Rutakon rundi: kirjailijat kiertueella Ylä-Savossa
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Sonkajärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 1, Rutakontie 21
74301
Kirjaston puhelin : 
040 148 4309
Kirjaston sähköposti : 
sonkajarvi.kirjasto@sonkajarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sonka
Y-tunnus : 
9090160-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Eeva Keränen
Puhelin : 
040 708 5703
Sähköposti : 
eeva.keranen@sonkajarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Sonkajärven kunnankirjasto hakee avustusta Rutakko-kirjastoverkon yhteiseen aktiivi- ja aikuisväestön tavoittamiseksi tarkoitettuun kirjailijavierailuhankkeeseen. Rutakko-kirjastojen tavoitteena on edistää ja innostaa aktiivi- ja aikuisväestöä kaunokirjallisuuden lukemiseen ja kirjastonkäytön jatkamiseen sekä hankkia kirjastoille uutta asiakaskuntaa 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjailijavierailut ja niihin osallistuminen

Kuvaus : 

Sonkajärven kunnankirjasto hakee avustusta Rutakko-kirjastoverkon yhteiseen aktiivi- ja aikuisväestön tavoittamiseksi tarkoitettuun kirjailijavierailuhankkeeseen. Rutakko-kirjastojen tavoitteena on edistää ja innostaa aktiivi- ja aikuisväestöä kaunokirjallisuuden lukemiseen ja kirjastonkäytön jatkamiseen sekä hankkia kirjastoille uutta asiakaskuntaa ja uudenlaista näkyvyyttä. Tähän pyritään Rutakko-kirjastojen yhteisillä aktiivi- ja aikuisväestölle suunnatuilla kirjailijakiertueilla vuosien 2014-2015 aikana. Hankkeeseen osallistuvat Iisalmen ja Kiuruveden kaupunginkirjastot, Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnankirjastot.

Rutakko-kirjastot ovat aiempina vuosina järjestäneet yhteistyössä erilaisia lasten- ja nuorten lukemisharrastusta edistäviä hankkeita. Niihin sisältyvät mm. nettisivut lapsille ja nuorille, luku- ja kirjallisuusdiplomit sekä kirjailijavierailut. Ikäihmisten lukuharrastusta on myös edistetty yhteishankkeella, jonka ansiosta kirjastojen lukupiiritoiminta on saanut alkunsa. Yhteisissä keskusteluissa on käynyt ilmi, että myös aktiivi- ja aikuisväestön huomioimiseen on tarvetta. Työelämässä olevan väestön on vaikea sitoutua säännölliseen toimintaan. Sen sijaan kertaluontoisilla tapahtumilla on mahdollista tavoittaa myös heidät.

Yleisten kirjastojen neuvoston strategian mukaan tulevaisuuden kirjasto on täynnä tapahtumia ja se tarjoaa käyttäjilleen elämyksiä. Kirjaston on jatkuvasti kehitettävä toimintaansa perinteisestä aineiston lainauksesta sisältöjen avaamiseen. Kirjailijavierailut ovat yksi tapa kokoelman avaamiseen ja lukuharrastuksen edistämiseen. Tapahtumat lisäävät yhteisöllisyyttä ja antavat yleisölle mahdollisuuden jakaa lukemiskokemuksiaan.

Rutakko-kirjastojen tavoitteena on järjestää molempina vuosina 1-2 kirjailijakiertuetta, johon sisältyy noin kolme tilaisuutta/kirjasto/vuosi. Kiertueiden määrä riippuu siitä, kuinka pitkään vierailuun kunkin kirjailijan on mahdollista sitoutua. Lyhyemmällä kiertueella kirjailija käy vain osassa kirjastoista, jolloin kiertueita on järjestettävä useampia. Vaihtoehtona on yksi pitkä kiertue, jolloin sama kirjailija käy kaikissa kirjastoissa.

Tilaisuuksien kohderyhmänä on nimenomaan aktiivi- ja aikuisväestö. Vieraiksi pyritään saamaan tunnettuja ja tavoiteltua kohderyhmää kiinnostavia kirjailijoita. On luultavaa, että monen kirjaston yhteistyössä toteuttama kiertue houkuttelee mukaan myös nimekkäitä kirjailijoita. Tilaisuudet järjestetään sekä kirjastoissa että muissa paikallisesti valittavissa tiloissa, joissa ihmiset kokoontuvat. Vierailijan kannalta tarkoituksenmukaisen päiväohjelman aikaansaamiseksi kiertueeseen voidaan sisällyttää tilaisuuksia myös lukiolaisille sekä ryhmille, joiden on mahdollista osallistua päivätilaisuuksiin. Muutoin tilaisuudet pyritään järjestämään iltaisin, jolloin työssäkäyvien on mahdollista osallistua niihin.

Budjettiin varataan rahoitus myös mahdollisen tilaisuuksien juontajan/haastattelijan palkkioon. Juontajaa/haastattelijaa on mahdollista käyttää, mikäli se osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi joko vierailijan tai tilaisuuden järjestäjän näkökulmasta.

Koko kirjastoverkon yhteistyössä toteuttaman hankkeen etuna on näkyvyyden saaminen tapahtumille sekä mahdollisuus jakaa majoitus- ja matkakustannukset.

