Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti
Vuoden 2010 Hyvä käytänne   


Kuvan lähde: 
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 15
90015
Yhteyshenkilön nimi : 
Mervi Pekkala
Puhelin : 
044 703 7331
Sähköposti : 
mervi.pekkala@ouka.fi
Kuvaus : 

Asiakaspalvelun laatua tutkittiin palvelumuotoilun menetelmillä. Alueen asukkaille tehtiin puhelinhaastatteluja ja asiakaspalvelutilanteita havainnoitiin. Asiakkaat osallistuivat hyllyjärjestyksen aihealuejaon suunnitteluun. Henkilökunta sai koulutusta asiakaspalveluun. Pääkirjaston aikuisten osaston kokoelmasta poistettiin aineistoa tavanomaista enemmän ja kokoelman hyllyjärjestys uusittiin täysin. Fiktiiviseen luokkajaotteluun perustuvia hyllyjä lisättiin. Hanke jatkuu nimellä Palvelumuotoilun poluilla, jolle on saatu rahoitus vuosille 2012-2013. 

Aloituspäivämäärä : 
25/03/2010
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2011
 


Anomuksen rahoitus

Toteutunut rahoitus


 
okm
avi