetään käyttökelpoinen ratkaisu. Myös Finto-asiasanaston integrointia suunnitellaan, jos sellainen ratkaisu löytyy, jolla asiasanat olisi mahdollista poimia suoraan Fintosta Porstuan tallennusalustalle luettelointitietoihin. Tämä helpottaisi asiasanoittajan työtä.

Jatkotoimenpiteet: 

Porstuaa ylläpidetään ja kehitetään edelleen alueellisena tietokantana.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 830
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 830
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€25 396
Oma rahoitus yhteensä: 
€17 896

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
84henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
111henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 500