Puhu lapselle
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kauhajoen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Prännärintie 2 C
61800
Kirjaston puhelin : 
040-674 8152
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kauhajoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kauho
Y-tunnus : 
0178718-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Riihiaho Seija
Puhelin : 
040-775 8518
Sähköposti : 
seija.riihiaho@kauhajoki.fi
Hankkeen tavoite: 

Lapsen puheen kehityksen edistäminen. Vanhempien, opettajien ja muiden aikuisten vastuu edelläolevan toteutumiseksi.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumiin osallistujien lukumäärä, esiintyjien ja luennoitsijoiden määrä. Tiedustellaan osallistujilta jälkikäteen mielipiteitä, ajatuksia ja tuntoja tapahtumasta. Kysellään halutaanko vastaavia tapahtumia kirjastoon.

Kuvaus : 

Vanhemmille ja alan ammattilaisille suunnattu tilaisuus koskien kielen oppimista ja puheenkehtiystä. Kutsumme tilaisuuteen lastenkirjallisuuden erityisasiantuntijan, neuvolan ja varhaiskasvatuksen työntekijöitä sekä paikallsia kulttuuriosaajia. Luentojen aikana järjestämme "Satuparkin", jossa toimijoina ovat paikalliset osaajat. Pyydämme mukaan kauhajokisia sadunlukijoita, lastenteatterilaisia ja musikantteja.

Leena Ylimäen "Draamapurkki" -nukketeatteri tulee esiintymään 3-5 -vuotiaille lapsille sekä kirjastoon että päiväkoteihin.  Vaihtoehtoina ovat perinteiset nukketeatterinäytelmät sekä prosessidraama, jossa kehitystarinan avulla käsitellään puhumista. Tarinan kulkuun lapsetkin saavat osallistua erilaisten draamaharjoitusten avulla.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Vanhemmille ja alan ammattilaisille suunnattu tilaisuus koskien kielen oppimista ja puheenkehtiystä. Kutsuimme tilaisuuteen lastenkirjallisuuden erityisasiantuntijan, neuvolan ja varhaiskasvatuksen työntekijöitä sekä paikallsia kulttuuriosaajia.  Pyysimme mukaan kauhajokisia sadunlukijoita, lastenteatterilaisia ja musikantteja.

Lastenteatteri "Soiva Sammakko" -teatteriryhmä esiintyi kolme kertaa esi- ja alakoululaisille ja erityiryhmille. Psykologi piti luennon aiheesta "Puhu lapselle" kohderyhmänä aikuiset. Teatteriryhmä Kajon leikkituokio joulusatuineen ja piirileikkeineen.

Osallistujamäärä yllätti järjestäjät myönteisesti. Läsnäolleet halusivat lisää vastaavaa toimintaa kirjaston myötävaikutuksella.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Ilmoittelu tapahtui paikallislehdissä, kirjaston ilmoitustauluilla (3 kpl), kirjaston facebook-sivuilla ja jaettiin tulostettuja aikatauluja ohjelmista.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Osallistujat tuntuivat olevan tyytyväisiä "Puhu lapselle" -teeman puitteissa järjestettyihin tilaisuuksiin. Saamamme avustuksen avulla pystyimme ideoimaan eri ikäryhmille kohdennettuja tapahtumia.

Jatkotoimenpiteet: 

Alkuvuodesta 2017 olemme olleet kirjavinkkaamassa ja lukemassa satuja alakoululaisille ja erityisryhmille. Haemme avustuksia tulevaisuudessakin, että voimme jatkaa edellämainittuja toimia ja kehitellä uusia menetelmiä kielen ja puheen kehittämiseksi.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
550henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 500

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti.

Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi