Runonrustaajat : runotyöpaja 1-2 -luokkalaisille, osa 2
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Siilinjärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kasurilantie 7
71800
Kirjaston puhelin : 
044 7401 381
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@siilinjarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Siili
Y-tunnus : 
0172718-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Selesniemi / Maarit Kuusela
Puhelin : 
044 7401 386 ; 0447401 380
Sähköposti : 
jaana.selesniemi@siilinjarvi.fi / maarit.kuusela@siilinjarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on tehdä lastenrunoutta tunnetuksi ja sitä kautta edistää lasten lukemista ja kirjallisuuden harrastusta sekä oppimista.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- hankkeen puitteissa järjestettyjen tapahtumien määrä sekä niihin osallistuneiden oppilaiden henkilömäärä
- opettajilta saatu palaute

Kuvaus : 

Vuonna 2013 Siilinjärven kolmella alakoululla järjestettiin hankerahoituksella "Runonrustaajat" -työpajoja, joiden tavoitteena oli innostaa 1-2 -luokkalaisia lastenrunojen maailmaan ja lisätä lasten lukemisharrastusta runokirjojen suuntaan. Sanataideohjaajan johdolla pajoissa mm. riimiteltiin ja loruteltiin ja kirjoitettiin riimi- ja haikurunoja sekä runotarinoita. Pajat saivat erittäin hyvän vastaanoton kouluilla ja opettajat ammensivat omaan työhönsä monia hyviä vinkkejä ja ideoita. Nämä uudet ideat levisivät myös koulun muiden opettajien keskuuteen. Pajoista tuli kirjastoon paljon positiivista palautetta.

Uuden runopajakierroksen tavoitteena on tehdä lastenrunoutta tunnetuksi ja sitä kautta edistää lasten lukemisen ja kirjallisuuden harrastamista sekä oppimista myös niillä kouluilla, jotka eivät olleet mukana aikaisemmassa hankkeessa. Lasten ja nuorten lukemisharrastuksen tukeminen onkin yksi painopistealue Siilinjärven kirjaston strategiassa.

Tavoitteena on järjestää kolmella koululla pajatyöskentelyä yhteensä 36 tuntia. Jokaiselta koululta valitaan kaksi luokkaa ja kukin luokka saa ohjausta kuuden tunnin ajan.

Runopajojen ohjaaja löytyy Kuopiosta, lasten- ja nuorten sanataidekoulu Aapelista. Aapelin ohjaajien tuntipalkkio on noin 50 euroa ja henkilöstökulut sivukuluineen 2200 euroa.

Matkakustannukset Kuopio-Siilinjärvi-Kuopio on laskettu oman auton käytön mukaan, koska julkista liikennettä syrjässä sijaitseville alakouluille ei ole.

Omarahoitusosuus koostuu kirjastonhoitajan palkkakustannuksista ja kunnan työpajoille tarjoamien tilojen vuokrista.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
alakoulujen luokanopettajat
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Runonrustaajat-hankkeen toiselle kierrokselle osallistui alkuopetuksen luokkia Pöljän, Siilinlahden ja Toivalan kouluilta. Kultakin koululta runopajoihin pääsi kaksi luokkaa ja kullekin luokalle järjestettiin pajatyöskentelyä kuusi tuntia. Kuopion sanataidekoulu Aapelin sanataideohjaaja Sari Siltavuori ohjasi ammattitaitoisesti pajoja ja teki oppilaiden kanssa monenlaisia harjoitteita. Hanke oli kokonaisuudessaan onnistunut, minkä puolesta puhui myös opettajilta tullut positiivinen palaute.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kouluille ja opettajille tällaisten pajojen merkitys ja vaikutus on todella suuri. Pajat järjestettiin luokkahuoneessa ja oppilaita oli noin 20 / paja. Tällöin ohjaus oli henkilökohtaista ja yksittäinen oppilas hyötyi hankkeesta enemmän kuin jos pajoissa olisi ollut esim. kahden luokan oppilaita. Opettajat olivat innostuneita ja jakoivat saamaansa oppia kollegoilleen.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 420
Oma rahoitus yhteensä: 
€660
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 080
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 060
Oma rahoitus yhteensä: 
€660
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
12kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
135henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 400

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2016. ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi