Puhu lapselle
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kauhajoen kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Prännärintie 2 C
61800
Bibliotekets telefonnummer : 
040-674 8152
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kauhajoki.fi
ISIL-kod : 
FI-Kauho
FO-nummer : 
0178718-3
Ansvarsperson : 
Riihiaho Seija
Telefonnummer : 
040-775 8518
E-post : 
seija.riihiaho@kauhajoki.fi
Projektets målsättning: 

Lapsen puheen kehityksen edistäminen. Vanhempien, opettajien ja muiden aikuisten vastuu edelläolevan toteutumiseksi.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Tapahtumiin osallistujien lukumäärä, esiintyjien ja luennoitsijoiden määrä. Tiedustellaan osallistujilta jälkikäteen mielipiteitä, ajatuksia ja tuntoja tapahtumasta. Kysellään halutaanko vastaavia tapahtumia kirjastoon.

Projektbeskrivning : 

Vanhemmille ja alan ammattilaisille suunnattu tilaisuus koskien kielen oppimista ja puheenkehtiystä. Kutsumme tilaisuuteen lastenkirjallisuuden erityisasiantuntijan, neuvolan ja varhaiskasvatuksen työntekijöitä sekä paikallsia kulttuuriosaajia. Luentojen aikana järjestämme "Satuparkin", jossa toimijoina ovat paikalliset osaajat. Pyydämme mukaan kauhajokisia sadunlukijoita, lastenteatterilaisia ja musikantteja.

Leena Ylimäen "Draamapurkki" -nukketeatteri tulee esiintymään 3-5 -vuotiaille lapsille sekä kirjastoon että päiväkoteihin.  Vaihtoehtoina ovat perinteiset nukketeatterinäytelmät sekä prosessidraama, jossa kehitystarinan avulla käsitellään puhumista. Tarinan kulkuun lapsetkin saavat osallistua erilaisten draamaharjoitusten avulla.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Vanhemmille ja alan ammattilaisille suunnattu tilaisuus koskien kielen oppimista ja puheenkehtiystä. Kutsuimme tilaisuuteen lastenkirjallisuuden erityisasiantuntijan, neuvolan ja varhaiskasvatuksen työntekijöitä sekä paikallsia kulttuuriosaajia.  Pyysimme mukaan kauhajokisia sadunlukijoita, lastenteatterilaisia ja musikantteja.

Lastenteatteri "Soiva Sammakko" -teatteriryhmä esiintyi kolme kertaa esi- ja alakoululaisille ja erityiryhmille. Psykologi piti luennon aiheesta "Puhu lapselle" kohderyhmänä aikuiset. Teatteriryhmä Kajon leikkituokio joulusatuineen ja piirileikkeineen.

Osallistujamäärä yllätti järjestäjät myönteisesti. Läsnäolleet halusivat lisää vastaavaa toimintaa kirjaston myötävaikutuksella.

Webbsidor, publikationer och material: 

Ilmoittelu tapahtui paikallislehdissä, kirjaston ilmoitustauluilla (3 kpl), kirjaston facebook-sivuilla ja jaettiin tulostettuja aikatauluja ohjelmista.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Osallistujat tuntuivat olevan tyytyväisiä "Puhu lapselle" -teeman puitteissa järjestettyihin tilaisuuksiin. Saamamme avustuksen avulla pystyimme ideoimaan eri ikäryhmille kohdennettuja tapahtumia.

Fortsatta åtgärder: 

Alkuvuodesta 2017 olemme olleet kirjavinkkaamassa ja lukemassa satuja alakoululaisille ja erityisryhmille. Haemme avustuksia tulevaisuudessakin, että voimme jatkaa edellämainittuja toimia ja kehitellä uusia menetelmiä kielen ja puheen kehittämiseksi.

Projektet börjar : 
01/04/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€2 500
Egen finansiering: 
€500
Budget sammanlagt: 
€3 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€2 000
Egen finansiering: 
€500
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
5kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
550henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€1 500

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti.

Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016