Saavutettavampaan palveluun
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Kirjastonkatu 13
65100
Bibliotekets telefonnummer : 
06-3253533
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@vaasa.fi
ISIL-kod : 
FI-Vm
FO-nummer : 
0209602-6
Ansvarsperson : 
Birgitta Aurén
Telefonnummer : 
06-3253520
E-post : 
birgitta.auren@vaasa.fi
Projektbeskrivning : 

Vaasan kaupunginkirjastossa, kuten muissakin kirjastoissa, mietitään, miten laadukkaita kirjastopalveluja tuotetaan vähenevillä resursseilla. Pääkirjastolle on laadittu syksyllä 2013 arkkitehdin suunnitelma aihepiirien aineiston ja palvelutiskien uudelleen sijoittelusta. Ajatus palvelun asiakaslähtöisyydestä ja saavutettavuudesta on ollut suunnittelussa tiiviisti mukana ja nyt marraskuussa järjestetään uusia suunnitelmia koskeva asiakasraati.

Vuonna 2011 tehdyssä asiakaskyselyssä kehittämiskohteeksi nousi aukioloaikojen ohella mm. aineiston löydettävyys; mm. opasteiden, hyllymerkintöjen ja opaskarttojen näkymättömyys. Hiljattain tehdyssä pääkirjaston esteettömyyskävelyssä todettiin monia seikkoja, jotka eivät edistä asiakaslähtöistä palvelua.

Tavoite

Tässä hankkeessa haetaan rahoitusta pääkirjaston aihepiirien aineistojen ja palvelutiskien uudelleen sijoituksen vaatimaan sisustussuunnitteluun, koko kirjaston ja aihepiirien opastesuunnitteluun ja toteutukseen, asiakaspalvelua avustavien laitteiden hankintaan sekä asiakaslähtöiseen tiedotukseen ja markkinointiin.  

Kustannukset

  • sisustussuunnitteluun (esim. aiemmin käytetty arkkitehtitoimisto, joka tuntee rakennuksen), 15 000 euroa
  • opastesuunnitteluun ja toteutukseen (mm. mobiiliopasteet, selkokielisyys, ääniopasteet),  5 000 euroa
  • laitteiden hankintaan (tabletit, kannettavat tietokoneet, kosketusnäyttöiset opastetaulut, info-Tv-järjestelmän laajentaminen), 25 300  euroa
  • asiakaslähtöiseen tiedotukseen ja markkinointiin ( esim. tiedotuslehtinen jokaiseen talouteen kaupungissa, verkkokirjaston selkokielisyys), 12 000 euroa
  • mahdollisiin matkakuluihin 2 000 euroa
  • yhteensä 59 300 euroa

Omarahoitusosuus kattaa muutostöiden vaatimat kalusteet ja siihen on haettu kaupungin investointirahoitusta ensi vuoden budjetissa. Lisäksi omarahoitusosuuteen lasketaan kirjaston henkilöstön hankkeeseen käyttämää työaikaa.

Hanke toteutetaan vuosina 2014 -2015. 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Vaasan kaupunginkirjastossa toteutettiin merkittävä tilojen uudelleen sijoittelu- ja kalustustyö vuosien 2013-2016 aikana. Lasten ja nuorten aihepiiri siirrettin ensimmäiseen kerrokseen ja aikuisten aihepiirit toiseen kerrokseen. Palvelutiskejä vähenentiin ja pienennettiin. Omatoimivarausten nouto otettiin käyttöön. Pieni tapahtumatila, ryhmätyötilat ja hiljaiset tilat, satu- ja pelihuoneet saatiin sijoitettua uudelleen. Kaupungin omaa rahaa saatiin kalustamiseen ja itse muuttotyöt tehtiin omana työnä. Saavutettavampaan palveluun hankkeessa tavoitteena on ollut kirjastopalvelujen helpompi ja asiakaslähtöisempi saavutettauus ja saatavuus. Asiakaspalautteessa kirjaston opasteita ja aineiston helppoa löydettävyyttä on tasaisesti moitittu.

Muutostöiden yhteydessä Saavutettavampaan palveluun -hankeraha päätettiin sijoittaa informatiivisempiin yleis- ja hyllynpäätyopasteisiin.  Asiakkaat pääsivät sanomaan mielipiteensä useammassa asiakasraadissa.  Omaa henkilökuntaa käytettiin alustavaan toimintojen ja niiden opastuksen suunnitteluun, lisäksi suunnittelua tehtiin yhteistyössä kaupunginarkkitehdin kanssa. Yhteisissä kokoontumisissa pohdittiin asiakaspalvelun sujuvuutta, aineistojen sijoittumista, asiakkaiden liikkumista, eri tarkoituksiin soveltuvien tilojen sijoittumista, opasteita ym. muuttoon liittyviä asioita. Kalustussuunnittelua saatiin myös kalusteiden toimittajalta.  Opastesuunnittelu tehtiin kaupungin graafisissa palveluissa, joka kilpailutti itse opastetyön. Uudet opasteet on nyt pääosin sijoitettu paikoilleen ja asiakaspalautetta on jo tullut:  "Är positivt överraskad hur fin och  bra skyltning @VaasaVasa stadsbibliotek har fått ! Mycket lättare att hitta samt snyggt. "                            

                                           

Fortsatta åtgärder: 

Jatkossa seurataan aineiston löydettävyyttä ja opasteiden toimivuutta. Mahdolliset puutteet on helpompaa korjata, kun on olemassa selkeä ja hyvä graafinen suunnitelma ja luotettava toimittaja.

Projektet börjar : 
01/04/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€59 300
Egen finansiering: 
€70 000
Budget sammanlagt: 
€129 300
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€22 450
Egen finansiering: 
€4 500
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
3kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
40henkilö/person
Antalet evenemang: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
20henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€20 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää esitetyn erittelyn mukaan. Perustelumuistio, ks.  http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014