Rap-lyriikkatyöpaja
Vuoden 2011 Hyvä käytänne   


Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Salpausselänkatu 33
45100
Kirjaston puhelin : 
020 615 4292
Kirjaston sähköposti : 
kirjast@kouvola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kom
Y-tunnus : 
Y0161075-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Harri Pikka
Puhelin : 
020 615 6089
Kuvaus : 

Kenelle: rap-lyriikan kirjoittamisesta kiinnostuneille nuorille, vasta-alkajista levyttäviin artisteihin
Kesto: 10h / jatkuva
Osallistujat: Ei rajoitettu
Laitteisto: Kynä ja paperi+mankka riittää; nauhoittamiseen soveltuva tila + studiolaitteisto

Pilotti Rhymin’ library riimityöpaja
Loka-marraskuu 2011
Arto Tommiska / Mediamaja
Shaka Kampara / Ohjaaja, shaka.kampara@gmail.com, 046 6410523
2 lähipäivää Kouvolassa, muuten työskentely blogin/sähköpostin välityksellä

Rhymin’ library työpajassa oli tarkoituksena keskittyä rap-lyriikan kirjoitusprosessiin ja erilaisiin työkaluihin, joita prosessissa voi käyttää apuna (proosateksti, kaunokirjallisuus, synonyymisanasto)

Tavoitteeksi asetettiin tapahtumapäivä, jonka yhteydessä työpajalaisten oli tarkoitus esittää omat riiminsä yhteisessä biisissä. Työpaja käynnistettiin syyskuun lopussa verkossa osoitteessa http://rhyminlibrary.blogspot.com Osallistujia värvättiin sosiaalisen median kautta.

Työskentelytapa oli työpajan järjestäjälle sekä ohjaajalle uusi, joten väistämättä kaikki ei mennyt ihan niin kuin piti. Osallistujat löysivät blogin ja osasivat liittyä sinne, kunhan ohjeistus saatiin kuntoon. Ehkä tehtäviin pohjautuva työskentelymalli kuitenkin koettiin liian koulumaiseksi. Samoin tehtävät olisivat kaivanneet perusteluja.

Lähipäiviin osallistui väkeä, osa blogin kautta ja osa sattumalta. Lähipäivien anti koettiin ainakin järjestäjien näkökulmasta kaikista hyödyllisimmäksi, molempien päivien aikana keskusteltiin nuorten kanssa kirjoittamisesta sekä nauhoitettiin yhdessä.

Lopulliseen esitykseen asti selvisi tällä kertaa vain yksi artisti, mutta satunnaisten kirjastonkäyttäjien lisäksi reilu kymmenkunta nuorta oli seuraamassa rap-esityksiä. Järjestäjänä yksi tärkeimmistä tavoitteista oli näyttää nuorille, että kirjaston ei tarvitse olla pelkästään kirjahyllyjä, lukupiirejä ja hissuttelua.

Lähtökohta:
Luodaan puitteet ryhmän itseohjautuvuudelle. Tarjotaan raamit, joiden sisällä nuoret itse voivat kehittää sisältöä haluamallaan tavalla.  Ohjaajalla on oltava langat käsissään, mutta samalla on osattava sopeutua muutoksiin ja ryhmän tarpeisiin

Tavoite:
Tavoitteen määrittely heti työpajan alussa tärkeää. Tavoitteen määrittelyssä huomioitava osallistujien taso, tarpeet ja halukkuus. Joillekin hyvä tavoite voi olla live-esiintyminen, toisille vaikkapa biisin nauhoitus. Edistyneemmät voivat keskittyä esim. demojulkaisun viimeistelyyn. Nauhoitukseen tarvitaan studiotila, joka Mediamajassa oli käytössä.

Työskentelytavat:

  • Ryhmäytyminen ja ryhmädynamiikan hyödyntäminen tärkeää. Siksi on tärkeää, että työpaja alkaa lähiopetuksella eikä verkossa.
  • Blogi tai muu sähköinen väylä sopii tueksi, mutta ei ole hyvä pääasiallisena työskentelymuotona. Tässä työpajassa blogi palvelisi parhaiten kanavana, josta löytyy tukea ja jossa voi esittää kysymyksiä silloin, kun niitä herää.
  • Blogissa esiteltiin työpajan aikana tehtäviä, joiden tekemistä vaadittiin. Jälkikäteen nähtynä tehtävät kuulostavat liian koulumaiselta. Parempi tapa olisi ollut esitellä tehtävien sisältö kirjoittamisen työkaluina
  • Parhaaksi työskentelytavaksi koettiin nauhoitustilanne, jossa koko ryhmä on läsnä. Usein palaute ja parannusehdotukset tulivat suoraan ryhmältä, samalla kaikki läsnäolijat oppivat toisilta
  • Tälle kohderyhmälle lähityöskentely tuntui toimivan parhaiten. Työpajan runko voisi olla sellainen, että kaiken voisi tehdä käymättä kertaakaan verkkosivuilla
  • Nauhoittamisen lisäksi aiheiden kehittelyä ryhmässä ”aivoriihenä”, heitetään palloa toiselle ja jokainen tuo vuorollaan jotain uuttaa keskusteltavaksi. Ohjaajan tehtävänä on johtaa keskustelua ja kirjata ideat ylös
  • Keskustelu biiteistä ja niiden sopivuudesta teksteihin. Millaiset biitit toimivat oman tekstin kanssa? Mitä muuta on hyvä huomioida biiteissä? (esim. nopeus, saako riimit sopimaan helposti toiseen biittiin, hyvät valmiit biitit/raakaversiot ja niiden kehittely tuottajan kanssa, räppäri-tuottaja parien syntyminen, jne.)

Lyriikkatyöpaja soveltuu hyvin kirjastoon, sillä hyvää lyriikkaa kirjoittaakseen on hallittava kieli. Lukeminen on hyvä tapa rikastuttaa omaa sanavarastoa ja kielenkäyttöä. Tämän työpajan kohderyhmä ei vaikuttanut aktiivisilta kirjaston käyttäjiltä tai lukijoilta. Rap-lyriikan työpaja on hyvä keino houkutella haasteellista kohderyhmää kirjaston käyttäjiksi.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Aloituspäivämäärä : 
11/12/2011
Lopetuspäivämäärä : 
11/12/2011
 


Anomuksen rahoitus

Toteutunut rahoitus