Runoja kirjastoon
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Mynämäen kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Keskuskatu 13
23600 Mynämäki
Bibliotekets telefonnummer : 
02 437 6625
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@mynamaki.fi
ISIL-kod : 
FI-Mynma
FO-nummer : 
2048364-4
Ansvarsperson : 
Viktoria Kulmala
Telefonnummer : 
02 4376616
E-post : 
viktoria.kulmala@mynamaki.fi
Projektbeskrivning : 

Projektin aikana Mynämäen kirjastossa toteutetaan runoaiheiset tapahtumat.  Projekti koostuu kahdesta erilaisesta tapahtumasta, joiden yhteisenä teemana on runous ja runoilijat.

1. Runoilija kirjastossa: haastattelutilaisuus. Tilaisuus jossa kirjaston henkilökunnan edustaja tai kirjastoasioita hoitavan lautakunnan edustaja haastattelee runoilijoita. Tilaisuudessa olisi kaksi runoilijaa haastateltavana. Mukaan tuleville runoilijoilla tulee olla jo tuotantoa sen verran että on mahdollista haastatella ja että haastattelija pystyy perehtymään esiintyjien tuotantoon. Yleisö saa tämänkaltaisista tilaisuuksia aina paljon: on mahdollisuus syventyä tarkemmin runoilijoiden tuotantoon ja persoonaan.

2. Runoja nuorisolle. Tilaisuudessa mukana 3 runoilijaa jotka esiintyvät kirjastossa. Tilaisuuden kesto noin tunti. Kirjasto kutsuu paikalle Laurin yläkoulun ja Mynämäen lukion opettajia ja oppilaita. 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Mynämäen lukio

Laurin koulu

Webbsidor, publikationer och material: 

 

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Projektin aikana toteutettiin seuraavat tapahtumat:

Runoja nuorisolle 23.4.2013. Tilaisuudessa mukana neljää runoilijaa, jotka esiintyvät Laurin koulussa: Tommi Parkko, Robert Meriruoho, Emilia Lehtinen ja Kristian Huuhtanen..Tilaisuus kesti noin tunti. Kirjasto kutsui paikalle Laurin yläkoulun yläasteen oppilaita (7-luokkalaiset). 

Runoilija  Emilia Lehtinen kävi pitämässä riimirunotyöpajan päiväkodin eskarirymille 23.4.2013.

Edellisten tapahtumien lisäksi on järjestetty erillinen tapahtuma kirjastoon, jonne kutsuttiin kaikki opillaat, jotka ovat suorittaneet kirjallisuuden lukudiplomin. Lukudiplomijuhlassa esiintyi kirjailija Hannu Hirvonen. 

 

Projektet börjar : 
01/04/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€800
Egen finansiering: 
€100
Budget sammanlagt: 
€0
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€960
Egen finansiering: 
€160
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
3kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
153henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€800

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013