Sähköinen opastaulu
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ähtärin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Lukiontie 3
63700
Yhteyshenkilön nimi : 
Kati Ranta
Puhelin : 
0406766337
Sähköposti : 
kati.ranta@ahtari.fi
Hankkeen tavoite: 

Ähtärin pääkirjastoon hankitaan asiakkaiden opastuksen avuksi sähköinen opastaulu, jossa on luokitusjärjestelmän mukainen rivistö aihealueita sähköisesti yhdistettynä kirjaston pohjapiirrokseen ja hyllyjärjestykseen. Opastaulun napinpainallus tietyn aihealueen kohdalla sytyttää valon taulussa siinä kohdassa kirjaston pohjapiirrosta, jossa kyseinen aineisto sijaitsee. Asiakas näkee pohjapiirroksen valo-opastuksen avulla etsimänsä aineiston sijainnin. Teema-alue: Laatu, vaikuttavuus ja innovaatiot.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Opastaulun käyttöä tilastoidaan satunnaisilla otannoilla ja asiakastyytyväisyyskyselyissä.

Kuvaus : 

Ähtärin pääkirjastorakennus on vuodelta 1985. Hyllyjärjestystä on jouduttu mukauttamaan tilojen mukaan. Ähtärin pääkirjasto toimii omatoimikirjastona 1.11.2017 lähtien. Aineiston löytyminen helpottuu etenkin omatoimiasioinnissa, jos asiakas voi suunnistaa etsimänsä aihealueen luo opastaulun toiminnan avulla. Suunnittelu ja kilpailutus tehdään vuoden 2018 loppuun mennessä, toteutus seuraavan puolen vuoden aikana siten, että opastaulu on käytössä kesällä 2019.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
30/06/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 500