PYÖRÄLLE TÖITÄ - MEDIATEEKKI PAIKALLE PIKAISESTI
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Espoon kaupunginkirjasto - Tapiolan kirjasto
Bibliotekets adress : 
Kulttuuriaukio, Kaupinkalliontie 10
02100
Bibliotekets telefonnummer : 
09 81657300
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto.tapiola@espoo.fi
ISIL-kod : 
FI-Em
FO-nummer : 
0101263-6
Ansvarsperson : 
Sunniva Drake
Telefonnummer : 
09 81657651
E-post : 
sunniva.drake@espoo.fi
Projektbeskrivning : 

1. Taustaa

Yleisten kirjastojen neuvoston strategiassa 2010-2015 on mainittu tulevaisuuden näkemyksenä kirjastotiloista > "kiertäviä kirjastovaunuja ostoskeskuksiin".

Espoon kaupunginkirjastolaiset ovat ahkeria polkupyöräilijöitä. Espoon kulkuyhteydet ovat olleet aina hyvin haastavia. Kirjastolaiset ovat osallistuneet vuosittain Cycling 4 Libraries- tapahtumaan, jossa polkupyörämatkailun ohella pyritään kehittämään kirjaston toimintaa, verkostoitumaan muiden maiden kollegojen kanssa ja luomaan tulevaisuuden kirjastoa.

Tänä vuonna C4L tapahtuma ja WLIC2012 toivat Tapiolan kirjastoon idean, johon on pakko tarttua. Miksi emme menisi sinne missä ihmiset kävelevät ja viettävät aikaansa? Tapiolan kirjasto on joutunut metro- ja muun rakentamismyllerryksen ympäröimänä pois asukkaiden kulkureitiltä, joten on aika tarttua toimeen.

Tapiolan alue on myös jälleen murrosvaiheessa, jolloin alueelle jälleen muuttavat lapsiperheet. Vuosien senioripainotteisuuden jälkeen on Tapiolan alueella jälleen aika tukea lasten- ja nuortenkirjasto-toimintaa ja innostaa lukemisharrastuksen sekä kirjaston mediamaailman pariin uusin mediakasvatuksen keinoin, - Pyöräillen.

2. Mitä tehdään

Ideana on, että hankitaan 2 tavaran kuljetukseen soveltuvaa pyörää, varustellaan ne kirjastoaineistolla, tarvittavalla mobiilivälineistöllä, huomioidaan ergonomia ja tavaran vesisuojaus sekä tarvittavan energian tuotanto. Sitten poljetaan kirjasto ulos kirjastotiloista kohtaamaan ihmisiä, lukijoita, pelaajia. Poljetaan työpaikka mukana Suur-Tapiolan alueella. varustetaan pyörä niin, että se kestää lumisen talven lämmitetyt ja auratut kulkuväylät. Pyöräkirjasto voi kesällä polkaista uimarannalle ja piknik nurmikolle, jalkapalloharjoituksiin tai yleisötapahtumiin. Kun ei kirjaston käyttäjät tule kirjastotaloon, niin kirjastopyörä menee käyttäjien luokse.

3. Miten tehdään

Tarkoituksena on hankkia 2 tavaran kuljetukseen suunniteltua pyörää. Pyörien tulee olla tanakoita 3:llapyörällä varustettuja polkupyöriä. Toinen pyöristä tulisi olla sähkömoottoriavusteinen. Työntekijä voi näin valita ajokkinsa tilanteen mukaan.

Pyöriin suunnitellaan tavarasäilöt/kontit, jotka ovat vesitiiviitä ja joihin kirjastoaineisto mahtuu ongelmitta. Konttiin/tavarasäilöön tulee mahtua myös lainauslaitteisto/mobiiyhteys sekä muu asioimiseen tarvittava välineistö.

Projektin tässä vaiheessa on arveltu, että konttiin/tavarasäilöön mahtuu n. 200 kirjaa tai sarjakuvaa. Toiseen pyörään tulee vastaavasti 2 peliohjainta, konsoli, näyttö yms. tarvittava elektroniikka. Samoin sinne tulee sekä lautapelejä, roolipelejä että pihapelejä ja oppaita pelaamista varten. Ipad ja älypuhelin tuovat mahdollisuuden opastaa miten netistä löytyy lisää ohjeita ja yhteisöllisiä pelejä. Pyöräkirjasto tarjoaa myös musiikkia.

Miksei toinen pyöristä voi ajoittain toimia teemapyöränä: käsityöpajana ja sisältää lankkoja, puikkoja, koukkuja sekä käsityöhyllyn kirjoja ja Ipadejä ohjevideoiden katsomista varten. Samalla tulee opastettua tiedonhankintaa.

4. Millä aikataululla

 Vuoden vaihde 2012-2013

 Ensimmäinen pyörä hankitaan vuoden 2013 alkupuolella ja tämä prototyyppi varustellaan sesongin inspiroimilla kirjoilla. Pyörän tilaaminen toimituksineen vie 4 viikkoa.

 Tammikuu-helmikuu 2013

Pyörän saaminen haluttuun kuntoon ja toimivaksi vie n. 8 viikkoa.

Pyörän ensivarustelu aineistoineen n. viikon.

Toisen, sähkökäyttöisen pyörän, tilaaminen.

Maalis-huhtikuu 2013

Ensimmäiset kokeilut ”raitilla polkien”

Toukokuu-kesäkuu 2013

Sähkökäyttöisen mediateekkipyörän varustelu ja käyttöönotto.

Kesäkuu- Joulukuu 2013

Työn täyteistä kirjaa ja mediaa polkevaa toimintaa.

