Sähköinen kotiseutumme
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
William Hoiles / Wikimedia Commons
Pyhäjoen kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Ruukintie 1
86100
Bibliotekets telefonnummer : 
040 359 6171
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@pyhajoki.fi
ISIL-kod : 
FI-Pyhjo
FO-nummer : 
0189127-1
Ansvarsperson : 
Heikki Lahnaoja
Telefonnummer : 
040 359 6170
E-post : 
heikki.lahnaoja@pyhajoki.fi
Projektbeskrivning : 

Pyhäjoen kirjasto haluaa digitoida 3 - 6 vaikeasti saatavaa kotiseutu -aiheista teosta. Kirjat ovat olleet loppuunmyytyjä vuosikausia, mutta niitä kohtaan on edelleen kiinnostusta. Digitoitavien joukossa on mm. veteraanimatrikkeli, eräs sukukirja ja paikallisia kummitusjuttuja sisältä kirjanen. Kaikkien teosten digitointiin on jo hankittu asianmukaiset luvat oikeudenomistajilta. Digitoidut teokset asetettaisiin kaikkien saataville digi.kirjastot.fi -palveluun.

Kolmen kirjan digitointipalvelu ostettaisiin ulkopuolelta. Muut mahdolliset digitoitavat teokset ovat käytännössä A4 -kokoisia kopiopinkkoja, jotka voidaan digitoida kirjastossa. Lisäksi tullaan vielä käymään neuvotteluja muutamien kiinnostavien kotiseutuaiheisten lehtileikkeitten digitointioikeudesta.

Haettu avustussumma koostuu ostettavasta digitointipalvelusta. Oma rahoitusosuus koostuu kirjaston henkilökunnan itse digitoimista kirjoista.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeen tuloksena saimme luotua Pyhäjoen digitaalisen kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kalevassa ilmestyneistä Pyhäjokea koskevista lehtileikkeistä, kotiseutu-aiheisista kirjoista ja Pyhäjoen Kuulumiset -lehden numeroista.

Kuntouttavassa työtoiminnassa oleva henkilö digitoi lehtileikkeitä ja monisteita - oma taitomme ei olisi siihen riittänytkään! Kansalliskirjasto digitoi kolme kirjaa, jotka ovat olleet loppuunmyytyjä, mutta joita yhä kysellään. Lisäksi saimme yksityishenkilöiltä käyttöömme heidän omien kirjojensa pdf-versioita. Kirjaston henkilökuntakin digitoi muutamia lehtiä.

Materiaalin lataaminen digi-palveluun oli työlästä ja aikaavievää. Materiaalia ei ole ainakaan vielä luetteloitu OUTI-kirjastorekisteriin; odottelemme antaako Finnan käyttöönotto tähän jonkun ratkaisun.

Kansalliskirjasto neuvoi digitointi-asioissa, digi.kirjastot.fi:stä vastaavat henkilöt neuvoivat lupa- ja sopimusasioissa.

 

Webbsidor, publikationer och material: 
Åtgärder och önskade inverkningar: 

Olemme iloisia ja ylpeitä sähköisestä palvelusta, jota aiomme vielä kasvattaakin. Käyttötilastoja emme ole vielä saaneet, mutta esimerkiksi Pyhäjoen sotaveteraanien yhdistys oli onnellinen veteraanimatrikkelin digitoinnista.

Fortsatta åtgärder: 

Aiomme vielä lisätä kokoelmaan lehtileikkeitä ja kirjoja sitä mukaa kun saamme niitä digitoitua.

Projektet börjar : 
01/01/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€560
Egen finansiering: 
€1 080
Budget sammanlagt: 
€1 640
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€1 680
Egen finansiering: 
€1 120
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€560