Sähköinen tarinapankki: inarilaiseen paikallishistoriaan littyvä sähköinen kotiseutukokoelma
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Inarin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Piiskuntie 4
99800
Kirjaston puhelin : 
040-830 4886
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@inari.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Inari
Y-tunnus : 
0190758-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija Leivo
Puhelin : 
040-830 4886
Sähköposti : 
eija.leivo@inari.fi
Kuvaus : 

”Tarina on kuin lentäväinen lintu, joka ryöpsähtää yllättäen jostakin oven aukaisusta , räpistelee hetkisen tuvan aurinkoikkunoita vasten, kiertää hämärässä lakeisessa, kunnes tempautuu äkisti lmavirrassa ulos. Jotakin silloin käväisi, välähti ja tupa soreasti ilahtui. Ihmisillä on sen jälkeen pitkän aikaa hyvä olla harmaiden seinähirsien lähettyvillä” (Laaksonen 1980, 110)

Kirjaston tulevaisuus rakentuu tietoverkkojen aikakaudella monen asiantuntijan mukaan paikallisuuden varaan. Kirjaston keskittyminen asioihin, jotka paikallisten asukkaiden kannalta koetaan tärkeiksi, on eräs keino turvata ja kehittää kirjastopalveluja paitsi valtakunnallisesti myös omassa kunnassamme.  Omaleimaisen, paikallisen tarinoihin perustuvan kotiseutukokoelman digitoiminen, sisällöntuottaminen ja tallentaminen verkkoon sähköisesti käytettäväksi,  palvelee paitsi kotikunnassa asuvia myös sieltä muuttaneita asukkaita.

Paikallista tarinaperinnettä kerätessämme Esr:n rahoittaman hankkeen avulla 2011-2012 nousi useissa haastatteluissa esille paikallisen tiedon merkitys.  Ihmiset janoavat tietoa paikallisista tavoista, kulttuurista, ihmisistä, perinteistä, luonnon nähtävyyksistä, asutuksesta  jne.  Paikallistietoa on tallennettu kirjamuotoon jossain määrin, mutta suulliset tarinat ovat edelleen kirjoittamatonta historiaa, jota haluamme tallentaa tuleville sukupolville. Suullinen tarina on osa kertomaperinnettä, joka on ollut jäämässä teknisen kehityksen tuottaman tietotulvan varjoon.

Inarilaisten ihmisten kiinnostus oman tarinansa kertomiseen on herännyt. Ihmiset haluavat kertoa myös omaan kylään ja sen historiaan liittyviä asioista. Kirjasto on koettu turvalliseksi ja luotettavaksi yhteistyökumppaniksi tässä työssä. Tarinaperinteen keruu jäi kuitenkin pahasti kesken ESR:n hankerahoituksen loputtua. Myös paikallista eri lähteissä olevaa aiemmin kerättyä  aineistoa jäi digitoimatta ja tallentamatta hakukelpoiseen muotoon.

Hankkeen tavoite ja päämäärä

Tavoitteenamme on kerätä inarilaista ja entiseen Petsamoon liittyvää kotiseutuaineistoa haastattelujen avulla sekä digitoida ja tallentaa eri lähteissä olevaa kotiseutuaineistoa hakukelpoiseen muotoon. Hankkeen päämääränä on tuottaa inarilainen sähköinen, tarinoihin keskittyvä kotiseutukokoelma, jota voidaan käyttää tietoverkkojen avulla. 

Tehtävä ja sisältö

Hankkeen aikana haastatellaan inarilaisia, Inarissa syntyneitä ja Inarin historiaa tuntevia ihmisiä. Kyläyhdistykset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita tässä työssä.  Petsamolaiset ovat osa inarilaista paikallishistoriaa, sillä suuri osa siellä asuneesta väestöstä muutti Inarin kuntaa. Petsamo-seura on entiseen Petsamoon liittyvässä kotiseutuaineiston tallentamisessa toinen tärkeä yhteistyökumppani, jonka keräämä aineisto on tallentamatta.  Esiselvityksen perusteella on käynyt ilmi, että inarilaiseen perinteeseen liittyvää haastatteluaineistoa löytyy runsaasti erilaisista arkistoista ja muista lähteistä. Tämä aineisto halutaan liittää osaksi sähköistä kotiseutukokoelmaamme.

Wav – ääniteidostona, ulkoiselle kovalevylle tallennettu paikallishistoriaan liittyvä haastatteluaineisto, jota on noin  300 h halutaan siirtää hakukelpoiseen muotoon ja siirtää syntyvä sähköinen tietokanta kirjaston palvelimelle. Tiedon asiasanoittaminen on iso urakka, jota emme pysty tekemään ilman lisäresursseja.  Haluamme tuottaa ihmisille yhteisöllisesti aiemmin omien seinähirsien välissä koettua hyvän olon kokemusta sähköisen kotiseutukokoelman avulla

Hankkeen merkitys

Hankkeella on merkitystä paitsi paikallisesti myös valtakunnallisesti, sillä tietääkseni muissa kunnissa ei ole toteutettu tarinaperinnettä sisältäviin äänitteisiin keskittyvää sähköistä kotiseutukokoelmaa. Kyseessä on siis kirjastojen kannalta merkittävä sähköiseen kotiseutukokoelman luomiseen liittyvä kokeiluhanke

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kyläyhdistykset, Petsamo-seura

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Etusivu: http://yle.fi/uutiset/lappi/

Kuuntele tuoreimmat Lapin Radion jutut: Yle Areena Lappi Inarin tarinoita perjantaisin klo 13.06 jälkeen. Inarin tarinat ovat tuottamaamme tarina-aineistoa, jota esitetään Lapin radiossa perjantaisin. Kuunteluaineisto tarjoaa mahdollisuuden tutustua tarina-aineistoon etukäteen ja se on osa kirjaston hankkeelle laatimaa markkinointisuunnitelmaa.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankesuunnitelman tavoite ja tehtävä on toteutunut suunnitellusti. Hankkeen laajuus sopeutettiin saatuun avustukseen nähden ja paneuduttiin oman kerätyn aineiston käsittelyyn. Kerättyä haastatteluaineistoa  on digitoitu ja leikattu.  Perustiedot on tallennettu haastattelutaulukoihin jatkotyöskentelyä varten. Alkuperäiset leikkaamattomat haastattelut on tallennettu ja luetteloitu kirjastossa säilytettäville kovalevyille. Kirjaston ulkopuolisissa lähteissä olevaa paikallisaineistoa ei pystytty kartoittamaan. Yhteydenpitoa kyliin on jatkettu ja sitä kautta saatu uusia haastattelukohteita. Koulutustilaisuudet on suunnattu kirjaston työntekijöille.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeelle on saatu jatkorahoitusta Lapin aluehallintovirastolta 26.3.2015. Jatkohankkeen toteutusaika 1.6.2014 - 8.10.2015. Hankkeessa keskitytään leikatun aineiston  kuvailuun  ja tallennukseen, sivuston graafisen ulkoasun luomiseeen, aineiston käytettävyyden ja hakuominaisuksien testaukseen.  Palvelun markkinoiminen, tunnetuksi tekeminen ja yliesötilaisuuksien järjestäminen kuuluvat jatkohankkeen tehtäväalueeseen. 

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€53 380
Oma rahoitus yhteensä: 
€13 345
Budjetti euroissa yhteensä: 
€66 725
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€39 896
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 040
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
4kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
6henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
30henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€32 100

Valtionavustusten perustelumuistio löytyy Hankerekisterin sivulta http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013.

 
okm
avi