Runouden siivin
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Sirkku Petäjä
Nurmijärven kirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 47
01901
Bibliotekets telefonnummer : 
040 3172500
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@nurmijarvi.fi
ISIL-kod : 
FI-Nurmi
FO-nummer : 
9014643-2
Ansvarsperson : 
Heli Koivukangas
Telefonnummer : 
040 3174799
E-post : 
heli.koivukangas@nurmijarvi.fi
Projektets målsättning: 

Elävöittää runoutta ja tuoda esille kirjaston runokokoelmaa

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kävijämäärät ja asiakaspalaute

Projektbeskrivning : 

Runous on monipuolista, mutta sitä lainataan kuitenkin vähän. Haluamme elävöittää runoutta ja saada kuntalaiset löytämään kirjaston monipuolisen runokokoelman. Tarkoituksena on tuoda esille niin nykyrunoutta kuin perinteisempääkin runoutta sekä runouden eri ilmenemismuotoja.

Tuomme kirjastoon kolme isompaa runotapahtumaa, kaksi pääkirjastoon ja yhden Klaukkalan kirjastoon. Nykyrunoilijan vierailu voisi pitää sisällään asiantuntijaluennon runoudesta. Perinteisemmän runouden yhteydessä huomioimme myös runouden eri ilmenemismuotoja. Suunnitelmissamme on runoilta, johon kuuluisi runoilijavierailu tai -vierailuita ja musiikkia.

Haluamme niin ikään nostaa esille kirjaston omaa runokokoelmaa. Runohyllymme sijaitsevat kirjastosalien takaosassa, joten asiakkaat pitää saada löytämään ne. Tässä toteutamme hyllykoristelua sekä runotärppien esille nostamista erilaisin keinoin. Kirjaston sosiaalisen median päivitykset tulevat tukemaan tätä ja ylipäätään runouden esille tuomista, erityisesti runotapahtumien aikoihin. Näin uskomme saavuttavamme sellaistenkin asiakkaiden kiinnostuksen, jotka eivät välttämättä muuten kirjaston runohyllyä löytäisi. Myös paikallislehteen tekemämme juttu tukee samaa päämäärää.

Haemme avustusta vierailijoiden palkkioihin ja matkakustannuksiin sekä markkinointiin.

Samarbetspartner/s: 
Nurmijärven opisto
Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeen tarkoituksena oli elävöittää runoutta ja saada kuntalaiset löytämään kirjaston monipuolinen runokokoelma. Tarkoituksena oli tuoda esille niin nykyrunoutta kuin perinteisempää runouttakin sekä runouden eri ilmenemismuotoja. 

Runouden siivin –hankkeen aloitti pääkirjastossa näyttelijä Heidi Heralan Pelilinpitelijä-monologi. Herala oli tehnyt tämän monologin vuorotteluvapaallaan, ja Nurmijärven kirjasto oli ensimmäinen kirjasto, jossa se esitettiin. Tapahtumassa oli upea tunnelma. Joku kuulija kommentoikin, että nyt hiljaisuuskin oli runoa. Ainoastaan muutama tuoli jäi tyhjilleen.

Toinen pääkirjaston isompi runotapahtuma oli kirjailija, runoilija Aulikki Oksasen ja hänen poikansa muusikko, sahansoittaja Antti Halosen Villit peurat –runomusiikkiesitys. Ilta oli tunnelmallinen,  ja kuulijat elivät mukana tapahtumassa.

Lasten kirjailija, runoilija Kirsti Kuronen tuli vierailulle pääkirjaston Runouden siivin –hankkeeseen syksyllä 2017. Halusimme tarjota runoja ja loruttelua myös lapsille. Kirsti Kurosen vierailu ajoittui Kirjaston Yökirjasto –tapahtumaan ja keräsi satumökkiin äitejä lapsineen.  Kurosen loruttelu oli vuorovaikutteista: hän kyseli kuulijoilta sanoja ja muodosti niistä runoja. Hieno kokonaisuus.

Nurmijärven opiston Musel-runoryhmä esitti pääkirjastossa runomatinean. Runomatineassa ryhmäläiset esittivät niin tunnettujen runoilijoiden runoja kuin omia runojaankin. Lisäksi mukana oli musiikkia. Esitys oli hauska ja paikalle tuli mukavasti kuulijoita. Esitys on saanut jatkoakin kirjastossa.

