Riemukas päivä kirjastossa
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Auran kirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 7
21381
Kirjaston puhelin : 
040-540 9841
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@aura.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Aura
Y-tunnus : 
0132103-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Tiina Rissanen
Puhelin : 
040-540 9841
Sähköposti : 
kirjasto@aura.fi
Hankkeen tavoite: 

Kutsumme lapsiperheitä tutustumaan kirjaston palveluihin ja innostumaan yhdessä lukemisesta. Hankkeen kohderyhmänä ovat pienten lasten vanhemmat ja erityisesti kirjaston ei-käyttäjät. Tavoitteena on kannustaa perheitä kirjaston käyttöön ja tehdä lukemisesta luonteva osa vapaa-ajan viettoa. Täten mahdollisimman moni lapsi pääsee osalliseksi kirjallisuuden tunnetusti hyvistä vaikutuksista: kieli kehittyy, mielikuvitus ja sanavarasto laajenevat, kuuntelu- ja keskittymiskyky parantuvat ja myöhemmin koulussa lukemaan oppiminen helpottuu. Kirjasto on ilmainen ja tasa-arvoinen kohtaamispaikka, johon voi tulla viettämään aikaa ja viihtymään.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumassa kerätään palautetta suullisesti ja kirjallisesti. Määrällisesti voidaan seurata uusien asiakkaiden määrää sekä vinkatun aineiston lainamääriä. Samalla kerätään tietoa asiakkaiden palvelutarpeista ja –odotuksista. Erityisesti kiinnostaa aikaisempien ei-käyttäjien haastattelu, jotta voimme parantaa palveluamme.

Kuvaus : 

Kirjasto on vuosittain osallistunut Auran MLL:n järjestämille 1-vuotissyntymäpäiville, jonne kutsutaan kaikki samana vuonna yhden vuoden täyttävät lapset perheineen. Kirjastolla on ollut oma esittelypiste, jossa on kerrottu kirjastosta, esitelty kohderyhmälle sopivaa aineistoa ja tehty kirjastokortteja uusille asiakkaille. Tämä on hyvä tilaisuus tavata suuri osa ikäluokasta ja antaa ensikosketus kirjastoon.

Yksivuotissyntymäpäivien jälkeen kuluu viisi vuotta ilman vanhempien ja kirjaston välisiä ohjattuja kontakteja. Osa perheistä käyttää kirjastoa hyvinkin aktiivisesti, mutta osa ei ollenkaan. Seuraavan kerran ei-käyttäjiin saadaan yhteys esikoulussa, jolloin lapset vanhempineen suorittavat Kainaloinen-lukudiplomin. Diplomiin kuuluu viisi kuvakirjaa, jotka vanhempi tai muu lapselle läheinen aikuinen lukee ääneen lapsen kanssa. Tässä vaiheessa on huomattu, että kirjasto ja lukeminen ovat monelle perheelle hyvin kaukaisia asioita. Nämä perheet haluamme projektin avulla tavoittaa.

Aiempien kokemusten valossa on tarpeen käynnistää hanke, jolla lapsiperheet tavoitetaan myös vauvaiän ja kouluiän välillä. Perheet kutsutaan kirjastoon 1-2 käynnille yhteiseen puuhapäivään. Vanhemmille esitellään kirjaston tiloja ja toimintaa sekä vinkataan kasvatus- ja parisuhdeoppaita sekä lapsille ääneen luettavaksi sopivia satu- ja kuvakirjoja ja vaikka yhdessä katsottavia elokuvia. Aikuisia varten voidaan myös pyytää paikalle lukuneuvoja. Samanaikaisesti lapsille järjestetään hauskaa ja kehittävää ohjelmaa kuten esimerkiksi lorutusta, sadutusta, satuhierontaa, satujoogaa, muskaria tai nukketeatteria. Tarkoituksena on, että koko perhe tulee yhdessä viettämään aikaa kirjastoon, joten eri-ikäisille lapsille varataan hieman erilaista ohjelmaa. Perheille kerrotaan myös Celia-kirjaston palveluista. Jokaiselle perheelle lahjoitetaan kirjastokäynnin yhteydessä puuhakirja. Siinä on erilaisia väritys- ja sokkelotehtäviä, jotka liittyvät kirjastoon ja kirjallisuuden teemoihin. Puuhakirjaa täyttäessä voi muistella kirjastokäynnillä saatuja oppeja ja innostua seuraavasta käynnistä.

Hanke toteutetaan Auran ja Pöytyän kirjastojen yhteistyönä ja yhteistyökumppaneina ovat MLL:n Auran, Karinaisten, Pöytyän ja Yläneen osastot. Tapahtumat järjestetään Auran kirjastossa ja jokaisessa Pöytyän kolmesta kirjastosta.

