Runokuvittelua
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuhmon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 16
88900
Kirjaston puhelin : 
044-7255390
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@kuhmo.fi
ISIL-tunnus : 
kuhmo
Y-tunnus : 
0186204-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Taina Hyvönen
Puhelin : 
044-7255 389
Sähköposti : 
taina.hyvonen@kuhmo.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on avata nuorille runojen maailma heille tutulla välineellä (videokuvalla). Toisena tavoitteena on luoda runo - videokuva -malli eri luokka-asteille. Edelleen hankkeen tavoitteena on antaa nuorille esiintymisvarmuutta ja positiivisia kokemuksia esiintymisestä. Runokuvittelua hankkeessa Tuupalan koulun äidinkielen opettaja aluksi esittelee runokirjoja seitsemännen luokan oppilaille. Esittelyn jälkeen oppilaat valitsevat oman videoitavan runon ryhmässä tai parina. Tämän jälkeen oppilaat tekevät yhdessä opettajan kanssa käsikirjoituksen runovideolle sekä suunnittelevat kuvauksen ja äänimaailman runovideoon. Nuorten runovideot tulee kuvaamaan ammatilainen, joka myös tekee videoiden editoinnin ja tarvittavan tekstityksen. Runovideoiden valmistumisen jälkeen oppitunnilla arvioidaan runovideot. Kirjastossa pidetään kaikille avoin runoilta, jossa julkistetaan nuorten tekemät runovideot. Tästä on tarkoitus kehittää toimintamalli, jota voidaan laajentaa eri luokka-asteille. Runokuviteluun osallistuvat Tuupalan koulun 32 oppilasta, äidinkielen opettaja, videokuvaaja sekä kirjaston henkilökuntaa. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2012 aikana. Runokuvittelua hankkeella on tarkoitus avata nuorille runouden maailma myös kuvan kautta. Runon kuvakieli ja sanoma voivat myös hahmottua nuorille selkeämmin. Esiintymisvarmuus ja toisten kanssa ryhmässä toimiminen myös kasvavat hankeen myötä.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Tuupalan koulun 32 oppilasta, äidinkielen opettaja, rehtori, videokuvaaja ja Kuhmon kirjaston henkilökunta

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Dvd-levy oppilaiden runovideoista.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tuupalan koulun 8 A ja 8 C-luokkien oppilaat tekivät runovideon äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan Marja-Stiina Suihkon opastuksella. Opettaja Eero Juntunen editoi runovideot lopulliseen muotoonsa. Aluksi oppilaat tutustuivat runoihin tekstilajina ja tekivät ryhmätyön runojen kielikuvista (vuodenaikarunot). Oppilaat tekivät myös omia runoja: kuvarunoja, limerkkejä ja haikuja. Tämän jälkeen ryhmät valitisivat yhden runon, josta tekivät runovideon/digirunon. Työvaiheet olivat seuraavat: runon avaaminen, runon jakaminen kohtauksiin, kuvakäsikirjoituksen tekeminen, tekstityksen suunnittelu, kuvaaminen, viimeistely ja editointi. Oppilaiden runovideot esitettiin kirjastossa 15.5.2013 yleisötilasuudessa. Koulussa pidettiin myös päivänavaus aiheesta.

Oppilaat oppivat lukemaan ja arvioimaan runoja. He oppivat myös tuntemaan erilaisia runoja. Oppilaat saivat esiintymiskokemusta ja harjoittelivat elokuvakerronnan alkeita. Oppilaat oppivat myös videotyöskentelyä. Projektin puitteissa oppilaat toimivat yhdessä: uusia rooleja, oppilaiden monipuolista osaamista (esim. ideointi, visualisointi, ohjaaminen, näytteleminen ja kuvaaminen). Projekti toi myös yhteistoiminnallista vaihtelua koulutyöhön.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkossa tulisi olla tiiviimpi aikataulu ja sovituista aikatauluista kiinni pitäminen. Kuvattavaksi valitut runot pitäisi eritellä perusteellisemmin. Myös vaihtoehtoisia kuvasuunnitelmia olisi hyvä tehdä. Runojen tekstitys ja äänitys tulsi myös suunnitella tarkemmin. Viimeistelyyn tulsi myös kiinnittää enemmän huomoita: loppuun asti tekeminen.

Runovideoiden/digirunojen tekeminen innostaa nuoria runojen ja runouden opiskelussa. Jatkossa myös toiset Tuupalan koulun äidinkielen opettajat tulevat käyttämään tätä menetelmää runojen opettamisessa. Myös muille luokka-asteille käytetään samaa opetusmenetelmää runouden opiskelussa.

Aloituspäivämäärä : 
19/10/2011
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€1 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 097
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 397
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
180henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
12henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 700
 
okm
avi