RFID-tunnistejärjestelmä Kangasniemen kirjastoon
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kangasniemen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kappalaisenkuja 2
51200
Kirjaston puhelin : 
040-5232210
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kangasniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FIKanmi
Y-tunnus : 
0164690-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Sari Tulla
Puhelin : 
0400-859657
Sähköposti : 
sari.tulla@kangasniemi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on ottaa RFID-tekniikka käyttöön Kangasniemen kirjastossa, jolloin lainaustoimintoja saadaan sujuvoitettua. Hankkeen aikana otamme tuoteportit ja lainausautomaatin sekä ovilukijan käyttöön. Näillä toimenpiteillä mahdollistamme omatoimikirjaston vaiheittaisen käyttöönoton.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Automaatilla tapahtuvien lainausten määrä.
Omatoimiaika vuodessa.
Tuntikohtainen kävijätilasto.

Kuvaus : 

Kangasniemelle valmistuu uusi kirjastorakennus v. 2016 loppuun mennessä. Uudessa kirjastossa toimivat tilat, hyvin suunniteltu hyllyjärjestys, ammattitaitoinen henkilökunta ja ajan tasalla oleva aineistokokonaisuus nykyaikaisine tunniste- ja hävikinestojärjestelmineen muodostavat tehokkaan ja sujuvan asiakaspalveluprosessin. Tähän päästäksemme kirjastomme aineistokokoelma on inventoitava ennen uuteen tilaan siirtymistä. Tässä yhteydessä aineisto varustetaan RFID-tunnistejärjestelmällä tunnistetarroineen. RFID-tekniikka mahdollistaa aineiston lainauksen lainausautomaatilla uudessa kirjastorakennuksessa sekä toimii samalla hävikinestojärjestelmänä. RFID-tekniikan käyttöönotto vaatii olemassa olevan kirjastoaineiston konvertoinnin RFID-lukijalla ja aineistoon kiinnitettävillä RFID-tunnistetarroilla. Kirjastoon hankitaan RFID-työasema lukijoineen, lainausautomaatti ja hälytysportit. Hankkeen myötä asiakaspalveluprosessi muuttuu sujuvaksi, nykyaikaiseksi kokonaisuudeksi, jossa asiakkaalla on vaihtoehtona valita itsepalvelu lainausautomaatilla tai henkilökohtainen palvelu kirjastovirkailijan kanssa. Tällä tavoin henkilökunnan työaikaa pystytään irrottamaan vaativampaan asiakaspalvelutyöhön ja tiedonhakuun. RFID-tekniikka mahdollistaa myös hyllyjärjestyksen tarkistuksen eli onko aineisto oikealla paikallaan hyllyssä. RFID-portit valvovat hävikkiä ja ennaltaehkäisevät aineiston katoamista kirjastosta. RFID-tekniikka on tällä hetkellä kirjastossa yleisesti käytetty tunnistejärjestelmä (yli 100 asennusta suomalaisissa kirjastoissa). Tunnisteet, lukijat ja automaatit ovat testattuja ja luotettavia, ja niille luvataan kattava tuki käyttöönottoon ja huoltopalveluille. Tekniikka on myös yhteensopiva käytössä olevan kirjastojärjestelmän kanssa.  Hankkeen aikana kirjastoon hankitaan RFID-tekniikkaan vaadittava laitteisto. Aineiston tagittamiseen tunnisteilla palkataan projektityöntekijä neljäksi kuukaudeksi. Kangasniemen kirjaston toimiessa siirtotiloissa, on suurin osa kirjastomme aineistosta kirjastotilasta konkreettisesti muualla, kahdessa eri varastossa. Tämän aineiston tagittaminen henkilökunnan muun työn ohessa ei näin ollen ole mahdollista. Siirtotiloissa sijaitseva aineisto sekä kirjastoon hankittava uusi aineisto varustetaan tunnisteilla luonnollisesti aineiston saapuessa kirjastoon henkilökunnan muiden työtehtävien ohessa. Kun tunnisteet on saatu asennettua aineistoon, aineisto on vielä konvertoitava eli RFID-tunnisteet on yhdistettävä aineiston nidekoodeihin. Tavoite: RFID-tunnisteet asennetaan Kangasniemen kirjaston aineistoon ja konvertoinnin jälkeen kirjastomme on valmiina RFID-tekniikan käyttöönottoon.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kangasniemen kirjasto kilpailutti RFID-tunnisteet ja kyseiseen tekniikkaan liittyvän laitteiston syksyllä 2015. Kilpailutuksen voitti P.V. Supa Oy LTD. Käytännön työ käynnistettiin niin, että Kangasniemen kirjaston siirtokokoelma (väistötilojen kokoelma) aineisto tarroitettiin ja konvertoitiin 30.5.-11.6.2016 välisenä aikana. Samalla otimme käyttöön lainautiskiin RFID-lukijat sekä yhden virkailijatyöaseman.

Uuden kirjaston suunnittelussa otettiin huomioon tuoteporttien käyttöönottaminen sekä omatoimikirjastoon liittyvät ratkaisut (sähkö- ja verkkokaapeliasennukset, sekä valvontakamerat). Tuoteportit, lainaus- ja palautusautomaatti sekä ovilukija asennettiin lokakuun alussa 2016. Järjestelmän käyttöönotto vaati myös yhteistyön tekemistä kirjastojärjestelmätoimittajan kanssa mm. rajapintojen avausten muodossa.

Kirjaston muutto uusiin tiloihin alkoi 14.11.2016, jolloin aineiston puhdistuksen jälkeen tarroitettiin ja konvertointiin muualta kuin siirtokokoelmasta siirtyvä aineisto. Uuteen kirjastoon liittyvä RFID-tekniikkaan liittyvä käyttöönottokoulutus oli 30.12.2016 ja uusi kirjastotila avattiin 2.1.2017.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Ei ole.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

RFID-tekniikkan avulla saimme palvelupisteissä tapahtuvan lainauksen ja palautuksen ergonomisemmaksi. Lisäksi ko. tekniikka mahdollistaa myös aineiston valvonnan ja samalla kävijälaskentaa pystytään seuraamaan tehokkaasti. Lainaus- ja palautusautomaatti on asiakkaille lisäpalvelu henkilökohtaisen asiakaspalvelun rinnalla. Omatoimikirjastoon liittyvä tekniikka mahdollistaa kirjaston laajemmat aukiolomahdollisuudet tulevaisuudessa.

Jatkotoimenpiteet: 

Uudessa kirjastotilassa tullaan ottamaan käyttöön omatoimisuutta vaiheittain. Omatoimisuuden avulla saamme kirjastotiloja laajemmin asiakkaidemme käyttöön ja samalla kirjastopalveluiden saavutettavuutta saadaan tehostettua.
Omatoimisuus tullaan aloittamaan lehtilukusalista ensin pienimuotoisesti. Jos kokemukset ovat myönteisiä, omatoimiaikaa tullaan vähitellen lisäämään ensin lehtilukusalissa ja myöhemmin omatoimisuuden piiriin voi kuulua myös kirjastosali.

Lisätietoa: 

Hankkeen kustannuspaikan ylittänyt osuus 427 € on siirretty omarahoitusosuuteen kohdassa aineet, tarvikkeet ja tavarat.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€40 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 790
Budjetti euroissa yhteensä: 
€48 990
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€45 160
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 160
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
12henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€35 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2015, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015

 
okm
avi