Hankkeen kustannusarvio on 5730 euroa. Se koostuu asiantuntijapalkkioista, heidän matkakuluistaan sekä materiaalihankinnoista. Asiantuntijoita käytetään ohjelman järjestämisessä ja aktiviteettien ohjaamisessa, sekä puuhakirjan laadinnassa. Kirjaston omarahoitusosuus on 900 euroa. Se koostuu lähinnä henkilökunnan työpanoksesta.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pöytyän kirjastot, MLL:n Auran ja Pöytyän osastot
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tarkoituksena oli kutsua lapsiperheitä tutustumaan kirjaston palveluihin ja innostumaan yhdessä kirjastossa käymisestä ja lukemisesta. Kohderyhmänä olivat pienet lapset vanhempineen ja erityisesti kirjaston ei-käyttäjät.

Hanke toteutettiin ja Auran ja Pöytyän kuntien yhteisenä. Aurassa on yksi kirjasto ja Pöytyällä kolme: Kyrö, Riihikoski ja Yläne. Yhteistyökumppaneina olivat kuntien alueella toimivat MLL:n osastot.

Tilaisuuksia järjestettiin neljä, eli yksi jokaisessa kirjastossa. Jokaiseen tilaisuuteen hankittiin vetonaulaksi kuuluisa ja laadukas esiintyjä. Aurassa esiintyivät liikennepuistokonstaapelit Maltti ja Vallu, Kyrössä musiikkiteatteriduo Mimi ja Kuku, Riihikoskella Teatteri Mukamas ja Yläneellä Nukketeatteri Piironginlaatikko.

MLL oli mukana päivien ideoinnissa ja järjesti lapsille toimintaa joko ennen esitystä tai sen jälkeen. Kaikissa kirjastoissa rakennettiin lapsille puuharata, johon kuului erilaisia rasteja, kuten piirustustehtäviä, tietokilpailu, kasvomaalausta, ongintaa, askartelua sekä satuhetki tai lorunurkka.

Kaikissa tilaisuuksissa oli myös tarjoilua ja tilat oli koristeltu lastenjuhliin sopiviksi.

Kaikki tilaisuudet onnistuivat erittäin hyvin ja paikalle saapui runsaasti lapsiperheitä. Palautetta kerättiin suullisesti tapahtuman aikana ja sen jälkeen. Aurassa kerättiin myös kirjallista palautetta pyytämällä ihmisiä laittamaan palautelaatikkoon valitsemansa hymynaama, jonka toiselle puolelle sai kirjoittaa tuntojansa. Tapahtumia kiiteltiin ja kehuttiin. Tämän kaltaisia tapahtumia toivottiin enemmänkin. Esityksiä kehuttiin ja lapset pitivät puuhatehtävistä ja yleisesti kirjastossa olemisesta.

MLL:ltä saatiin arvokkaita vinkkejä lapsiperheiden mieltymyksistä ja tottumuksista. Yhteistyökumppanina MLL varmisti omien verkostojensa avulla riittävän yleisömäärän ja sai tiedon perille niille, jotka eivät kirjaston tiedottelua seuraa. Tapahtumista laitettiin lisäksi paikallislehteen maksullisia ilmoituksia.

Esiintyjiin oltiin tyytyväisiä ja heitä mahdollisesti pyydetään uudelleen, tai ainakin suositellaan eteenpäin.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

-puuhavihko (8 sivua), jossa kirjastoon liittyviä tehtäviä, voidaan myös tulevaisuudessa jakaa lapsille kirjaston tilaisuuksissa
-mainokset kirjastojen ja MLL:n kotisivuilla ja Facebookissa
-ilmoitukset kaupoilla, kouluilla, päiväkodeilla ja kirjastojen ilmoitustauluilla
-maksulliset ilmoitukset paikallislehdessä
-paikallislehden juttu Auran tilaisuudesta

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeella pyrittiin erityisesti tavoittamaan kirjaston ei-käyttäjiä. Tässä onnistuttiin hyvin. Aktiiviset kirjaston käyttäjät olivat runsaslukuisina paikalla, mutta ilahduttavan paljon oli myös harvemmin tai ei ollenkaan kirjastossa käyviä perheitä. Pääasia oli saada harvemmin käyvät asiakkaat tulemaan sisälle kirjastoon, tutustumaan tiloihin ja palveluihin ja kokemaan myönteisiä elämyksiä.