 

Budjetti

v. 2014 :  kaksi kolmen päivän vierailua,  kolme tilaisuutta / päivä, yhteensä 18 tilaisuutta

v. 2015 :  kaksi kolmen päivän vierailua, kolme tilaisuutta / päivä, yhteensä 18 tilaisuutta

 

 v. 2014           

Vierailijapalkkio : 550 € /päivä (6 päivää) = 3 300 €

Matkakustannukset 800 €, (kukin kirjasto vastaa kuljetuksista ja niistä syntyvistä kustannuksista vierailupäivän aikana)

Päivärahat 216 €

Haastattelijan palkkio 976 € (8 tilaisuutta x 122 €)

Haastattelijan matkakorvaukset 240 €

Markkinointi 1000 €

Muut kulut 160 €

Oma rahoitus:

henkilöstön työajan käyttö hankkeeseen (6 pv x 115 €)= 690 €

matkakustannukset 270 €                        

 

v. 2015            

Vierailijapalkkio : 550 € /päivä (6 päivää) = 3 300 €

Matkakustannukset 800 €, (kukin kirjasto vastaa kuljetuksista ja niistä syntyvistä kustannuksista vierailupäivän aikana)

Päivärahat 216 €

Haastattelijan palkkio 976 € (8 tilaisuutta x 122 €)

Haastattelijan matkakorvaukset 240 €

Markkinointi 1000 €

Muut kulut 160 €                       

Oma rahoitus:

henkilöstön työajan käyttö hankkeeseen (6 pv x 115 €= 690 €)                        

matkakustannukset 270 €

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakon kirjastot: Iisalmen ja Kiuruveden kaupunginkirjastot, Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnankirjastot

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjailijavierailuhankkeen tavoitteena oli edistää ja innostaa aktiivi- ja aikuisväestöä kaunokirjallisuuden lukemiseen ja kirjastonkäytön jatkamiseen sekä hankkia kirjastoille uutta asiakaskuntaa ja uudenlaista näkyvyyttä. Yleisten kirjastojen neuvoston strategian mukaisesti tulevaisuuden kirjasto on täynnä tapahtumia ja tarjoaa käyttäjilleen elämyksiä. Tavoitteena on kehittää kirjaston toimintaa perinteisestä aineiston lainauksesta sisältöjen avaamiseen - kirjailijavierailut on yksi tapa avata kokoelmaa. Tapahtumilla on merkitystä on myös yhteisöllisyyden lisäämisessä. Tavoitteeseen pyrittiin järjestämällä Rutakko-kirjastojen yhteisiä aktiivi- ja aikuisväestölle suunnattuja kirjailijakiertueita vuosien 2014-2015 aikana. Vieraiksi pyrittiin saamaan tunnettuja ja tavoiteltua kohderyhmää kiinnostavia kirjailijoita ja useampia tilaisuuksia käsittävien vierailukiertueiden oletettiin kiinnostavan myös nimekkäitä kirjailijoita. Vieraaksi saimme neljä kirjailijaa, jotka tekivät kiertueet Rutakko-kirjastoverkon alueella. Ajankohtainen, paikallinen kirjailijanimi oli Savonia-palkinnon voittaja Antti Heikkinen, joka esitteli edellisvuonna ilmestynyttä teostaan Pihkatappi. Toinen kaunokirjallisuuden kirjoittaja oli dekkaristi Markku Ropponen. Tietokirjailijoita edusti kirjallisuudentutkija Minna Maijala, joka keskittyi Minna Canthin elämän ja kirjallisen tuotannon esittelyyn. Historioitsija Teemu Keskisarjan esityksen aiheena oli Talvisodan ihmisten historia. Yleisötilaisuuksia järjestettiin 29 ja niihin osallistui yhteensä 1 155 henkilöä. Hankkeeseen sisältyneet kirjailijavierailukiertueet, tilaisuuksien ja niihin osallistuneiden määrä: Syys-lokakuu 2014: Antti Heikkinen, 11 tilaisuutta, 579 osallistujaa, Maaliskuu 2015: Teemu Keskisarja, 8 tilaisuutta, 244 osallistujaa, Elokuu 2015: Minna Maijala, 5 tilaisuutta, 260 osallistujaa, Marraskuu 2015: Markku Ropponen, haastattelijana Jyri Paretskoi, 5 tilaisuutta, 72 osallistujaa. Hankkeeseen suunnitellut tapahtumat onnistuivat suunnitelman mukaan. Toteutuneiden tapahtumien ja niiden osallistujamäärän perusteella voimme todeta, että onnistuimme saamaan ihmisiä liikkeelle. Muut tavoitteemme eivät ole samalla tavoin mitattavissa, koska tilaisuuksiin osallistuneiden taustoista tai heidän aiemmasta kirjastonkäytöstään ei tehty erillistä kartoitusta. Varovaisesti voidaan todeta, että hanke antoi aktiivi- ja aikuisväestölle hyvän mahdollisuuden saada uusia elämyksiä ja ideoita ja käyttää kirjastoa osallistumalla tapahtumiin. Yhteismarkkinoinnin myötä saimme myös uudenlaista näkyvyyttä. Tilaisuudet myös lisäsivät vieraina olleiden kirjailijoiden teosten lainausta, mikä on merkki sisältöjen avaamisen onnistumisesta. Tapahtumat, joihin kokoontuu väkeä, vahvistavat myös yhteisöllisyyttä.

Jatkotoimenpiteet: 

Hanke tarjosi hyvän kokemuksen yhteistyön voimasta. Kirjailijakiertueitten järjestäminen ja kokoelmien avaaminen tälläkin tavoin on osa kirjastojen ydintehtävää. Kirjastojen yhteistyössä toteuttamat tapahtumat lisäävät niiden näkyvyyttä. Tulevaisuudessa yhteistyössä tullaan toteuttamaan vastaavia ja mahdollisesti uudenlaisiakin tapahtumia.

Aloituspäivämäärä : 
02/03/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 384
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 920
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 304
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 415
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 415
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
29kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 155henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi