Sähköinen opastaulu
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Ähtärin kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Lukiontie 3
63700
Ansvarsperson : 
Kati Ranta
Telefonnummer : 
0406766337
E-post : 
kati.ranta@ahtari.fi
Projektets målsättning: 

Ähtärin pääkirjastoon hankitaan asiakkaiden opastuksen avuksi sähköinen opastaulu, jossa on luokitusjärjestelmän mukainen rivistö aihealueita sähköisesti yhdistettynä kirjaston pohjapiirrokseen ja hyllyjärjestykseen. Opastaulun napinpainallus tietyn aihealueen kohdalla sytyttää valon taulussa siinä kohdassa kirjaston pohjapiirrosta, jossa kyseinen aineisto sijaitsee. Asiakas näkee pohjapiirroksen valo-opastuksen avulla etsimänsä aineiston sijainnin. Teema-alue: Laatu, vaikuttavuus ja innovaatiot.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Opastaulun käyttöä tilastoidaan satunnaisilla otannoilla ja asiakastyytyväisyyskyselyissä.

Projektbeskrivning : 

Ähtärin pääkirjastorakennus on vuodelta 1985. Hyllyjärjestystä on jouduttu mukauttamaan tilojen mukaan. Ähtärin pääkirjasto toimii omatoimikirjastona 1.11.2017 lähtien. Aineiston löytyminen helpottuu etenkin omatoimiasioinnissa, jos asiakas voi suunnistaa etsimänsä aihealueen luo opastaulun toiminnan avulla. Suunnittelu ja kilpailutus tehdään vuoden 2018 loppuun mennessä, toteutus seuraavan puolen vuoden aikana siten, että opastaulu on käytössä kesällä 2019.

Projektet börjar : 
01/04/2018
Projektet avslutas : 
30/06/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 000
Egen finansiering: 
€1 000
Budget sammanlagt: 
€5 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 500