Sähköä ja säpinää kirjastoon
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Uuraisten kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Topintie 2
41230
Bibliotekets telefonnummer : 
014-2672650
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@uurainen.fi
ISIL-kod : 
FI-Uura
FO-nummer : 
0177224-8
Ansvarsperson : 
Minna Puntala
Telefonnummer : 
014-2672651
E-post : 
minna.puntala@uurainen.fi
Projektbeskrivning : 

Uuraisten kunnankirjaston visiossa korostuu kirjaston yhteiskunnallinen merkitys identiteetiin rakentajana ja tietoyhteiskuntaa perehdyttäjänä. Kirjaston erilaisilla oheistoiminnoilla on mahdollista tarjota tärkeitä kulttuurisia elämyksia eri asiakasryhmille ja samalla lisätä ja tukea lukemisharrastusta ja kirjastonkäyttöä. Hyvin tärkeä osa-alue on yhteistyö kunnan koulu- ja nuorisotoimen sekä vanhus-vammaistyön kanssa. Tarkoituksena on houkutella myös ei-kirjastonkäyttäjiä osallistumaan ja lisätä kirjaston yleistä houkuttavuutta. Hanke koostuu eri osa-alueista kohderyhmittäin. Hankkeen tapahtumat on tarkoitus toteuttaa vuosina 2012-2013.

Pelit tutuiksi kirjastossa: Pelaaminen ja pelit ovat yhä enemmän kirjaston arkea. Järjestetään erityisesti lapsille ja  nuorille suunnattu pelitapahtuma hyödyntäen esim.  AV-palveluiden asiantuntemusta yhdessä Uuraisten kunnan nuorisotoimen kanssa. Tarkoituksena tuoda esille tietoa pelaamisen positiivisista vaikutuksista sekä tuoda esille pelaamiseen liittyviä riskejä. Tärkeää on tuoda esille myös pelien mahdollinen vuorovaikutuksellisuus. Tapahtumaan toivotaan myös vanhempia näkemään, kuulemaan ja oppimaan.

Sähköiset e-kirjat ja lukulaitteet kirjastoon: E-kirjanlukulaitteet kokeiltaviksi kirjastoon. Tarkoituksena on hankkia kirjastoon kaksi lukulaitetta ja perehdyttää asiakkaita niiden käyttöön aluksi esimerkiksi lukupiirissä ja muissa pienryhmissä, myöhemmin esim. lainattavien laitteiden avulla. E-aineistoa voidaan saada lainaksi muista Aalto-kimpan kirjastoista, mikä helpottaa hankintoja ja pienentää kustannuksia. Jatkossa e-aineistot lienevät tärkeä osa kirjastojen aineistoja -  tähän valmistaudutaan hankkeessamme. Hankkeella pyritään takaamaan myös kirjastohenkilöstön tekniset ja muut valmiudet opastaa e-aineistojen käytössä.

Monikulttuurinen kirjaseikkailu yläasteelle: Vierailijoina oletettavasti Marja-Leena Mäkelä ja Terhi Rannela. Lukemisharrastus voi toimia  myös asennekasvatuksen välineenä. Hankkeessa toteutuu hyvien etnisten suhteiden ja suvaitsevaisuuden edistäminen; näihin haasteisiin on kunnassa sitouduttu.

Toiminnallinen tarina- ja lauluhetki vanhainkodilla: Draaman ja hengellisen musiikin avulla toteutettu esitys vanhainkodilla tuo kirjastoa lähemmäs vanhusten arkea tutussa ympäristössä. Toiminnallinen osuus linkittää vanhan ja uuden, muistot ja nykyhetken. Taiteilijana Katja Koskinen.

 Musiikillinen tarinahetki eskareille ja mahdollisesti ykkösluokkalaisille: Kannelkoira Kamu vierailee kirjastolla näytelmällisissä merkeissä. Sisältää toiminnallisen osion, teemana kansanperinteen ja nykypäivän yhdistäminen.  Taiteilijana Katja Koskinen.

