RFID-teknologian käyttöönotto Laitilan kaupunginkirjastossa
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Laitilan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 5
23800
Kirjaston puhelin : 
02 8501 8485
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@laitila.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Latla
Y-tunnus : 
0134480-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja-Liisa Mutka
Puhelin : 
050 590 2613
Sähköposti : 
marja-liisa.mutka@laitila.fi
Hankkeen tavoite: 

Ottaa käyttöön RFID-teknologia aineiston tunnistuksessa ja lainaus- ja palautusjärjestelmissä. Ottaa käyttöön lehtisalin osittainen omatoimikäyttö.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Omatoimikäyttöä voidaan seurata laitetoimittajan servmanager-ohjelmalla, josta saadaan kävijöiden, lainausten ja palautusten määrä

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on 1) valmistautua Vaskin yhteiseen kokoelmaan ja 2) torjua palvelutason lasku henkilökunnan vähentyessä ottamalla käyttöön RFID-teknologia. Muunnetaan lehtisali toimimaan omatoimikirjastona aamuisin, kun kirjasto on kiinni. Hankitaan portit, lukijat ja automaatti,  ja aineisto tägitetään. Ulko-oveen tehdään tarvittavat muutokset, jotka mahdollistavat toimimisen omatoimikirjastona. Lehtisaliin muokataan kirjahyllyt omista hyllyistä. Tägittäminen tehdään omana työnä.

Aiemmat hankkeet: 

Nuorten shoppi vuonna 2012

Yhteishanke Uudenkaupungin kaupunginkirjaston kanssa: Opetussuunnitelman vanavedessä monilukutaitoon, 2016

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen valmistelu aloitettiin vuoden 2015 loppupuolella hankehakemuksen jättämisen jälkeen.

Ensimmäiset RFID-tunnisteet hankittiin joulukuussa 2015. Kokoelma käytiin tarroituksen yhteydessä systemaattisesti läpi ja samalla tehtiin poistoja.

Vuoden 2016 keväällä tarroittaminen saatiin valmiiksi. Aikakauslehdet ja lasten kovasivuiset kirjat jätettiin tarroittamatta. Tarjoukset pyydettiin Mikro-Väylä Oy:ltä ja Axiell Finland Oy:ltä sähköpostitse. Joulukuussa sivistystoimenjohtaja keskeytti hankinnan kaupungin hankintaohjeiden vastaisena. Anottiin kaupungilta hankerahan käyttöoikeuden siirtoa vuodelle 2017 ja aloitettiin uuden kilpailutuksen valmistelu. Uusi kilpailutus päättyi 14.2.2017. Toimittajaksi valittiin Mikro-Väylä Oy. Koska hanketta ei voitu toteuttaa vuoden 2016 aikana, anottiin Varsinais-Suomen aluehallintovirastolta jatkoaikaa vuoden 2017 loppuun. Hankintasopimus allekirjoitettiin 19.4.2017.

Elo- ja syyskuussa 2017 tehtiin tarvittavat sähkötyöt ja hälytysjärjestelmien muutostyöt. Mikro-Väylä teki asennustyöt 31.8.2017. Syyskuussa järjestelmää testattiin ja tehtiin lukkoasennuksia. Lehtisalin omatoimikäyttö ja RFID:n käyttö asiakaspalvelussa otettiin käyttöön 2.10.2017.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Omatoimialueeseen kuuluu lehtisali ja kaksi wc:tä. Monitoimitila Monikko on myös käytettävissä erillisellä sopimuksella. Lehtisalissa on lehtikokoelman lisäksi lainaus-palautus-automaatti, kaksi tietokonetta ja aineistokokoelma. Kokoelmassa on aikuisten kaunokirjallisuutta, elokuvia, äänikirjoja ja tietokirjoja lähinnä 6. pääluokasta. Lapsille on kaunokirjallisuutta, erityisesti kuvakirjoja sekä elokuvia, musiikkia ja äänikirjoja.

 Kirjastonkäyttö omatoimiaikana kasvaa vähitellen. Lokakuussa kirjautumisia oli 78, marraskuussa 87 ja joulukuussa 101. Lainaus-palautus-automaatin käyttäjiä oli lokakuussa 41, marraskuussa 46 ja joulukuussa 50.

 Ilkivaltaa ei ole ollut. Kiittävää palautetta on tullut sekä suullisesti että kirjallisesti.

Jatkotoimenpiteet: 

Kokoelmaa tarkkaillaan ja pyritään muodostamaan siitä mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita vastaava. Monikko-salin markkinointia tehostetaan, jotta tila saataisiin paremmin käyttöön myös sunnuntaisin.

Aloituspäivämäärä : 
02/01/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/01/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€30 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€35 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€52 984
Oma rahoitus yhteensä: 
€27 984
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€25 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi