Saako ääneni kuulua? – kirjasto ja kulttuuri tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäjänä
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Nivalan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 71
85501
Kirjaston puhelin : 
040 3447 347
Kirjaston sähköposti : 
nivalan.kirjasto@nivala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Niva
Y-tunnus : 
0186757-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi Holsti
Puhelin : 
040 3447 346
Sähköposti : 
paivi.holsti@nivala.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tausta ja tavoite

Vuoden 2012 aikana toteutetaan kahdet vaalit, presidentin vaalit ja kunnallisvaalit. Molemmat vaalit ovat mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja niiden ihanteellinen tarkoitus on toteuttaa demokratiaa. Tähän samaan teemaan perustuen toteutetaan Nivalassa koulujen kulttuuriviikko: hankkeen tavoitteena on yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen kirjallisuuden ja kulttuurin kautta. Aihetta ei käsitellä poliittisesta näkökulmasta.

Hanke toteutetaan pajojen avulla: alakoulun oppilaille järjestetään viikon 45 aikana pajoja joissa aihetta käsitellään kirjallisuuden, kuvataiteen ja musiikin avulla huomioiden myös monikulttuuriset elementit. Yksi pajoista tutustuttaa oppilaat valtakunnan demokratiaan presidentti Kyösti Kallion museon kautta. Yhdessä pajassa käydään läpi hengellisen yhdenveroisuuden teemaa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Nivalan kaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja koulupalvelut, Nivala-Seura, Nivalan seurakunta, Kyösti ja Kalervo Kallion museosäätiö, Jokilaaksojen musiikkiopisto ja Jokilatvan opisto.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Viikon 45 aikana järjestettiin erilaisia pajoja aiheeseen liittyen. Pajan kesto oli 30 min ja kukin oppilas osallistui kolmeen pajaan.
Pajat:

Aistipaja: oppilaille annettiin mahdollisuus tutustua ympäristöön eri aistien välityksellä (tunto, maku, koskettelu, kuulo) ja heille annettiin kokemus siitä miltä tuntuu toimia ilman jotain aistia. Teimme myös  yhteistyötä Celia-kirjaston kanssa ja oppilailla oli käytössään mm erilaisia koskettelukirjoja ja braille-kirjoja. Jaoimme tietoa Celian toiminnasta ja yllätyimme kuinka vähän tunnettu palvelu Celia on opettajien ja myös erityisopettajien keskuudessa.

Sarjakuvapaja: paikallinen sarjakuvantekijä opetti ryhmille sarjakuvien tekoa aiheena Minun elämäni. Työt laitettiin esille luokkaan muidenkin oppilaiden katsottavaksi. Pajan tarkoitus oli antaa kokemus siitä kuinka kuvataide ja sarjakuva voivat olla mahdollisuus oman identiteetin vahvistamisessa.

Satupaja: Näkymätön ja äänetön kummitus tuli näkyviin kertoakseen lapsille voimaannuttavista kirjoista. Kirjavinkkari Katariina Tenhunen esitteli ja kertoi aiheeseen liittyviä satu- ja kuvakirjoja.

Musiikkipaja: musiikkia maailmalta, Jokilaaksojen musiikkiopiston opettajat ja oppilaat  sekä Taisia Sokolova esittivät musiikkia eri maista.
Kotimaani sydämessäin: Alueen maahanmuuttajat ja Tupa-hanke olivat koonneet Tiekkö-kirjastojen alueella kiertävän näyttelyn, jossa esiteltiin eri maiden kulttuureja. Mukana oli esineitä ja aineistoa mm. Etelä-Afrikasta, Intiasta ja Venäjältä. Pajassa oli eri päivinä eri maasta lähtöisin oleva maahanmuuttaja kertomassa omasta kotimaastaan ja muutosta Suomeen. Vierailijat olivat Japanista, Intiasta, Unkarista, Ukrainasta ja Etiopiasta.
Nämä kaksi pajaa osoittivat kuinka monikulttuurisesti laaja-alainen yhteisömme on.

Tiedonhakupaja: oppilaille opetettiin itsenäisen tiedonhaun alkeita ja tutustuttiin oman kirjastojärjestelmän mahdollisuuksiin.

Nivalan kirkko sekä Kyösti ja Kalervo Kallion museo -pajat: näissä pajoissa esiteltiin hengellisen ja yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja ja mahdollisuuksia.

Teatteri: Ahaa-teatterin esitys Pussaus K-Oppi kertoi lapsen ja nuoren kasvamisesta ja jokaisen ihmisen arvosta ja arvostamisesta.

Pajojen kautta esittelimme kuinka erilaisia me olemme ihmisinä ja kuinka tärkeää on saada oma äänensä kuuluviin. Jokaiselle on tärkeää saada toteuttaa omia vahvuuksiaan kulttuurisista ja taloudellisista lähtökohdistaan riippumatta.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Koulujen kulttuuriviikko jatkaa seuraavana vuonna erilaisella sisällöllä. Koulut ja eri toimijat ovat kokeneet sen erittäin hyväksi kokonaisuudeksi.

Aloituspäivämäärä : 
04/11/2012
Lopetuspäivämäärä : 
08/11/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€13 500
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€12 841
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 310
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
44kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
466henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
128kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 925henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 500
 
okm
avi