Rosvoseikkailuja kyläkouluissa
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Siilinjärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kasurilantie 7
71800
Kirjaston puhelin : 
044 7401 381
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@siilinjarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Siili
Y-tunnus : 
0172718-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Selesniemi / Maarit Kuusela
Puhelin : 
044 7401 386 ; 044 7401 380
Sähköposti : 
jaana.selesniemi@siilinjarvi.fi ; maarit.kuusela@siilinjarvi.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on tarjota kuntamme pienimpien kyläkoulujen 3-6 -luokkien oppilaille kirjailijavierailu ja mahdollisuus osallistua sanataiteen ja kirjoittamisen työpajoihin. Kyläkoulut ovat viime vuosina jääneet suurempiin alakouluihin suuntautuneiden kirjailijavierailujen ulkopuolelle. Kyläkoulujen oppilaat ovat todella innokkaita kirjastopalveluiden käyttäjiä, mikä näkyy mm. kirjastoauton lainausluvuissa koulupysäkeillä. Lukeminen on hyvä ja helppo harrastus ja tarjoaa mukavaa ajankulua lapsille ja nuorille, jotka asuvat syrjäseudulla, kaukana keskustasta ja muista harrastusmahdollisuuksista.

Siri Kolun kirjoittaman Me Rosvolat- kirjasarjan ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 2010. Kirjasarja on otettu hyvin vastaan sekä lukijoiden että kriitikoiden keskuudessa. Sarjan ensimmäinen osa sai Finlandia Juniorin ilmestymisvuonnaan ja kirjailija itse on palkittu useampaan kertaan. Kirjoja on kiitelty mm. niiden epäsovinnaisuudesta ja suorastaan anarkistisesta otteesta. Kirjailijaa kuvataan innostavaksi ja eläväiseksi esiintyjäksi. Kirjailijavierailuun ennalta valmistautuessaan luokat voivat harrastaa yhteisöllistä lukemista, sillä Me Rosvolat- kirjasarjan ensimmäistä kirjaa löytyy kirjastomme kokoelmista 25 kappaletta.

Perinteisten kirjailijavierailujen lisäksi Siri Kolu on vetänyt työpajoja sekä draamamenetelmin että luovan kirjoittamisen harjoituksin. Hankkeeseen sisältyvien työpajojen tavoitteena on innostaa alakoulun oppilaita ilmaisemaan itseään kirjoittamisen keinoin. Toisaalta Me Rosvolat- kirjojen ympärille kietoutuva sanataidetyöpaja tarjoaa oppilaille elämyksellisen sukelluksen rosvoseikkailujen maailmaan. Kyläkoulujen luokanopettajat ovat hankkeessa tiiviisti mukana. Tavoitteena on, että opettajat jatkavat sanataiteen opetusta luokissaan hyödyntäen työpajoista saamiaan kokemuksia.

Omarahoitusosuus koostuu kirjastonhoitajan palkkakustannuksista sekä matkakustannuksista (kirjailijan kuljettaminen kyläkouluille).

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kyläkoulujen luokanopettajat

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjailijavierailut ja työpajat pienillä kyläkouluilla olivat erittäin pidettyjä, vaikka jouduimme muuttamaan alkuperäistä suunnitelmaa kirjailijavieraan osalta. Siri Kolu ei päässyt tällä kertaa tulemaan ja viime hetkillä saimme hänen tilalleen Paula Norosen. Vaikka Rosvoseikkailut vaihtuivat supersankaruuteen, olimme tyytyväisiä kirjailijavieraaseemme, jolla oli vahva esiintymiskokemus. Koska muutoksia tuli aivan viime hetkillä, hankimme hankerahoilla kokoelmiimme mutamia lisäkappaleita Paula Norosen Supermarsu-kirjoja, jotta oppilailla oli mahdollisuus tutustua etukäteen kirjailijan tuotantoon. Kirjailijaesiintymisiä oli kuuntelemassa kolmella koululla 3-5- luokkien oppilaita ja työpajoihin osallistui 3-4 -luokkalaisia. Työpajoissa oppilaat olivat pienen alustuksen jälkeen kirjoittaneet oman supersankari-tarinansa, joita oli luettu ääneen ja kirjailija oli antanut palautetta jokaisesta tekstistä. Kirjailijavierailun jälkeen Supermarsuja on lainattu todella paljon eivätkä hankitut lisäkappaleet ole jääneet hyllyjen täytteeksi. Jälleen kerran voitiin huomata, miten tärkeitä kirjailijavierailut ovat ja miten ne innostavat lukemaan.

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2015
Lopetuspäivämäärä : 
30/04/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€1 740
Oma rahoitus yhteensä: 
€505
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 245
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 122
Oma rahoitus yhteensä: 
€421

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
160henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 700

Hakemus on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014