Sadun merkit
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ähtärin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Lukiontie 3
63700
Kirjaston puhelin : 
0406737456
Kirjaston sähköposti : 
kirjastohk@ahtari.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ahtar
Y-tunnus : 
0184622-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Ursula Laitakari
Puhelin : 
0405131283
Sähköposti : 
ursula.laitakari@ahtari.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on todentaa satujen ja kirjojen lukemisen lasten mielikuvitusta ja luovuutta ruokkiva vaikutus. Kirjastolle nimetään kummiluokka /-ryhmä, jolle järjestetään satutuokioita, kirjavinkkauksia ja kirjailijavierailuja koululla ja kirjastossa. Kummiluokka saa myös alusta alkaen mietittäväkseen  vuonna 1985 valmistuneen kirjaston nyt jo haalistuneen satunurkan kohennuksen työstämällä satuja uudelleen sanalliseen ja visuaaliseen muotoon totetettavaksi verhoiksi, katoksi ja pehmeiksi elementeiksi satunurkkaukseen. Mikäli innokkaita suunnitteluryhmiä syntyy enemmän, nousee satunurkkauksen viereen talo, jonka huoneisiin ryhmät suunnittelevat hullunkuriset asukkaat.  Suunnitelmat toteutetaan.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

koulut

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

 Hanke sai hyvin medianäkyvyyttä. Paikallislehdistä Uutisnuotta, Ilkka, Viiskunta ja Ykköset julkaisivat tiedotteet.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankevetäjä Joni puntala vastasi hankkeesta. Ähtärin Otsonkoulusta valittiin kummiryhmäksi 1B-luokka ja Ollinkulman päiväkodista esiopetuksen Kamari-ryhmä. Kummiryhmät otettiin mukaan hankkeen suunnitteluun ideointi- ja askartelutyöpajojen muodossa. Kummiryhmille järjestettiin omat avajaiset kirjaston satunurkassa.

Kummiryhmien kanssa järjestettiin ideointityöpajat 23.4.2015 (1B-luokka) ja 29.4.2015 (Kamari-ryhmä). Lapset kertoivat kokemuksiaan satunurkasta. Satunurkan teemaksi valittiin Satumetsä, ja lapset saivat kertoa mitä kaikkea satumetsä voisi sisältää. Ideoita tuli molemmilta ryhmiltä runsaasti. Kaikki ideat kirjattiin ylös ja niistä valittiin toteuttamiskelpoisimmat, ja niiden mukaan satunurkka lähdettiin uudistamaan. Kummiryhmille järjestettiin myös askartelutyöpajat Ähtärin Pirkanlinnan kuvataideluokassa. Lapset pääsivät tekemään koristeluita omien ideoidensa pohjalta. Satunurkan sisustustyöt toteutettiin kesän 2015 aikana. Uudistuksessa pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman kattavasti lapsilta saatuja ideoita. Satunurkassa järjestettiin kaksi vierailua joulukuussa 2015: Mervi Heikkilä luki lapsille satujaan 2.12.2015 ja  Murupumpulan askartelupajassa tehtiin jouluisia eläinhahmoja kuvittaja Kristiina Mäkimattilan johdolla 9.12.2015.

Jatkotoimenpiteet: 

Satunurkan uudistuksesta saadun positiivisen palautteen myötä Ähtärin kaupunginkirjasto aikoo jatkossakin kehittää lasten lukumahdollisuuksia ja tarjota lapsille luovan ja viihtyisän kirjastossa oleskeluun. Satunurkan tarinatuokiot jatkuvat edelleen kuukausittain. Hankkeen mahdollistamia kirjailija- ja taiteilijavierailuja pyritään järjestämään myös tulevaisuudessa, jotta kirjastolla olisi tarjota lapsille vaihtuvaa ja mielenkiintoista ohjelmaa.

Aloituspäivämäärä : 
11/08/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 500
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 640
Oma rahoitus yhteensä: 
€732
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
10kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
25henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää esitetyn erittelyn mukaan. Perustelumuistio, ks.  http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi