Sähköiset laitteet lisäävät käyttäjäystävällisyyttä
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Alavieskan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pokelantie 3
85200
Kirjaston puhelin : 
0445395269
Kirjaston sähköposti : 
alavieskan.kirjasto@alavieska.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Alavi
Y-tunnus : 
0184674-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Helvi Kuismin / Ulla-Mari Kivi 12.1.2015 alkaen
Puhelin : 
0445395268
Sähköposti : 
helvi.kuismin@alavieska.fi / ulla-mari.kivi@alavieska.fi
Kuvaus : 

Hankitaan Alavieskan ja Sievin kirjastoihin digitointilaitteet c-kasettien ja kelanauhojen digitointiin ja kuvien ja valokuvien käsittelyyn sekä  tulostin valokuvien valmistamiseksi.

Kirjastonkäytön opetuksen tehostamiseksi ja suuremmankin( esim luokkaryhmät)ryhmän ollessa kyseessä, niin tablettitietokoneiden hankinta mahdollistaa yksilöllisemmän  kirjastonkäytönopetuksen.  Hyödynnetään  joko Wlan-verkkoa tai muuta kaistaa ja koneet voi sijoittaa näin ollen muina aikoina vapaasti asiakkaiden käyttöön.

E-kirjojen lukemisen edistämiseksi ja vaihtoehdon tarjoamista varten hankitaan E-kirjojen lukulaitteita.

Sievin kirjaston tutkijahuoneeseen ostetaan tietokone.

Hankittavat laitteet:
Digitointilaitteet ja tulostin  molemmile kirjastoille. Tablettitietokoneita Sievin kirjastolle 3 ja Alavieskan kirjastolle 2.  E-kirjojen lukulaitteita Sieville 3 ja Alavieskalle 2.  Tietokone Sievin kirjastolle.

Tavoite:
Palvelutason parantaminen nykyaikaiseen suuntaan. Erilaisten rinnakkaisten vaihtoehtojen tarjoamiseen pyrkien tarjonnassa huomioimaan yksilöiden tarpeet ja heidän mahdollisuutensa käyttää nykyaikaisia laitteita hyödykseen omasta varustetasosta riippumatta.  Tavoitteena saavuttaa myös uusia asiakkaita. Parantaa kirjastonkäytönopetuksen tasoa, koska tällä hetkellä molemmissa kirjastoissa vain 1 hakukone ja ne ovat kiinteitä.  Sievin tutkijanhuoneessa tällä hetkellä mikrokorttien lukumahdollisuus. Sukututkijat käyttävätkin niitä mukavasti, mutta kaivataan nettiyhteyttä hyvänkokoisella näytöllä.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Sievin kunnankirjasto, Haikolantie19, 85410 Sievi

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjastoihin ostettiin hankkeen aikana uutta välineistöä kuten hankkeen tavoitteena oli. Alavieskaan hankittiin dokumenttikamera ja kolme tablettikonetta ja pöytätietokone asiakkaille. Sekä Alavieskaan että Sieviin hankittiin kannettavat tietokoneet ohjelmasovelluksin, C-kasettien muuntolaitteet ja Pinacle Studiot. Sievin kirjaston asiakaskäyttöön tuli neljä uutta näyttöä ja Alavieskaan kaksi. Tulostimia ei hankittu, kun toteutettiin verkkoyhteys Xerox-kopiokoneisiin. E-kirjojen lukulaitteet eivät myöskään kuuluneet hankkeeseen.

Erilaisten aineistojen digitointi on ajankohtaista myös kotitalouksissa, mutta välttämättä tähän työhön tarvittavia laitteita ei kannata tai ole vara hankkia yksityiskäyttöön. Alavieskan ja Sievin kunnankirjastoissa ko. välineistö on nyt kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Hankinnat monipuolistavat kirjastojen palvelutarjontaa ja avaavat kuntalaisille uusia mahdollisuuksia. AV-aineiston formaattien muuttuminen on aiheuttanut tarvetta saada vanhat tallenteet uuteen muotoon, koska vanhoille formaateille ei ole saatavissa uutta laitekantaa. C-kasettien muuntaminen ja videoiden editointi onnistuu nyt molemmissa kirjastoissa.

Tablettikoneet lisäävät nuorten tiedonhankintataitoja. Dokumenttikamera puolestaan elävöittää kirjaston järjestämiä satutunteja. Kameraa voivat hyödyntää myös järjestöt ja yhdistykset, jotka käyttävät Alavieskan kirjaston kokoushuonetta. Tietokonehankintojen avulla asiakkaat pääsevät mm. käyttämään pankkipalveluita kirjastossa. Asiakasohjaus verkkopalvelujen käytössä on selvästi lisääntynyt. Myös Tiekkö-kirjastojen sähköisellä teemaviikolla annettiin kysyjille ohjausta, mutta kokonaisuutena monipuolisen laitekäytön ohjaustyö on vasta alkamassa, koska viimeiset hankinnat tehtiin helmikuussa 2015.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjaston välineistö on nyt ajantasaista. Jatkossa tarvitaan henkilöstöresursseja asiakkaiden ohjaustyöhön ja palvelujen aktiiviseen markkinointiin, että kuntalaiset tulevat tietoiseksi uusista palveluista ja oppivat käyttämään uusia välineitä ja näin samaan mahdollisimman ison hyödyn hankinnoista. Ihanteellista ja tehokkainta olisi saada jatkohankkeena projektityöntekijä toteuttamaan laitekoulutusta eri-ikäisille asiakkaille, ryhminä ja yksilöohjauksena.

Aloituspäivämäärä : 
05/08/2013
Lopetuspäivämäärä : 
28/02/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 995
Oma rahoitus yhteensä: 
€995
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Perustelumuistio löytyy hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta: http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013 Avustusta ei myönnetä e-kirjojen lukulaitteiden hankkimiseen.

 
okm
avi