Runojen salamyhkäiset säkeet - nykyruno tutuksi
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Oripään kirjasto
Bibliotekets adress : 
Koulutie 2
32500
Bibliotekets telefonnummer : 
0400 215 582
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@oripaa.fi
ISIL-kod : 
FI-Oripa
FO-nummer : 
0135869-6
Ansvarsperson : 
Mari Kujanpää
Telefonnummer : 
0400 215 582
E-post : 
mari.kujanpaa@oripaa.fi
Projektbeskrivning : 

Lyriikka jää suomalaisen kirjallisuuden kentällä turhan usein romaanien varjoon. Tämän hankkeen tarkoituksena on tuoda nykyrunoutta esille, lisätä kiinnostusta runoihin ja saada kirjaston runokirjat entistä aktiivisempaan käyttöön.

Kun runon kuulee runoilijan itsensä esittämänä, se avautuu aivan toisella tavalla kuin hiljaa kirjasta luettuna. Siksi tässä hankkeessa tuodaan kolme nykyrunoilijaa kirjastoon esittäytymään, lukemaan omaa tuotantoaan ja houkuttelemaan ihmisiä runouden pariin. Runoiltaa markkinoidaan erityisesti lähiseudun kirjallisuuspiireille.

Haettu avustussumma kuluu runoilijoiden palkkioihin, matkakuluihin, tapahtuman markkinointiin, kahvitarjoiluun sekä kirjaston järjestämiseen esiintymiseen soveltuvaksi. Runoilijoiden kirjoja hankitaan kirjastoon tai kaukolainataan muista kirjastoista, jotta kiinnostuneet asiakkaat voivat heti runoillan päätyttyä lainata niitä.

 

 

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Oripään kirjastossa järjestettiin 18.4.2013 runoilta, jossa runoilijat Juho Nieminen, Kristian Huuhtanen ja Jonimatti Joutsijärvi lukivat runojaan ja kertoivat niiden synnystä. Runoilijoita haastatteli kirjailija Tommi Parkko. Runoiltaan osallistui 12 henkilöä, joista osa oli ulkopaikkakuntalaisia. Yleisö kuunteli runoilijoita tarkkaavaisesti, ja tilaisuuden jälkeen keskusteltiin muun muassa nykyrunouden viemisestä nuorille ja riimirunojen harvinaistumisesta. Vielä muutama viikko runoillan jälkeen runous kiinnosti kirjaston asiakkaita tavallista enemmän.

Fortsatta åtgärder: 

Kirjastoon hankitaan edelleen runokirjoja, ja lyriikkaa esitellään toisinaan asiakkaille kirjanäyttelyissä.

Projektet börjar : 
01/04/2012
Projektet avslutas : 
31/12/2012
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€800
Egen finansiering: 
€200
Budget sammanlagt: 
€1 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€799
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
12henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€800

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013