5. Kuka vastaa

Projektista vastaa Aluekirjastonjohtaja Sunniva Drake.

Projektia vetää erikoiskirjastovirkailija Carola Snell.

6. Mitä maksaa

1  tavarapyörä : 3000 €

2 x erityisvarustelut kirjastotyötä varten : 2000 €

2 x vesieristys yms. hienosäätö : 300 €

1 mediakonsoli : 1000 €

2 Ipad : 1000 €

2 älypuhelinta : 1500 €

2 peliohjainta : 1 500 €

1 näyttö : 900 €

2 x huomioliivit : 50 €

2x pyöräilykypärä : 200 €

2 x sadevarusteet : 400 €

2 x päivänvarjo/sateenvarjo paikoitustilanteeseen : 200 €

pelejä, kirjoja : 2000 €

YHTEENSÄ    14050,- €

Tarvitaan toinen paremmin Suomen sääolosuhteisiin sopiva tehokkaampi sähkökäyttöinen tavarapolkupyörä, jonka kulut on laskettu olevan 17050 euroa.

Ilman henkilöstökuluja, joista vastaa kirjasto.

Projekti vaatii vähintään 4 pyöräilyyn sitoutunutta kirjastolaista, sekä suunnittelu- ja toteutusvaiheessa lähes koko henkilökunnan mukana oloa. Kun toiminta on saanut vauhtia, riittänee palvelun tuottamiseen 4 henkeä.

7. Miten seurataan

Espoon kaupunginkirjaston johtoryhmä saa puolivuosittain raportin projektin tuloksista ja kokemuksista. Näin voidaan tarkastella mahdollisuutta aloittaa samanlainen toiminta muillakin alueilla. Seurannalla voidaan myös jatkossa välttää virheiden toistaminen. Hankkeen rahoittajalle toimitetaan asianmukainen loppuraportti vaaditussa ajassa.

8. Mitä tarvitaan

Hankkeen kokonaiskustannukset nousevat henkilöstökulujen kera yli 20 000 euroon. Projektin käynnistämiseen tarvittava summa on 15 000 euroa.

Haemme lukemisharrastusta edistävään ja alueellisesti merkittävään kehittämishankkeeseemme 15 000 euroa.

Tidigare projekt: 

 

 

Tätä ei ole tietääksemme tehty Suomessa aiemmin. Tämä on toiminnassa Tanskassa. (Kööpenhamina)

Webbsidor, publikationer och material: 

https://fi-fi.facebook.com/pages/Kirjastopy%C3%B6r%C3%A4/134054536782781 

Kirjastopyörälle luotiin oma Facebook sivu, josta vinkattiin muutamalle pyöräilystä kiinnostuneelle henkilölle. Tieto Kirjastopyörästä levisi pian itsestään ja saimme yhteydenottoja medialta. Sen lisäksi lähetettiin ennen palvelun lanseeraamista myös lehdistötiedote. Muun muassa Metrolehti, Länsiväylä ja Helsingin Sanomat tekivät juttuja pyörästä. Myös radion Ylen Aikainen teki aamulähetykseensä jutun pyörästä, samoin Ylen verkkouutiset. Näiden perusteella saimme yhteydenottoja eri seuroilta ja järjestöiltä jotka halusivat pyörän mukaan tapahtumiinsa

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kirjastopyörän kautta saimme luotua ja uusittua lukuisia asiakaskontakteja myös muutoin vaikeasti tavoitettavan aikuisväestön keskuudessa. Lisäksi loimme positiivista kuvaa Espoon kaupunginkirjastosta modernina, palvelevana ja helposti lähestyttävänä paikkana. Loimme myös paljon uusia kontakteja kirjastolle, ja teimme yhteistyötä sekä kaupallisten että muiden kunnallisten toimijoiden kanssa. Täysin uudenlaisen yhteistyön saimme aikaan Otaniemen Aalto Yliopiston kirjaston kanssa, jossa yhdessä opastimme ja kerroimme Espoon kirjastojen käytöstä Suomeen saapuneille ulkomaisille opiskelijoille.

Kirjastopyörästä tuli niin kysytty ja haluttu palvelu, että muihinkin Espoon aluekirjastoihin halutaan pyörät palvelemaan tasapuolisesti kaikkia Espoon alueita.

Kirjastopyörä tavoitti ajokauden aikana tuhansia ihmisiä. Monet aikuiset joiden edellisestä kirjaston käytöstä oli useita vuosia, saivat kontaktin uudestaan. Asiakaskohtaamisissa pääsimme kertomaan myös muista kirjaston uusista palveluista ja loimme positiivista kuvaa kirjastosta modernina laitoksena, josta on pölyt pyyhitty.  

Välineenä Kirjastopyörä on helposti lähestyttävä ja hauska. Ihmisten kynnys tulla tutustumaan on matala, koska esineenä pyörä on tuttu väline kaikille.

Turun AMK:n opiskelija Heidi Vuorinen teki opinnäytetyönsä Tapiolan kirjaston Kirjastopyörästä. Siihen sisältyi asiakaskysely. 

Fortsatta åtgärder: 

Kirjastopyörä tulee jatkossakin toimimaan  kirjaston liikkuvana mainoksena ja palvelupisteenä. Kierretään maita ja mantuja ja laitetaan pop-up palvelua messuilla ja toreilla.

Projektet börjar : 
01/01/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€17 050
Egen finansiering: 
€14 050
Budget sammanlagt: 
€31 100
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€19 688
Egen finansiering: 
€4 600

Statistik:
Antalet evenemang: 
80kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
1 500henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€15 000