Ruoveden ja Virtain yhteinen kirjastoauto 10 vuotta
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ruoveden kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Urheilutie 4
34600
Kirjaston puhelin : 
034861382
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ruovesi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ruove
Y-tunnus : 
0152842-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Outi Ylinen
Puhelin : 
034861380
Sähköposti : 
outi.ylinen@ruovesi.fi
Hankkeen tavoite: 

Ruoveden ja Virtain yhteinen kirjastoauto täyttää 10 vuotta elokuussa 2014. Hankkeen tarkoituksena on järjestää tapahtumia asiakkaille yhteisauton juhlavuoden merkeissä syksyn 2014 aikana. Lisäksi yhteistyössä Virtain kirjaston kanssa toteutetaan kirjanmerkkikilpailu kirjastoauton asiakkaille. Tavoitteena on edistää kirjastoautotoimintaa ja lukemista.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumat ja niihin osallistujat

Kuvaus : 

Ruoveden ja Virtain yhteinen kirjastoauto täyttää 10 vuotta elokuussa 2014. Hankkeen tarkoituksena on järjestää tapahtumia asiakkaille yhteisauton juhlavuoden merkeissä syksyn 2014 aikana. Lisäksi yhteistyössä Virtain kirjaston kanssa toteutetaan kirjanmerkkikilpailu kirjastoauton asiakkaille. Tavoitteena on edistää kirjastoautotoimintaa ja lukemista.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Virtain kaupunginkirjasto, kirjastoautoyhteistyöryhmä

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

 Juhlavuoden pääjuttu paikallislehdessä:  Onnittelijat kipaisivat kirjastoautolle (Ruovesi-lehti 19.11.2014)

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Suunnitelman mukaan järjestimme tapahtumia kirjastoauton asiakkaille syksyn 2014 aikana. Erityisesti kohdistimme toimintaa asiakkaille kyläkouluilla ja erilaisissa päivähoitopaikoissa. Syksyn päätapahtumana oli Täti Taikakynän syntymäpäiväkiertue. Kirjanmerkkikilpailun toteutimme yhteistyössä Virtain kaupunginkirjaston kanssa ja merkkejä painatimme 500 kpl. Lisäksi tarjosimme kaikille auton asiakkaille syntymäpäiväkahvit / -mehut. Pääkirjastossa järjestimme näyttelyn kirjanmerkkikilpailuun osallistuneista töistä sekä kirjastoauton vaiheista 2004 - 2014.

Tiedotimme auton toiminnasta aktiivisesti paikallislehdessä ja kunnan ja kirjaston verkkosivuilla. Asiakas- ja itsearvioinnin perusteella onnistuimme hyvin. Kirjastoauto sai paljon myönteistä julkisuutta ja palvelua pidetään tärkeänä laajassa pitäjässä.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen aikana saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää, kun kirjastoautotoiminta Ruovedellä täyttää 40 vuotta vuonna 2015.

Lisätietoa: 

Omarahoitusosuuteen laskettu kirjastoautovirkailijan palkkakustannukset kahdelta viikolta: toiminnan / tapahtumien valmistelu ja toteutus.

Aloituspäivämäärä : 
03/08/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€1 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€1 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 319
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 288
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
13kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
564henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014 ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi