Runoratsu Pegasos ja Hurmilus Hiiri: Luhangan kirjastojen ja päivähoidon lastenkirjastoyhteistyö
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Luhangan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Mämminiementie 3
19950
Kirjaston puhelin : 
0403479236
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@luhanka.fi
ISIL-tunnus : 
Fl-Luhnu
Y-tunnus : 
0176592-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Satu Suoranta
Puhelin : 
0400521210
Sähköposti : 
satu.suoranta@luhanka.fi
Hankkeen tavoite: 

Luhangan kunnankirjaston hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää lastenkirjastotyötä Luhangan päivähoidon kahden toimipisteen Kirkonkylän ja Tammijärven päivähoidon kanssa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mittareina on lasten lukumäärä satutunneilla vuonna 2017. Satutuntien ja runoleikkituntien määrä toimintavuonna 2017. Elokuvaesitykseen/elokuvaesityksiin osallistuvien lasten määrä ja elokuvatapahtumien määrä. Lasten tapahtumien/ esityksiin osallistujien määrä ja esitysten lukumäärä.

Kuvaus : 

Luhangan kunnankirjasto hakee avustusta Luhangan kunnankirjaston eri toimipisteiden: pääkirjaston ja Tammijärven kirjaston ja Kirkonkylän ja Tammijärven päivähoidon yhteistyössä järjestettävään lastenkirjastotyöhön ensi vuodeksi 2017. Päiväkoti-ikäisille lapsille on pidetty satutunteja viime keväästä 2016 lähtien Tammijärven kirjastossa ja kirjastojen tarkoitus olisi laajentaa lastenkirjastotoimintaa koskien päiväkoti-ikäisiä lapsia kummassakin kirjaston toimipisteessä. Kummassakin kirjastossa pidettäisiin satutunteja Keski kirjastojen Hurmilus hiiren hengen mukaisesti kaikenikäisille päiväkotilapsille. Lisäksi kummassakin kirjastossa olisi pienimuotoisia lasten kuvakirja- ja runokirjaesittelyjä ja satukirjoihin liittyviä leikkejä unohtamatta lasten ikätaso huomioonottaen. Lisäksi haluaisin järjestää sekä päiväkoti-ikäisille että sitä vanhemmille ala-asteen oppilaille suunnattuja musiikki- tai näytelmäesityksiä, joita esittäisivät alan ammattilaiset. Tällaisia tapahtumia voisi olla 1-3 kappaletta ensi vuoden 2017 aikana. Tammijärven koululla on 6 esikoululaista ja 44 vanhempaa lasta syksyllä 2016. Joten Tammijärven koululla voitaisiin järjestää Luhangan kunnankirjaston ja Tammijärven koulun kanssa yhteistyössä erilaisia esityksiä. Päiväkoti- ja eskari-ikäisille lapsille sekä 1-2 -luokkalaisille voisi olla oma esitys ja 3-6-luokkalaisille oma esitys. Luonnollisesti kirjastoissa olisi mukava järjestää lastenelokuvaesitys päiväkoti-ikäisille lapsille ensi vuoden aikana. Päiväkoti-ikäisiä lapsia on Tammijärvellä 6-10 ja Kirkonkylällä 5-8.

Lastenkirjastotyö on tärkeä asia ja mitä pienempi lapsi perehdytetään kirjojen, satujen ja runojen maailmaan sitä parempi. Mitä aikaisemmin lapsi tutustuu kirjojen kiehtovaan maailmaan sitä parempi lukija hänestä tulee. Lasten satutunnit yms. auttavat lasta tutustumaan satujen ja runojen maailmaan ja kun lapsi on eskari-ikäinen ja sitä vanhempi, niin kirjaston rooli on erittäin tärkeä lasten lukutaidon kehittymisessä koulun opettajien ja vanhempien esimerkin rinnalla. Jo päiväkoti-ikäiselle lapselle kannattaa lukea ääneen eikä sitä sovi unohtaa ala-asteikäiseltäkään lapselta.

Luhangan kunnankirjasto on tehnyt vuosia lastenkirjastotyötä eskari- ja muille ala-asteen oppilaille mm. satutunteja, kirjavinkkauksia ja lasten lukupiirejä järjestämällä ja avustuksiakin täkäläinen kirjasto on saanut lastenkirjastotyöhön hienosti. Kiitos siitä! Lastenkirjastotyöhön on haettu avustuksia viimeksi muutama vuosi sitten. Nyt Luhangan kunnankirjasto olisi hakemassa avustusta päiväkoti-ikäisten lasten perinteiseen lastenkirjastotyöhön. Luhangan kunnankirjasto hakee kirjastonhoitajan palkkakustannuksiin 2 000 €, matkakustannuksiin 500 €, esityksiin 4 000 € ja materiaaleihin 500 € eli yhteensä 7 000 €. Omarahoitusosuus olisi 1 500 €.

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Luhangan kunnankirjasto järjesti hankkeen aikana sekä Kirkonkylän että Tammijärven päivähoidon lapsille satutunteja yhteensä 11 kertaa. Satutunteihin osallistui yhteensä 66 lasta. Lisäksi hankkeen rahoituksella järjestettiin päivähoidon lapsille Sari Kanalan kirjailijavierailu 3.10.2017. Kirjailja Mila Teräs esiintyi Luhangan koululla Tammijärvellä 21.8.2017 sekä koulun oppilaille että päivähoidon lapsille. Kaikille lapsille sekä päivähoitolapsille että ala-asteen oppilaille järjestettiin Trio Loiskiksen lastenmusiikkiesitys 20.10.2017. Hankerahoituksella järjestettiin myös kaksi nukketeatteriesitystä. 1.12.2017 oli Teatteri Mukamaksen nukketeatteriesitys Tammijärven liikuntasalissa päivähoidon lapsille sekä eskareille että 1-2 -luokkaisille. 2.12.2017 oli Nukketeatterikeskus Poijun esittämä nukketeatteriesitys kaikille kiinnostuneille Joulupolkutapahtumassa Kirkonkylällä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Satutunneille, kirjailijaviereiluille, musiikkiesitykseen ja nukketeatteriesityksiin osallistui kiva määrä lapsia, jotka ovat kiinnostuneempia kuulemaan, näkemään ja kokemaan lapsille suunnattuja materiaalia. Ja näin ollen päiväkoti-ikäisistä lapsista tulee jatkossa kirjastojen asiakkaita. Lapsen sanavarasto kehityy, kun hänelle luetaan. 

Jatkotoimenpiteet: 

Lasten satutunteja jatketaan sekä Tammijärven kirjastossa että Kirkonkylän kirjastossa säännöllisesti. Vaihtelua satutunteihin tuovat jatkossa pienimuotoinen kirjavinkkaus, jota on tarkoitus järjestää lapsille silloin tällöin satutuntien yhteydessä. Kirjailijavierailuja päiväkotilapsille ja ala-asteen oppilaille voitaisiin järjestää uudelleen.

Lisätietoa: 

Kirjastonhoitajan lasten satutuntikorvaukset eivät näy lastenkirjastohankeen kirjauksissa, vaan ne on kirjattu kirjaston palkkamenoihin.

Aloituspäivämäärä : 
26/10/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 492
Oma rahoitus yhteensä: 
€492
Muualta saatu avustus: 
€300
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
16kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
209henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Kirjastonhoitajan palkkaukseen avustusta ei voi käyttää. Ks. perustelumuistio 2017

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi