Rajulukupusun lukuprojekti
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Rajulukupusun logo
JJR-kirjasto, Juvan kirjasto
Kirjaston osoite : 
Yhdystie 3
51900
Kirjaston puhelin : 
040-8680519
Kirjaston sähköposti : 
juvan.kunnankirjasto@juva.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Juva
Y-tunnus : 
0207112-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi Lehmusvuori
Puhelin : 
0400-608884
Sähköposti : 
paivi.lehmusvuori@juva.fi
Hankkeen tavoite: 

JJR-kirjaston ja Sulkavan kirjaston tavoitteena on yläasteen nuorten lukuharrastuksen edistäminen ja vahvistaminen tarjoamalla kaikkien neljän kunnan  – Joroisten, Juvan, Rantasalmen sekä Sulkavan – yläasteelle Eija Lappalaisen ja Anne Leinosen workshop-kirjailijavierailut lukuviikolla 2013.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Workshop -osallistujat

Kuvaus : 

JJR-kirjaston ja Sulkavan kirjaston tavoitteena on yläasteen nuorten lukuharrastuksen edistäminen ja vahvistaminen tarjoamalla kaikkien neljän kunnan  – Joroisten, Juvan, Rantasalmen sekä Sulkavan – yläasteelle Eija Lappalaisen ja Anne Leinosen workshop-kirjailijavierailut lukuviikolla 2013. Projektin aikana on tavoitteena myös uudistaa Rajulukupusun eli kuntien ja kirjastojen yhteisen yläasteen lukudiplomin suorittamista ja sisältöjä. Juvalla kirjailijavierailu huipentaa yläasteen lukuprojektivuoden. 

Rajulukupusun kirjastot Joroisissa, Juvalla, Rantasalmella ja Sulkavalla tarttuvat Juvan yläasteen haasteeseen lukuinnon nostamiseksi ja ylläpitämiseksi yläasteelle siirtyneillä nuorilla. Juvan yläasteella on koko lukuvuoden käynnissä monipuolinen ja useita eri tempauksia sisältävä lukuprojekti, joka on suunniteltu huipentuvan lukuviikolla 22.4.-26.4.2013 juvalaislähtöisten kirjailijoiden Anne Leinosen ja Eija Lappalaisen kirjailijavierailuun. JJR-kirjastot haluavat samalla haastaa myös Joroisten, Rantasalmen ja Sulkavan  yläasteet lukemaan tarjoamalla vierailun myös heille.

Juvalaislähtöinen kirjailijapari Leinonen-Lappalainen on monipuolinen kirjoittajavaljakko, joka on parikirjoittanut nuortenkirjoja jo vuodesta 2000 saakka. Heidän viimeisen teossarjansa, kolmiosaiseksi suunniteltu ”Routasisarukset” on fantasian ja tieteiskirjallisuuden polkuja samoava saaga, jonka ensimmäinen osa oli Finlandia Junior –ehdokkaana vuonna 2011. Molempien kirjailijoiden tekstin tuottaminen on monipuolista: he kirjoittavat ja käsikirjoittavat niin sarjakuvia, novelleja, nuortenkirjoja, romaaneja, näytelmiä että artikkeleita. Eija Lappalaisen repertuaariin kuuluvat myös kabareetekstit mikkeliläiselle Revyyteatterille .  Anne Leinonen on erikoistunut spekulatiiviseen fiktioon ja toimii mm. Usva-lehden päätoimittajana. Hänet on juuri valittu Valtion kirjallisuustoimikuntaan seuraavalle toimintajaksolle.

JJR-kirjastojen ja Sulkavan kirjaston tavoitteena on workshopin luonteinen kirjailijapäivä kullakin yläasteella. Päivän sisältönä on molempien kirjailijoiden kirjoittamisen työpajat kullekin yläasteen luokka-asteelle. Kukin luokka-aste jakaantuu kahteen ryhmään, joista toisen kanssa työskentelee Eija Lappalainen ja toisen kanssa Anne Leinonen. Työpajojen jälkeen molemmat kirjailijat vetävät yhden yhteisen tunnin koko yläasteelle.

Juvan yläasteen lukuprojekti on lukemisen teemavuosi koko yläasteelle lukuvuonna 2012-2013. Sen toteuttaa työryhmä, johon kuuluu mm. liikunnanopettaja. Projektissa on useita jaksoja, joissa kirjasto on vahvasti mukana. Se sisältää novellikilpailuun osallistumisen 8-luokkalaisille, tiedonhaun opetuksen 7-luokkalaislle, hyvien kirjojen suosituspuut yläasteen tuulikaappiin ja opettajainhuoneeseen, kirjastonhoitajan kirjavinkkauksen kaikille luokille syksyn aikana, lukuvartin pohjoismaisella kirjastoviikolla, jolloin kaikki lukevat perjantaina klo 12.15-12.30. Lukuviikolle vierailemaan saapuvan kirjailijaparin erilaisia teoksia luetaan lukuvuoden aikana. LIsäksi koulun ilmaisutaitoryhmä valmistelee heidän teksteihinsä liittyvän esityksen. Kirjasto on ostanut yläasteelle 25 teoksen sarjan Routasisaruksia. Lukuviikolla aamunavaukset ovat kirjallisuushenkisiä ja opettajat kertovat kirjasuosikeistaan.

Kevääksi teemavuoteen on suunniteltu kevätvinkkaus kirjastossa ennen kesälomaa sekä yläasteen lukudiplomin suorittamisperiaatteiden uusiminen ja sisällön lisääminen.  Kirjasto laajentaa teemavuotta haastamalla myös ala-asteen luokat lukemaan Pohjoismaisella kirjastoviikolla samaan aikaan kuin yläaste.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

JJR-kirjastot, Sulkavan kirjasto, Juvan yläaste

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa saatiin Toenperän ja Sulkavan yläasteille värikkäät ja onnistuneet kirjailijoiden työpajavierailut, jotka innostivat opilaita lukemaan. Eteläsavolaiset kirjailijat Anne Leinonen, Helena Waris ja juvalaislähtöinen Eija Lappalainen kiersivät kaikissa alueen yläkouluissa sekä Sulkavan yläkoululla huhti- ja toukokuussa 2013. Työpajat koskivat fantasiaa: Anne Leinosen ja Eija Lappalaisen työpajat pohjautuivat heidän Junior-finlandiaehdokkaanakin olleen kirjasarjansa Routasisarukset maailmaan ja hahmoihin. Helena Wariksen työpajojen aiheena oli hänen palkittu fantasiasarjansa.

Hankkeen tavoitteena oli myös Toenperän ja Sulkavan kirjastojen ja koulujen yhteisen yläkoululaisten lukudiplomin "Rajulukupusun" tuoreuttaminen, mikä onnistui hyvin. Sivuston rakennetta uusittiin ja diplomiin lisättiin uusia sisältöjä. Diplomin suorittamiseen luotiin uusia kevennettyjä malleja entisen lisäksi.

Juvan yläkoululla lukuprojekti oli käynnissä koko lukuvuoden ja hankkeen avulla sitä voitiin tukea merkittävästi.

Jatkotoimenpiteet: 

Rajulukupusua on ylläpidetty ja siihen on lisätty sisältöjä. Yläkoulut ovat suorittaneet diplomia innokkaammin kuin aikaisemmin. Juvan kirjaston ja yläkoulun välillä on syntynyt uusi yhteistyömuoto: kirjasto kerää yläkoulun seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisille kirjapompseja luokkiin noin kolme kertaa lukukaudessa. Ne ovat innostaneet luokat lukemaan.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 113
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 950
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
16kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
370henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 500

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi