Runonrustaajat : runotyöpaja 1-2 -luokkalaisille, osa 2
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Siilinjärven kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kasurilantie 7
71800
Bibliotekets telefonnummer : 
044 7401 381
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@siilinjarvi.fi
ISIL-kod : 
FI-Siili
FO-nummer : 
0172718-0
Ansvarsperson : 
Jaana Selesniemi / Maarit Kuusela
Telefonnummer : 
044 7401 386 ; 0447401 380
E-post : 
jaana.selesniemi@siilinjarvi.fi / maarit.kuusela@siilinjarvi.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on tehdä lastenrunoutta tunnetuksi ja sitä kautta edistää lasten lukemista ja kirjallisuuden harrastusta sekä oppimista.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

- hankkeen puitteissa järjestettyjen tapahtumien määrä sekä niihin osallistuneiden oppilaiden henkilömäärä
- opettajilta saatu palaute

Projektbeskrivning : 

Vuonna 2013 Siilinjärven kolmella alakoululla järjestettiin hankerahoituksella "Runonrustaajat" -työpajoja, joiden tavoitteena oli innostaa 1-2 -luokkalaisia lastenrunojen maailmaan ja lisätä lasten lukemisharrastusta runokirjojen suuntaan. Sanataideohjaajan johdolla pajoissa mm. riimiteltiin ja loruteltiin ja kirjoitettiin riimi- ja haikurunoja sekä runotarinoita. Pajat saivat erittäin hyvän vastaanoton kouluilla ja opettajat ammensivat omaan työhönsä monia hyviä vinkkejä ja ideoita. Nämä uudet ideat levisivät myös koulun muiden opettajien keskuuteen. Pajoista tuli kirjastoon paljon positiivista palautetta.

Uuden runopajakierroksen tavoitteena on tehdä lastenrunoutta tunnetuksi ja sitä kautta edistää lasten lukemisen ja kirjallisuuden harrastamista sekä oppimista myös niillä kouluilla, jotka eivät olleet mukana aikaisemmassa hankkeessa. Lasten ja nuorten lukemisharrastuksen tukeminen onkin yksi painopistealue Siilinjärven kirjaston strategiassa.

Tavoitteena on järjestää kolmella koululla pajatyöskentelyä yhteensä 36 tuntia. Jokaiselta koululta valitaan kaksi luokkaa ja kukin luokka saa ohjausta kuuden tunnin ajan.

Runopajojen ohjaaja löytyy Kuopiosta, lasten- ja nuorten sanataidekoulu Aapelista. Aapelin ohjaajien tuntipalkkio on noin 50 euroa ja henkilöstökulut sivukuluineen 2200 euroa.

Matkakustannukset Kuopio-Siilinjärvi-Kuopio on laskettu oman auton käytön mukaan, koska julkista liikennettä syrjässä sijaitseville alakouluille ei ole.

Omarahoitusosuus koostuu kirjastonhoitajan palkkakustannuksista ja kunnan työpajoille tarjoamien tilojen vuokrista.

Samarbetspartner/s: 
alakoulujen luokanopettajat
Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Runonrustaajat-hankkeen toiselle kierrokselle osallistui alkuopetuksen luokkia Pöljän, Siilinlahden ja Toivalan kouluilta. Kultakin koululta runopajoihin pääsi kaksi luokkaa ja kullekin luokalle järjestettiin pajatyöskentelyä kuusi tuntia. Kuopion sanataidekoulu Aapelin sanataideohjaaja Sari Siltavuori ohjasi ammattitaitoisesti pajoja ja teki oppilaiden kanssa monenlaisia harjoitteita. Hanke oli kokonaisuudessaan onnistunut, minkä puolesta puhui myös opettajilta tullut positiivinen palaute.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kouluille ja opettajille tällaisten pajojen merkitys ja vaikutus on todella suuri. Pajat järjestettiin luokkahuoneessa ja oppilaita oli noin 20 / paja. Tällöin ohjaus oli henkilökohtaista ja yksittäinen oppilas hyötyi hankkeesta enemmän kuin jos pajoissa olisi ollut esim. kahden luokan oppilaita. Opettajat olivat innostuneita ja jakoivat saamaansa oppia kollegoilleen.

Projektet börjar : 
01/09/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€2 420
Egen finansiering: 
€660
Budget sammanlagt: 
€3 080
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€3 060
Egen finansiering: 
€660
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
12kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
135henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 400

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2016. ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.