Elämyksellinen kirjapaja kolmos-nelosluokkalaisille: Lastenkirjailija vierailee kirjastolla/koululla ja kertoo työstään ja kuvituksistaan. Tämän jälkeen lapset tulkitsevat valittuja kuvia ja kertovat niihin liittyvät omat tarinansa. Tarkoituksen tukea lapsen  omaa luovuutta ja tuoda kirjallisuutta lähelle elämyksellisesti.

Keskisuomalaisen kirjailijan vierailu: Eläkeläisille ja ikääntyville kohdennettu vierailu, jossa kirjailija kertoo teoksensa taustoista ja kirjoittamisesta sekä kirjan julkaisemisesta. Kohderyhmänä kunnan ikääntyvät ja ikääntyneet sekä kirjaston lukupiiriläiset.

Koulutusta henkilöstön ammatillisen osaamisen tueksi: Hankkeella tuetaan myös Uuraisten  kunnankirjaston henkilöstön mahdollisuuksia kehittyä ammatillisesti ajan vaatimusten mukaan. Osallitutaan  kirjamessuille ja sopivaan koulutukseen. Mahdollisia aiheita medialukutaito kirjastossa, lukemisharrastus eri muodoissaan tai esimerkiksi pelaaminen kirjastoissa, eri kirjallisuudenlajit ja kirjavinkkaus.

Hankkeen eri osa-alueet vaativat ajantasaista tekniikkaa, mm. kiinteän äänentoistolla varustelun videotykin hankkiminen palvelee kaikkia hankkeen toimintoja.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Uuraisten kunnan vanhustyö, koulutoimi ja nuorisotyö, kunnan päivähoito ja esiopetus sekä paikalliset eläkeyhdistykset.

Tidigare projekt: 