Pääkirjastossa nostettiin esille runoushyllyä lattiassa olleiden runokukkasten avulla. Värikkäiden kukkasten keskustoissa oli ruonoja, ja runokukkaset johdattivat asiakkaita runohyllyn luo. Runohyllyn päälle sijoitimme pyöreän Runoja-kyltin, ja valittujen runokirjojen väliin laitoimme tärppilappuja. Sosiaalisessa mediassa mainostimme Aulikki Oksasen ja Antti Halosen runomusiikkiesitystä Aulikki Oksasen runoilla, joiden julkaisemiseen olimme saaneet häneltä itseltään luvan.

Klaukkalan kirjastossa Runouden siivin –hankkeeseen kuului kaksi tapahtumaa. Ensimmäinen tapahtuma oli nimeltään Runoraati, alkujaan toimittaja Minna Joenniemen ideoiman televisio-ohjelman mukaan. Runoraadissa kuultiin vanhoja runoja Kantelettaresta alkaen aina nykyrunoihin asti. Raatilaiset pisteyttivät runot ja perustelivat vuorollaan mielipiteensä. Raatilaiset olivat paikallisia, tunnettuja runojen ystäviä. Raadin emäntänä ja tuomarina toimi lempääläläinen kirjailija, runoilija Kirsti Kuronen ja runot luki lausuntataiteilija Maiju Ranta. Eniten pisteitä saanut runo kuultiin lopussa vielä uudestaan. Tunnelma oli ainutlaatuinen: eri-ikäisistä kuulijoista koostunut yleisö ja raatilaiset nauttivat, ja raadissa kuultiin hyvin erilaisia ja toisistaan poikkeavia mielipiteitä. Kaikki mukana olleet toivoivat, että tapahtumasta tulisi perinne, ja runoraati onkin jatkanut Klaukkalan kirjastossa.

Klaukkalan kirjaston toiseen runotapahtumaan saapui vieraaksi runouden monipuolinen asiantuntija, runoilija Satu Koskimies. Koskimies puhui pitkäaikaisesta suhteestaan runoihin ja pohti, mikä niissä lumoaa. Hän kertoi myös vuosikymmeniä jatkuneesta runoantologioiden toimittamisesta ja kuuntelutti runonäytteitä suosituimmista runoista kautta aikojen. Aiheesta syntyi mukavasti keskustelua. Lopuksi Koskimies luki ääneen omia runojaan. Tämä oli taas upea runoilta.

Kaiken kaikkiaan Ruouden siivin -kokonaisuus sisälsi hienoja tapahtumia, Pääkirjastossa käytettiin myös monenlia keinoja runohyllyn esille nostamiseen. 

Webbsidor, publikationer och material: 

Lehdistötiedotteet, tapahtumajulisteet, Facebook-julkaisut

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kaikki tapahtumat keräsivät kävijöitä ja asiakkaat toivottavasti tulivat tietoisemmiksi runokokoelmasta. Pääkirjastossa lattialla olleet runokukkaset herättivät huomiota. Runoutta lainataan kuitenkin tänä päivänä ehkä suunnilleen saman verran kuin aikaisemminkin. Tapahtumat olivat silti mukavan yhteisöllisiä ja itsessään nostivat runoutta esille ja monipuolistivat kirjaston tapahtumatoimintaa.

Fortsatta åtgärder: 

Pääkirjaston runoushyllyn päälle on jätetty pysyvästi pyöreä Runoja-opasteksti. Vastaisuudessa aiomme taas hyödyntää tärppilappuja kirjojen välissä. Yhteistyö opiston Musel-runoryhmän kanssa jatkuu edelleen erilaisten runo- ja musiikkiesitysten muodossa. Klaukkalan kirjastossa runoraati on jäänyt säännöllisesti järjestettäväksi isoksi tapahtumaksi.

Projektet börjar : 
01/03/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 500
Egen finansiering: 
€1 200
Budget sammanlagt: 
€7 700
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€2 500
Egen finansiering: 
€500
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
6kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
218henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 000