Saavutettavuuden parantaminen Luopioisten kirjastossa: osittaisen omatoimisuuden toteuttaminen
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pälkäneen kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kehätie 4
36600
Kirjaston puhelin : 
0403563661
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@palkane.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Palka
Y-tunnus : 
2050961-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Seija Heikkilä
Puhelin : 
0503152793
Sähköposti : 
seija.heikkila@palkane.fi
Hankkeen tavoite: 

Parantaa Luopioisten kirjaston saavutettavuutta omatoimiaukioloajan avulla. Omatoimista aukioloaikaa olisi aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Omatoimisen aukioloajan aloitus ja käyttö.

Kuvaus : 

Luopioisten kirjasto on lähikirjasto Pälkäneen kunnassa ja entinen Luopioisten kunnan pääkirjasto. Kuntaliitos tapahtui vuoden 2007 alussa. Luopioisten kunnassa oli ennen liitosta noin 2400 asukasta. Silloin kirjasto oli avoinna viitenä päivänä viikossa. Entisen Luopioisten kunnan alueella on edelleen lisäksi yksi lainausasema ja kahdeksan kirjastoautopysäkkiä, joihin ostetaan palvelu naapurikunnilta.

Luopioisten kirjasto on nykyään avoinna 3 päivänä viikossa yhteensä 15 tuntia, vilkkaimpaan aikaan keskikesällä neljänä päivänä yhteensä 20 tuntia. Vain yksi aukioloaika sijoittuu iltaan, yksi on aamupainotteinen. Aukiolopäivinä Luopioisten kirjastossa työskentelee yksi kirjastovirkailija. Aineiston hankinta hoidetaan pääkirjastossa myös Luopioisten kirjaston osalta.

Kirjaston saavutettavuus on Luopioisissa pienentynyt merkittävästi viime vuosina. Sitä voitaisiin parantaa omatoimiratkaisuilla. Luopioisten kirjaston aineisto on jo pääosin varustettu RFID-tunnisteilla ja käytössä on RFID-tunnistukseen perustuva lainaus-palautusautomaatti sekä valvontaportit. Omatoimikirjaston varustukseen tarvitaan lisäksi kulunvalvontayksikkö, hallinta- ja ohjausjärjestelmät, turvakamerat, kuvaserveri, kaiuttimet, laitteiden ja järjestelmien lisenssit sekä kiinteistötekniset muutostyöt ja sähkötyöt. Kiinteistöteknisiin muutostöihin kuuluvat mm. oven uusiminen, sähkölukko, ikkunoiden ja niiden lukituksen uusimista, valaistuksen muutostöitä ja käsienpesuhanan liiketunnistustoiminto. Kassakonetta varten hankitaan pyörillä varustettu pöytä ja kopiokoneeseen kolikkolipas. Asiakaskäytössä oleviin tietokoneisiin hankitaan varausjärjestelmä, joka myös valvoo tulostusta.

Henkilökohtaista palvelua ei ole tarkoitus korvata itsepalvelulla, vaan lisätä saavutettavuutta mahdollistamalla omatoiminenkin kirjastokäynti.

Luopioisten kirjaston pinta-ala on 180 m2. Matkaa kunnan pääkirjastoon on 24 km. 

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Luopioisten kirjastossa aloitettiin omatoimiaukiolo 29.6.2017. Palveluaukioloaika säilyi entisellään, mikä talvikautena on 3 aukiolopäivää viikossa. Varustimme aineiston RFID-tunnisteilla jo ennen hankkeen alkamista ja myös automaatti ja valvontaportit olimme hankkineet aiemmin ilman hankeavustuksia. Omatoimikirjastojärjestelmän hankkimiseksi toteutimme kilpailutuksen, jolla hankimme kulunvalvontayksikön, hallinta- ja ohjausjärjestelmät, turvakamerat, kameravalvonnan tallentimen, kaiuttimet sekä laitteiden ja järjestelmien lisenssit. Lisäksi hankimme keskitetyn tiedonhallintajärjestelmän porttien ja omatoimijärjestelmän yhteyttä varten valvontaporttiemme toimittajalta.

Hankesuunnitelmassa oli myös ulko-ovien uusiminen, mutta sitä ei katsottu tarpeelliseksi. Ulko-oveen asennettiin sähkölukko, ikkunoiden lukitusta uusittiin ja valaistusta parannettiin sekä lamppujen paikkoja muutettiin. Murtovalvontajärjestelmän toimittajan liitti rakennuksen hälytysjärjestelmän omatoimikirjastoon sopivaksi.

Päätimme pitää kassakoneen koko ajan kirjastosalissa eikä sen osalta tarvittu hankintoja. Asiakastyöasemiin emme vielä ole katsoneet välttämättömäksi hankkia ajanvarausjärjestelmää. Työasemat ovat silti käytössä myös omatoimiaikana, mutta tulostaa voi vain palveluaikana.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Omatoimikirjastoa varten on tehty ohjeita ja tallentavaa kameravalvontaa varten rekisteriseloste.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen tavoitteena oli parantaa Luopioisten kirjaston saavutettavuutta. Tavoite toteutui aiotulla tavalla. Kirjastoon pääsee joka päivä ja sitä myös käytetään joka päivä. Useimmiten vilkkaimpia lainauspäiviä ovat palvelupäivät, mutta esim. syyskuussa lauantaisin oli jopa enemmän lainoja kuin kahtena palvelupäivistä. Sekä tilastojen että asiakaspalautteen perusteella omatoimiaika tuntuu perustellulta ja hyvältä mahdollisuudelta. Ensimmäisinä käyttökuukausina kesällä kokonaislainaus Luopioisten kirjastossa nousi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta tasaantui syksymmällä. Omatoimiaukioloaikaa on suunnitelman mukaisesti aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Muita ongelmia ei ole ilmennyt kuin sähkölukon rikkoontuminen, joka on tapahtunut jo kahdesti muutaman ensimmäisen käyttökuukauden aikana.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkamme omatoimiaikoja Luopioisten kirjastossa ja tulemme harkitsemaan niiden käyttöönottoa myös pääkirjaston osalta. Harkinnassa on myös asiakastyöasemien ajanvarausjärjestelmän hankkiminen.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€16 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€16 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€32 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€15 649
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
30henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi