Saako ääneni kuulua? – kirjasto ja kulttuuri tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäjänä
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Nivalan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 71
85501
Bibliotekets telefonnummer : 
040 3447 347
Bibliotekets e-postadress : 
nivalan.kirjasto@nivala.fi
ISIL-kod : 
FI-Niva
FO-nummer : 
0186757-0
Ansvarsperson : 
Päivi Holsti
Telefonnummer : 
040 3447 346
E-post : 
paivi.holsti@nivala.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen tausta ja tavoite

Vuoden 2012 aikana toteutetaan kahdet vaalit, presidentin vaalit ja kunnallisvaalit. Molemmat vaalit ovat mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja niiden ihanteellinen tarkoitus on toteuttaa demokratiaa. Tähän samaan teemaan perustuen toteutetaan Nivalassa koulujen kulttuuriviikko: hankkeen tavoitteena on yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen kirjallisuuden ja kulttuurin kautta. Aihetta ei käsitellä poliittisesta näkökulmasta.

Hanke toteutetaan pajojen avulla: alakoulun oppilaille järjestetään viikon 45 aikana pajoja joissa aihetta käsitellään kirjallisuuden, kuvataiteen ja musiikin avulla huomioiden myös monikulttuuriset elementit. Yksi pajoista tutustuttaa oppilaat valtakunnan demokratiaan presidentti Kyösti Kallion museon kautta. Yhdessä pajassa käydään läpi hengellisen yhdenveroisuuden teemaa.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Nivalan kaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja koulupalvelut, Nivala-Seura, Nivalan seurakunta, Kyösti ja Kalervo Kallion museosäätiö, Jokilaaksojen musiikkiopisto ja Jokilatvan opisto.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Viikon 45 aikana järjestettiin erilaisia pajoja aiheeseen liittyen. Pajan kesto oli 30 min ja kukin oppilas osallistui kolmeen pajaan.
Pajat:

Aistipaja: oppilaille annettiin mahdollisuus tutustua ympäristöön eri aistien välityksellä (tunto, maku, koskettelu, kuulo) ja heille annettiin kokemus siitä miltä tuntuu toimia ilman jotain aistia. Teimme myös  yhteistyötä Celia-kirjaston kanssa ja oppilailla oli käytössään mm erilaisia koskettelukirjoja ja braille-kirjoja. Jaoimme tietoa Celian toiminnasta ja yllätyimme kuinka vähän tunnettu palvelu Celia on opettajien ja myös erityisopettajien keskuudessa.

Sarjakuvapaja: paikallinen sarjakuvantekijä opetti ryhmille sarjakuvien tekoa aiheena Minun elämäni. Työt laitettiin esille luokkaan muidenkin oppilaiden katsottavaksi. Pajan tarkoitus oli antaa kokemus siitä kuinka kuvataide ja sarjakuva voivat olla mahdollisuus oman identiteetin vahvistamisessa.

Satupaja: Näkymätön ja äänetön kummitus tuli näkyviin kertoakseen lapsille voimaannuttavista kirjoista. Kirjavinkkari Katariina Tenhunen esitteli ja kertoi aiheeseen liittyviä satu- ja kuvakirjoja.

Musiikkipaja: musiikkia maailmalta, Jokilaaksojen musiikkiopiston opettajat ja oppilaat  sekä Taisia Sokolova esittivät musiikkia eri maista.
Kotimaani sydämessäin: Alueen maahanmuuttajat ja Tupa-hanke olivat koonneet Tiekkö-kirjastojen alueella kiertävän näyttelyn, jossa esiteltiin eri maiden kulttuureja. Mukana oli esineitä ja aineistoa mm. Etelä-Afrikasta, Intiasta ja Venäjältä. Pajassa oli eri päivinä eri maasta lähtöisin oleva maahanmuuttaja kertomassa omasta kotimaastaan ja muutosta Suomeen. Vierailijat olivat Japanista, Intiasta, Unkarista, Ukrainasta ja Etiopiasta.
Nämä kaksi pajaa osoittivat kuinka monikulttuurisesti laaja-alainen yhteisömme on.

Tiedonhakupaja: oppilaille opetettiin itsenäisen tiedonhaun alkeita ja tutustuttiin oman kirjastojärjestelmän mahdollisuuksiin.

Nivalan kirkko sekä Kyösti ja Kalervo Kallion museo -pajat: näissä pajoissa esiteltiin hengellisen ja yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja ja mahdollisuuksia.

Teatteri: Ahaa-teatterin esitys Pussaus K-Oppi kertoi lapsen ja nuoren kasvamisesta ja jokaisen ihmisen arvosta ja arvostamisesta.

Pajojen kautta esittelimme kuinka erilaisia me olemme ihmisinä ja kuinka tärkeää on saada oma äänensä kuuluviin. Jokaiselle on tärkeää saada toteuttaa omia vahvuuksiaan kulttuurisista ja taloudellisista lähtökohdistaan riippumatta.

 

Fortsatta åtgärder: 

Koulujen kulttuuriviikko jatkaa seuraavana vuonna erilaisella sisällöllä. Koulut ja eri toimijat ovat kokeneet sen erittäin hyväksi kokonaisuudeksi.

Projektet börjar : 
04/11/2012
Projektet avslutas : 
08/11/2012
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€8 500
Egen finansiering: 
€5 000
Budget sammanlagt: 
€13 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€12 841
Egen finansiering: 
€4 310
Extern finansiering: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
44kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
466henkilö/person
Antalet evenemang: 
128kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
2 925henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€8 500