Runoelämää
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Pyhännän kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Manuntie 4
92930
Bibliotekets telefonnummer : 
040-1912236
Bibliotekets e-postadress : 
pyhanta.kirjasto@pyhanta.fi
ISIL-kod : 
FI-Pyhnu
FO-nummer : 
0189226-6
Ansvarsperson : 
Sari Seitajärvi
Telefonnummer : 
0447591252
E-post : 
sari.seitajarvi@pyhanta.fi
Projektets målsättning: 

Kutsutaan kaksi runoilijaa puhumaan omasta tuotannostaan.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kirjailijavierailut ja osallistuminen

Projektbeskrivning : 

Kutsutaan kaksi runoilijaa puhumaan omasta tuotannostaan.

Toinen runoilija on lasten- ja nuorten runoja kirjoittava runoilija ja häntä pyydetään kiertämään Pyhännän ja Kärsämäen koulut. Tänä lukuvuonna Pyhännällä on yhteensä 242 perusopetuksessa olevaa koululaista, Kärsämäellä on 288 oppilasta Frosteruksen koululla ja 47 oppilasta Saviselän koululla. Ensi lukuvuoden tilanne tietysti hieman toinen, mutta tuo on kohderyhmän suurusluokka. Yksi Kärsämäen esiintymisistä pidetään Saviselän koululla.

Toinen runoilijavieras on ns. aikuisten runoilija ja häntä pyydetään esiintymään Pyhännän ja Kärsämäen kunnankirjastoissa avoimessa tilaisuudessa.

Koska kokemus pitää saada näkyväksi, pyydetään molempien runoilijoiden vierailuihin osallistuneita muotoilemaan kommenttinsa tapahtumasta runomuotoon ja nämä kommentit kootaan sitten näyttelyiksi kumpaankin kirjastoon.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Kärsämäen kunnankirjasto

Tidigare projekt: 

Kunnilla ei ole ollut yhteisiä runouteen liittyviä hankkeita. Yhteisiä kirjailijavieraluja on ollut aiemminkin.

Webbsidor, publikationer och material: 

Koululaisten runonäyttelyn materiaalit on palautettu koululaisille.

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hanke oli onnistunut ja toteutui lähestulkoon täysin hankesuunnitelman mukaisesti.

Hankkeessa kutsuttiin siis Pyhännän ja Kärsämäen kouluille runoilijavieraaksi Jukka Itkonen 4.-5.11.2014. Vierailuun osallistuivat kaikki Pyhännän perusopetuksen oppilaat ja Kärsämäeltä sivukylien koulujen oppilaat sekä Frosteruksen koulun 0.-7.lk oppilaat. Avoin runoilta pidettiin 8.10.2015 Saviselän koululla ja vieraana oli Tomi Kontio. Lisäksi pidettiin molemmissa kirjastoissa jouluinen runoilta (7.12.2015 ja 9.12.2015). Keväällä 2014 järjestettiin kirjoissa Itkosen vierailuun osallistuneiden koululaisten runonäyttely. Mukana oli itse kirjoitettuja runoja ja kuvituksia Jukka Itkosen runoihin.

Ainoa poikkeus hankesuunnitelmaan oli se, että avoimen runotilaisuuden osallistujilla ei teetetty näyttelyä runoista yms. palautteesta tapahtumasta. Lisäksi onnistuttiin järjestämään molemmissa kunnankirjastoissa myös jouluinen runotilaisuus, joissa oli oikein hyvin osallistujia. Erityiseksi onnistumiseksi voidaan laskea kokeilua yhteistilaisuuden järjestämisestä kuntakeskusten puolessa välissä Saviselän koululla. Tällaisia tilaisuuksia kannattaa järjestää yhteistyössä toistekin.

Fortsatta åtgärder: 

Hankkeesta ei sinäänsä seuraa jatkotoimenpiteitä, mutta hanke osoittaa, että pienten kuntien kannattaa järjestää tapahtumia ja kirjailijavierailuja yhteistoiminnassa.

Ytterligare information: 

Omakustanneosuuden henkilöstömenot koostuvat kirjailijavierailujen aikaisista kuljetus-, opastus- ja osallistumistunneista sekä hankkeen suunnittelu-, järjestely- ja raportointiajasta. Selkeyden vuoksi kaikki tunnit on laskettu virkailijan tuntipalkalla13,16 eikä huomioitu, että osan näistä omakustanneosuuden työtunneista on tehnyt kirjastonjohtaja.

Lisäksi yhteistyökumppanin rahoitusosuudessa ei näy Kärsämäen kirjaston yleisötilaisuuksien kahvitarjoilu eikä koulujen runonäyttelyihin käyttämät materiaalit tai opettajien työaika.

 

Projektet börjar : 
01/09/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€2 270
Egen finansiering: 
€570
Budget sammanlagt: 
€2 840
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€2 545
Egen finansiering: 
€544
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€17

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
10kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
514henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 000

Katso Perustelumuistio 2014 Hankerekisteristä http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014