Hankkeen onnistumista mitattiin kävijämäärällä, uusien lainauskorttien määrällä sekä lastenkirjojen lainamäärällä. Kävijämäärä oli kaikissa tapahtumissa positiivinen  yllätys ja siihen oltiin hyvin tyytyväisiä.

Uusia lainauskortteja tehtiin Yläneellä useita, mutta muissa kirjastoissa vähän, eli uusista asiakkaista ei kuitenkaan montaakaan saatu saman tien sitoutettua kirjaston asiakkaiksi, mikä oli lievä pettymys.

Tapahtumia ja väkeä oli niin paljon, että kirjastoissa oli tapahtuman aikana varsin rauhatonta. Asiakkaiden huomio näytti olevan esiintyjissä, puuhapisteissä sekä tarjoilussa, eikä kirjojen katseluun tai valintaan oikein keskitytty. Tämän vuoksi lainoja kertyi tapahtumien aikana melko vähän.

Henkilökunnalle päivä oli opettavainen. Tämän jälkeen osaamme paremmin arvioida tapahtuman vaatiman tilan sekä henkilökunnan. Kunkin kirjaston koko henkilökunta oli työssä tapahtumien ajan ja apua saatiin MLL:stä, tukioppilailta sekä vapaaehtoisilta, mutta silti tehtävämateriaalit sekä tarjoiltavat pääsivät loppumaan. Päivän kiireisyys tuli yllätyksenä ja samoin se, ettei ole helppo saada ihmisiä keskittymään. Perheiden kuviteltiin viettävän kirjastossa pitempi aika, mutta monilla oli kiire muualle heti esityksen ja puuharadan jälkeen. Kirjastoon ei juurikaan jääty viettämään aikaa. Tarkoitus oli vinkata muitakin lastenkirjoja lorunurkkauksen lisäksi, mutta sellaiseen ei löytynyt tilaisuutta. Puuharataan kuului osana loru- tai satunurkkaus ja se oli ainut rauhoittumisen paikka.

Hankkeen hakemusvaiheessa oli ajatuksena järjestää satujoogaa tai satuhierontaa, mutta nämä aktiviteetit osoittautuivat sopimattomiksi yleisötapahtumaan. Paikalla oli tiloihin nähden niin paljon ihmisiä, että rauhallisen hetken järjestäminen pienille ryhmille kerrallaan olisi ollut mahdotonta. Mukaansatempaavat esitykset sopivat isoihin tapahtumiin paljon paremmin. Jos rauhoittumista vaativaa ohjelmaa tarjotaan, niin silloin on parempi kutsua paikalle tietty lapsiryhmä vain kyseistä toimintaa varten.

Jatkotoimenpiteet: 

Yleisömäärä kaikissa tapahtumissa oli iloinen yllätys, joten vastaaville tapahtumille olisi todella tarvetta. Vetovoimaisen esiintyjän maksuton esitys keräsi paljon myönteistä palautetta ja jopa hämmästelyä, nyt kaikilla oli mahdollisuus tulla katsomaan. Toisaalta kalliin esiintyjän hankkiminen on kirjastoille mahdotonta ilman ulkopuolista rahoitusta. Puuharata ja tarjoilu kiinnostivat yleisöä myös suuresti, joten kannattaa kokeilla, onko mahdollista tavoittaa yleisöä omin voimin järjestetyllä ohjelmalla ilman kuuluisaa vetonaulaa.

Kirjaston toimintaa on aikaisemmin esitelty MLL:n sekä seurakunnan tilaisuuksissa, mutta nyt kehitetään uusia jalkautumismahdollisuuksia lapsiperheiden kulkureiteille, kuten kirjastokoju torilla, myyjäisissä,  urheilutapahtumissa tai neuvolassa. Kirjastot järjestävät säännöllisesti satutunteja ja elokuvanäytöksiä, mutta näihin osallistutaan enimmäkseen päivähoitoryhminä, jatkossa mietitään edelleen uusia tapoja tavoittaa vapaa-aikaansa viettävät perheet.

Lisätietoa: 

Esiintyjät olivat edullisempia kuin etukäteen ajattelimme. Jokaisella esiintyjällä matkakustannukset sisältyivät laskuun, joten niitä ei ole eritelty. Henkilökunnan työtunteja kului odotettua enemmän, palkanlaskijalta saatujen lukujen valossa omiin henkilöstökuluihin meni lähes kaksinkertainen summa arvioon verrattuna. Tosin mukana on aikaa vienyt puuhavihkon laatiminen, joka tehtiin omana työnä eikä tilattu ammattilaiselta.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 830
Oma rahoitus yhteensä: 
€900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 730
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 009
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 912
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
4kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
325henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi