Ranuan ja Posion seutukirjastoselvitys
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ranuan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkotie 7
977000
Yhteyshenkilön nimi : 
Vesa Sarajärvi
Puhelin : 
0408670220
Sähköposti : 
vesa.sarajavi@ranua.fi
Hankkeen tavoite: 

Tehdään Ranuan ja Posion kuntien yhteinen seutukirjastoselvitys, jossa selvitetään kuntien yhteisen kirjastolaitoksen mahdollisuuksia nykyisessä ja tulevassa toimintaympäristössä. Selvitystyön tekee kirjastotoimenjohtaja ja hankkeessa palkataan kirjastovirkailija vapauttamaan kirjastotoimenjohtajan työaikaa selvitystyöhön.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vaikuttavuutta seurataan hankkeen tavoitteiden toteutumisella. Seutukirjastoselvityksen jälkeen molemmissa kunnissa arvioidaan selvityksen tuloksia ja sen perusteella tehdään päätökset joko seutukirjaston perustamisesta tai siitä, että seutukirjastoa ei perusteta.

Kuvaus : 

Hankkeeseen palkataan kirjastovirkailija 3 kuukauden ajaksi vapauttamaan kirjastotoimenjohtajan (ktj) työaikaa selvitystyön tekemiseen. Kirjastovirkailija tulee työskentelemään pääosin Ranuan kirjastolla asiakaspalvelussa, iltavuoroissa ja erilaisissa kirjastonhoidollisissa tehtävissä. Tarvittaessa virkailija voi työskennellä myös Posion kirjastossa ktj:n mukana. Selvitystyötä tehdessään ktj vierailee Lapin kahdessa seutukirjastossa tutustumassa toimintaan. Tarvittaessa vierailuja voidaan tehdä myös muihin seutukirjastoihin. Kirjastotoimenjohtajan työajasta seutukirjastoselvityksen tekeminen vie n. puolet ja molempien kirjastojen hallinnolliset työt muun ajan. Selvitystyön aikana ktj ei osallistu kirjaston sellaisiin tehtäviin, joita palkattava kirjastovirkailija voi tehdä. Seutukirjastoselvityksen tekeminen aloitetaan mahdollisimman pian rahoituksen selvittyä tai viimeistään huhtikuussa 2018. 

Aloituspäivämäärä : 
02/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 665
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 326
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 991
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 665
 
okm
avi