Useina vuosina lukemisharrastushankerahaa saatu vaihteleville kohderyhmille; tiedonhaun hanke.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen avulla järjestettiin elämyksellisiä ja lukemisharrastukseen innostavia tapahtumia eri asiakasryhmille. Hanke mahdollisti myös henkilökunnan koulutusta ammatillisen osaamisen tueksi. Vierailuja kohdennettiin sekä suoraan tietyille asiakassegmeteille (esim. vanhus-vammaistyön asiakkaat ja koulutoimi), osa tapahtumista toteutettiin kaikille avoimina.Teemoina olivat mm. monikulttuurisuus, medialukutaito, paikalliset kirjailijat, elokuva, teemallinen kirjavinkkaus, musiikkivinkkaus sekä osallistava sanataide. Koska haettua ulkoista rahoitusta ei myönnetty täysimääräisenä, kirjaston omaa rahoitusta hankkeessa nostettiin, koska oli kannattavaa keskittää oheis- ja muita toimintoja suunnitelman mukaisesti eikä suunnata näitä toimintoja hajalleen ja "keksiä pyörää uudelleen". Hanke sai runsaasti myönteistä julkisuutta erityisesti Uuraisten kunnan alueella. Alustavasti suunniteltu pelitapahtuma peruuntui käytännön ongelmiin, mm. kirjaston ja pelitoimijan aikatauluja ei saatu mitenkään osumaan yksiin, mutta toiminto korvattiin muilla vierailuilla. Pelejä ja pelaamista käsiteltiin mm. Mainiot mediaperheet-tapahtumassamme. Hankkeen aikana ilmeni, että tablettitietokoneiden sisältöjen ostoon kunnassamme sisältyy rajoitteita, joten meille hankittiin toistaiseksi vain yksi Samsung-Galaxy-laite, jota on toistaiseksi testattu lähinnä henkilökunnan keskuudessa - jatkossa laiteosaamista tarvitaan varmasti esimerkiksi asiakaspalvelussa entistä enemmän. e-lukulaitetestimme tapahtui Aalto-kirjastojen lainakappaleella, ja tätä hankintaa päädyimme siirtämään tulevaisuuteen. Kirjaston ja koulun yhteistyön kehittymisen myötä selvitämme myös koulun suunnitelmat tältä osin. Teemallisten tapahtumiemme kohderyminä olivat niin koululaiset, vanhukset ja ikääntyneet kuin kaikki kuntalaisetkin, ohessa poimintoja vierailijoistamme: - Kirjavinkkari Marja-Leena Mäkelä ja kirjailijaTerhi Rannela toteuttivat monikulttuurisen päivän, joka alkoi monikulttuurisuusteemaisella satutuokiolla kaikille avoimena ja jatkui kyläkoulun 1.- ja 2. luokkien moku-vinkkauksella. 9. luokan oppilaat saivat katsauksen Rannelan kirjalliseen tuotantoon ja monikulttuurisuusteemaan sekä pääsivät tuottamaan omaa tekstiä. - Yhteistötaiteilija Katja Koskinen järjesti osallistavan sanataide-esityksen, joka vei vanhustyön asiakkaat Espanjan tunnelmiin. Koskinen vieraili myös Kannelkoira Kamuna Hirvasen koululla tutustuttamassa koululaisia perinnesoittimeen elämyksellisesti. - Mainiot mediaperheet- tapahtuma suunnattiin järjestelyjen selkeyttämiseksi suoraan koulujen 3.- 5. luokille - kyläkoulujen ja koulukeskuksen oppilaat osallistuivat "Mediapaketin" mediapajoihin, jonka rasteille kirjailija-mediakasvattaja Sari Kanala oli koonnut erilaisia mediamuotoihin, mediakriittisyyteen ja liittyviä tehtäviä. Tapahtuman pohjana käytettiin Mainiot Mediaperheet -materiaalikokonaisuutta, joka on suunnattu ammattikasvattajille ja muille 6-8 -vuotiaiden kanssa toimiville. Materiaali muokattiin ja räätälöitiin Uuraisten kohderyhmän tarpeisiin ja Sari Kanala tuotti tapahtumaan myös omia sisältöjään. Tapahtuma toi esille mediakasvatuksen tärkeyttä ja tutustutti kasvattajia ja koululaisia median käsitteeseen ja mediakriittisyyteen toiminnallisesti. Kirjasto tuli paikkana entistä tutummaksi ja kyläkoulujen oppilaiden osallistuminen lisäsi hankkeessa haettua tasa-arvoa hienosti. Rastirata oli viikon aikana avoinna yleisön itsenäistä osallistumista varten ja lapsia vanhempineen rohkaistiin yhteisosallistumiseen. Tapahtumaa edelsi kirjastonjohtajan osallistuminen Mainiot mediaperheet-koulutukseen, mistä saimme hyvät aineistot ja ohjeistuksen käyttöön. Voisi katsoa että tapahtuman järjestäminen toimi kirjastohenkilöstön