Porvoota, Itä-Uuttamaata ja Uuttamaata käsittelevän artikkelikokoelman luettelointi
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Porvoon kaupunginkirjasto
Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 96 (Papinkatu 20)
06101
Bibliotekets telefonnummer : 
(019) 520 2417
Bibliotekets e-postadress : 
paakirjasto@porvoo.fi
ISIL-kod : 
FI-Pom
FO-nummer : 
1061512-1
Ansvarsperson : 
Katja Jokiniemi
Telefonnummer : 
(019) 520 2431
E-post : 
katja.jokiniemi@porvoo.fi
Projektbeskrivning : 

Porvoon kaupunginkirjaston – Uudenmaan maakuntakirjaston kokoelmiin kuuluu laaja lehtileikekokoelma. Artikkeleita on kerätty 1960-luvun puolivälistä lähtien näihin päiviin saakka. 1990-luvulla artikkelien keruussa on pidetty tauko, mutta vuodesta 2001 lähtien artikkeleita on kerätty systemaattisesti Borgåbladetista, Uusimaasta ja paikallisista ilmaislehdistä. Artikkeleita on kerätty sattumanvaraisesti myös Helsingin Sanomista ja muista sanoma- ja aikakauslehdistä. Kokoelma käsittää tuhansia ellei peräti kymmeniätuhansia artikkeleita. Yhteensä artikkeleita on kolme täyttä riippukansioin varustettua arkistokaappia.

Kerätyt artikkelit käsittelevät pääosin Porvoota (myös entistä Porvoon maalaiskuntaa) ja Itä-Uudenmaan maakuntaa kokonaisuutena (ts. ei yksittäisiä Itä-Uudenmaan kuntia). Poikkeuksen muodostavat kartanoita käsittelevät artikkelit, joita on kerätty koko Itä-Uudenmaan alueelta. Myös Pernajan kotiseutukirjailijaa Mikael Agricolaa ja Askolan hiidenkirnuja koskevia artikkeleita on kerätty. Aloittaessaan Uudenmaan maakuntakirjastona Porvoon kaupunginkirjasto sai lisäksi Espoon kaupunginkirjastolta lahjoituksena joitakin satoja lehtiartikkeleita, jotka käsittelevät entisen Uudenmaan kuntia (ts. Uusimaa ennen vuotta 2011).

Artikkelikokoelmasta löytyy paljon kulttuurihistoriallisesti arvokasta paikallistietoa, jota muista painetuista lähteistä ei löydy. Lisäksi kokoelman aikajänne on varsin kattava. Artikkelikokoelma on pääosin luetteloimaton ja se on järjestetty aihepiireittäin luokitusjärjestelmää mukaillen. Espoosta saatuja artikkeleita ei toistaiseksi ole lainkaan asetettu asiakkaiden saataville. Kartanoita koskevia artikkeleita on luetteloitu jonkin verran kuten myös kuluneena vuonna (2012) aikakauslehdistä kerättyjä artikkeleita. Luetteloituna artikkelikokoelma tulisi asiakkaiden käyttöön aivan toisessa mittakaavassa kuin nykyisin. Artikkelikokoelman viitetiedot olisivat luetteloinnin jälkeen tehokkaasti haettavissa ja käytettävissä myös valtakunnallisesti. Nyt kokoelman käyttö on hankalaa ja sattumanvaraista jopa kirjaston oman henkilökunnan keskuudessa.

Mahdollisuuksia artikkelikokoelman digitointiin on myös tarkoitus tutkia yhteistyössä paikallislehtien (Borgåbladet ja Uusimaa) kanssa. Joillakin maakuntakirjastoilla on sopimuksia paikallislehtien kanssa lehtien tuottaman kokotekstiaineiston käytöstä. Paikallislehtien kanssa yhteistyössä selvitetään voiko kirjasto luettelointityön ohessa digitoida vanhoja artikkeleita ja jatkossa saada artikkeleita kokotekstinä.

Porvoon kaupunginkirjasto hakee hankeapurahaa artikkelikokoelman järjestämiseksi ja luettelointityön aloittamiseksi. Apurahalla palkataan projektityöntekijä kuudeksi kuukaudeksi vuoden 2013 aikana. Kirjasto tarjoaa projektityöntekijälle tilat ja laitteet. Kirjaston oma henkilökunta osallistuu luettelointiprojektin suunnitteluun ja seurantaan sekä selvittää jo ennen projektin alkua artikkelikokoelman digitointimahdollisuudet. Kirjaston oma henkilökunta myös saattaa luettelointiprojektin päätökseen, mikäli kuusi kuukautta ei siihen riitä.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeeseen palkattiin hanketyöntekijä kuudeksi kuukaudeksi. Lisäksi hanketta jatkettiin tämän jälkeen omana työnä kaksi kuukautta täysipäiväisesti.

Hankkeen aikana hanketyöntekijä kävi läpi, järjesteli ja luetteloi kaikki musiikkia sekä kotiseutuhenkilöitä (eri alojen taiteilijat, kirjailijat ym.) käsittelevät artikkelit. Tämän lisäksi luetteloitiin kartanoita käsittelevät artikkelit, urheilua käsittelevät artikkelit vuodelta 2012 sekä yksittäisiä artikkeleita eri aihealueilta. Kaikki vuosilta 2012 ja 2013 olevat artikkelit järjesteltiin karkeasti luokittain. Kaiken kaikkiaan hankkeen aikana kirjaston aineistotietokantaan luetteloitiin noin 2620 artikkelia. Luetteloidut artikkelit näkyvät nyt kirjastotietokantaan tehdyn tiedonhaun tuloksissa muun kirjastoaineiston tavoin. Tämä oletettavasti tehostaa artikkelikokoelman käyttöä.

Tehdystä työstä huolimatta artikkelien luettelointi saatiin hankkeen aikana vasta alulle ja luetteloimattomia artikkeleita on vielä kymmeniä tuhansia.

Mahdollisuuksia artikkelikokoelman digitointiin kartoitettiin jo ennen hankkeen alkua. Paikallislehdet Borgåbladet (nyk. Östnyland) ja Uusimaa olivat varovaisen kiinnostuneita keskustelemaan yhteistyöstä. Neuvottelut digitoinnista ja lehtien tuottaman kokotekstiaineiston käytöstä kariutuivat kuitenkin jo alkumetreillä Porvoon kaupungin IT-infrastruktuurin liittyviin rajoituksiin.

Fortsatta åtgärder: 

Artikkelikokoelmasta löytyy paljon kulttuurihistoriallisesti arvokasta paikallistietoa, jota muista painetuista lähteistä ei löydy. Siksi artikkelikokoelmaa kartutetaan myös jatkossa. Artikkelien luettelointia on tarkoitus jatkaa omana työnä muun työn ohessa. Myös jatkohanketta suunnitellaan.

Nyt luetteloiduista artikkeleista on noussut esille kiinnostavia näkökulmia, muun muassa sodan aikana tuhoutuneeseen rakennuskantaan. Tarkoituksena on järjestää syksyllä 2015 Kuvat herättävät muistoja -tapahtuma aiheeseen liittyen.

Projektet börjar : 
01/04/2013
Projektet avslutas : 
30/04/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€19 650
Egen finansiering: 
€3 715
Budget sammanlagt: 
€23 365
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€27 029


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€15 000