syventävänä tapahtumatuotantokoulutuksena - ensi kerralla on varmasti helpompaa. Erityisen tärkeää on ohjeistaa mukana olevat kasvatusalan ammattilaiset hyvin etukäteen ja varata kaikkiin vaiheisiinriittävästi aikaa. Lisäksi Sari Kanala esitteli uutta runoteostaan Syyspeltosydän kirjastolla erillisessä tapahtumassa, jossa osallistujat pääsivät työstämään omia runojaan. Hän veti myös pääsiäisteemaisen sanataidesatutuokion kirjastolla kaikille avoimessa tapahtumassa. - Reetta Saineen kirjavinkkaus Uuraisten koulukeskuksen 7. ja 6. luokille toi kattavan katsauksen ajankohtaiseen nuortenkirjallisuuteen, ripaus kauhua ja fantasiaa teki hyvää myös kirjastohenkilöstölle. Aineisto lähti erittäin hyvin liikkeelle tämän jälkeen ja Saineen kirjalistat ovat käytössä kouluopetuksen tukena. - Matti Karjalaisen musiikkivinkkaus linkitti kirjoja ja musiikkia tuoreella ja asiantuntevalla tavalla, jota voidaan kirjastotyössä hyvin hyödyntää. Karjalainen vinkkasi musiikkia koulukeskuksen 8. luokille ja tästä setistä hyötyi opetushenkilöstökin. Vierailu innosti meitä täydentämään mm. musiikkikirjallisuuttamme uudella otteella. - Keski-Suomen kirjailijatalon toiminnanohjaaja kirjailija Vesa Lahti esitteli kirjaston lukupiirissä kirjailijatalon toimintaa, kirjailijoita ja tapahtumia Kirjailija Katariina Vuorinen edusti myös keskisuomalaista tuotantoa ja kertoi lyriikkansa luomistyöstä ja teoksistaan myös lukupiirissä. Lukupiiri on kaikille avoin ja toiminta on osin suunniteltu ikääntyneitä ja ikääntyviä ajatellen. - Kirjastojen kuntavaalipäivänä kunnanjohtaja Juha Valkama kertoi satutuokiossa Vaahteramäen Eemelistä ja tämän jälkeen alkoi kaikille avoin tapahtuma teemalla Kirjasto on lähipalvelu. Jaossa oli mm. teemaan valmistettuja rintanappeja ja Kirjastolehden teemanumeroa; kuntavaaliehdokkaita ja päättäjiä oli kutsuttu paikalle asiakkaiden jututettaviksi kahvitarjoilun merkeissä - Minna Tuomanen ja hänen puhuva nukkensa Heikki Heikkinen esiintyivät jouluisessa satutuokiossa kaikenikäisille, tapahtuma yhdisti sukupolvia tehokkaasti. - Uuraisten kirjasto antaa vuosittain panoksena Uuraisten viikon tapahtumiin ja tänä vuonna taidenäyttelyn lisäksi järjestettiin elokuvaesitys Kotona kylässä yhdessä kunnan vanhustyön kanssa vanhustyön tiloissa, mutta kaikille avoimena. Hankkeen tapahtumista pyrittiin tiedottamaan tehokkaasti ja tuomaan kirjastoa esille aktiivisena toimijana pölyisen ja kalliin kirjavaraston sijaan. Hankkeen tapahtumat yhteistyössä koulutoimen kanssa loivat osaltaan pohjaa tulevalle kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelmalle. Hanke mahdollisti kirjastohenkilökunnan täydennyskoulutuksiin osallistumista, tiedotuksen tehostamista ja kirjaston tapahtumien jalkauttamista asiakkaiden omiin toimintaympäristöihin sekä edisti verkostoitumista kunnan sisällä ja laajemmin.

Fortsatta åtgärder: 

Hanke toi monia hyödyllisiä kontakteja ja vahvisti kirjaston imagoa elämyksiä tuottavana organisaationa. Tätä työtä jatketaan uusin lukemisharrastukseen innostavin tapahtumin. Suunnitteilla on Uuraisten kirjaston ja koulun yhteistyösopimus, joka tulee määrittämään osaltaan myös lukemisharrastuksen edistämistä kunnassa toimijoiden yhteisenä tehtävänä. Hanke opetti myös, että suunnittelu ja aikataulutus kannattaa aina resursoida yläkanttiin jo suunnitteluvaiheessa - tilanteet elävät monin tavoin; tämä tullaan muistamaan jatkossa entistä paremmin.

Projektet börjar : 
30/09/2012
Projektet avslutas : 
30/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€5 000
Egen finansiering: 
€400
Budget sammanlagt: 
€5 400
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€4 890
Egen finansiering: 
€1 390
Extern finansiering: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
27kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
772henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 500